سخنرانی استاد رائفی پور«شرح جنود عقل و جهل »

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شرح جنود عقل و جهل – از پنجشنبه 27 اردیبهشت الی 5 خرداد 97 در کهف الشهدا

اطلاع رسانی سخنرانی استاد رائفی پور

موضوع : شرح جنود عقل و جهل 

به مدت ١٠ شب از پنجشنبه  ٢٧ اردیبهشت الی ۵ خرداد ٩٧ – ساعت ٢۴:٠٠

مکان: تهران ،ولنجک، کهف الشهدا 

ورود برای عموم آزاد است