اعترافات یک داعشی دستگیر شده (ایرانی ها یهودی هستند)

[aparat id=”fjntx”]