دعوت به همکاري
واحد معماري و شهرسازي مؤسسه مصاف جهت ارتقاء کيفيت طراحي پروژه‌هاي آتي خود از افراد واجد شرايط دعوت به همکاري مي‌کند.

معماري داخلي (با توانايي پست پروداکشن بالا)
CG Architect

شرايط: همکاري فقط به صورت تمام‌وقت و حضوري (در تهران)

 جهت شرکت در فراخوان واحد معماري و شهرسازي مصاف به لينک زير مراجعه کنيد:
لينک ثبت نام