گفتمان اصلی انقلابیون برای انتخابات 1400 چیست؟

گفتمان اصلي انقلابيون براي انتخابات 1400 چيست؟

شعار و گفتمان، مهم‌ترين عنصر در اقبال عمومي به کانديد موردنظر است. اين مسئله به حدي جدي است که ردپايش در تمامي دوره‌هاي انتخابات به‌خوبي ديده مي‌شود و متأسفانه بايد گفت مهم‌ترين ضعف جبهه انقلاب در تمام اين سال‌ها، نبود گفتماني مشخص بوده است.

هاشمي رفسنجاني با در نظر گرفتن خرابي‌هاي جنگ تحميلي توانست گفتمان سازندگي خود را ارائه دهد و رأي مردم را به‌سوي خود گسيل کند. از طرفي خاتمي با تکيه‌بر فضاي بسته رسانه‌اي و انزواي سياسي، گفتمان خود با عنوان فضاي باز سياسي را ارائه داد. احمدي‌نژاد گفتمانش را حول قشر فقير بنا نهاد و اصلي‌ترين گفتمان روحاني در هر دو دوره، برجام و مذاکره با آمريکا بود.

حال براي اينکه بهتر به ضعف گفتماني جبهه انقلاب پي ببريم، لازم است انتخابات سال 96 را مرور کنيم. در اين سال، محمدباقر قاليباف و آيت‌الله ابراهيم رئيسي نامزدهاي اصلي جبهه انقلاب به شمار مي‌آمدند؛ اما مي‌توان گفتمان مشخصي را از آن‌ها به ياد آورد که ياراي مقابله با گفتمان مذاکره روحاني را داشته باشد؟

حال که به اهميت گفتمان در انتخابات پي برديم، لازم است به تشريح گفتمان انقلاب در سال 1400 بپردازيم. گفتمان جبهه انقلاب در دو قسمت نگاه به برجام و نگاه به توان داخلي خلاصه مي‌شود:

الف: نگاه به برجام

بعد از شهادت محسن فخري زاده، مجلس شوراي اسلامي قانوني با عنوان اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها را به تصويب رساند و رهبر انقلاب نيز در سخنراني خود با تأکيد بر اين قانون اعلام کردند که آمريکا بايد تمامي تحريم‌ها را به‌صورت کامل و يکجا لغو کند تا ايران نيز به برجام بازگردد. اين نکته مي‌تواند بهترين ديدگاه جبهه انقلاب به مسئله برجام و لغو تحريم‌ها باشد. حال اين گفتمان را با ديدگاه اصلاح‌طلبان که به دنبال لغو برخي از تحريم‌هاي نمادين براي خوراک انتخاباتي هستند، مقايسه کنيد.

ب: نگاه به داخل

دولت روحاني در تمامي اين سال‌ها اقتصاد را شرطي کرده است و حتي آب خوردن مردم را نيز به مسئله برجام گره‌زده است. حال اينکه مي‌شود با تکيه به توان داخلي مانند مسکن، پتروشيمي، شيلات، صنايع کشاورزي و… و همچنين با اعتماد به جوانان تمامي تحريم‌هاي آمريکا را بي‌اثر کرد. همانند اتفاقي که براي تحريم بنزين با ساخت پالايشگاه ستاره خليج‌فارس افتاد.

جبهه انقلاب در روزهاي پاياني بايد به‌خوبي اين دو برنامه را براي مردم تبيين کند. در غير اين صورت بايد به دليل ضعف گفتماني هميشگي خود، مجدداً شکست در انتخابات را بپذيرد!

فردين ساریخانی