ایران در محاصره سدهای اسرائیلی

در اين گزارش “ياشار سلطاني” براي اولين بار به نقش اسرائيل و پروژه‌هاي آبي در حال احداث اطراف ايران مي‌پردازد.

سدسازي‌هاي اسرائيل در اطراف ايران بحران آبي را در آينده نزديک تشديد خواهد کرد.

پ.ن: البته در ابتداي اين گزارش به ادامه خشکسالي در ايران اشاره مي‌شود که بنابر فکت‌هاي علمي که مصاف تاکنون منتشر کرده ما چند سالي است وارد دوران 30 ساله ترسالي شده‌ايم.