گوشه‌ای از مصیبتی که انگلیس در جنگ اول جهانی بر سر ایران آورد!

 گوشه‌اي از مصيبتي که انگليس در جنگ اول جهاني بر سر ايران آورد!

 ترور امپراتوري اتريش – مجارستان توسط يک جوان صرب موجب آغاز جنگ جهاني اول در سال 1914 شد که تا سال 1918 ادامه داشت.

 متحدين شامل کشورهاي امپراتوري آلمان، امپراتوري اتريش، امپراتوري مجارستان و امپراتوري عثماني با ارتش 25 ميليون نفري در مقابل متفقين شامل امپراتوري روسيه، امپراتوري بريتانيا، آمريکا، فرانسه، روماني، صربستان، ژاپن، ايتاليا، بلژيک، پرتغال و يونان با يک ارتش 43 ميليون نفره به مدت چهار سال با هم در يک جنگ وسيع جهاني بودند.

تعداد تلفات متحدين در جنگ جهاني اول 4.3 ميليون نفر و تعداد تلفات متفقين 5.5 ميليون نفر بود.

 کل کشته‌هاي جنگ جهاني اول که 15 کشور به صورت مستقيم با 78 ميليون نيروي ارتشي در آن حضور داشتند، 9 ميليون و 800 هزار نفر بود.

 ايران با وجود بي‌طرف بودن در جنگ جهاني اول، توسط ارتش متجاوز انگليس اشغال شد که بر اثر آن آذوقه و گندم مردم ايران توسط سربازان انگليس غارت گرديد. در واقع نيروهاي اشغالگر انگليس تمامي منابع و توليدات کشاورزي را براي گذران نياز نظاميان در جنگ خود، خريداري کرده و احتکار مي‌کردند. اين غارت و احتکار موجب قحطي بزرگ و مرگبار ايران بين سال‌هاي 1917 تا 1919 شد.

قحطي بزرگ ايران در اين سال‌ها از حمله مغول در قرن سيزدهم ميلادي نيز بسيار عظيم تر بوده است. به دنبال اين قحطي جامعه ايران چنان از هم فرو پاشيد که زن و مرد و کودک و بزرگسال براي زنده ماندن به مرده‌خواري و خوردن حيوانات و علف و … روي آورده بودند که در مطالب بعدي به ابعاد تکان‌دهنده‌اي از آن اشاره خواهم نمود.

 بر اثر سياست‌ها و اقدامات ارتش انگليس و قحطي ناشي از آن در ايران که در جنگ بي‌طرف بود، تقريباً 40 درصد مردم يعني حدود 9 ميليون نفر جان باختند!! اين در حالي است که کل تلفات جنگ جهاني اول 9 ميليون 800 هزار نفر بود.

“حميد خوش‌آيند”

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *