چرا دولت لبنان الان استعفا داد ؟

چرا دولت لبنان الان استعفا داد ؟

آنگونه که بيش بيني مي شد دولت آقاي حسان دياب هم مانند دولت هاي اسبق خود نتوانست دوام بياورد و دو ماه زود تر از زماني که خود آقاي دياب مطرح کرده بود استعفا کرد.

دلايل زيادي براي اين استعفا مي توان مطرح کرد اما مهم ترين دليلي که وجود داشت اين بود که وزراي کابينه همه متوجه شده بودند در سفر کوتاه آقاي مکرون به بيروت پشت پرده توافقاتي براي تغيير دولت انجام شده بود و روز پنج شنبه قرار بود پارلمان لبنان دولت آقاي دياب را استيضاح کند و مشکلات معيشتي موجود در اين کشور را به گردن اين وزرا بياندازد.

به همين دليل هم وزرا ترجيح دادند خود استعفا دهند و کنار بکشند تا مسئوليت اوضاع سخت معيشتي گردن آنها نيافتد.

بر کسي پوشيده نيست که بحران و مشکلات اقتصادي لبنان دهه ها است وجود دارد و شايد بتوان گفت دولت آقاي حسان دياب که در يک برهه حساس حکومت را در اختيار گرفت کمترين تقصير در اين ماجرا را داشته چون دولتي عموما متشکل از تکنوکرات ها بوده وعليرغم اينکه مورد حمايت پارلمان داراي اکثريت حامي جبهه مقاومت و حزب الله بوده اما اکثر وزرا وابستگي تشکيلاتي و حزبي به جناح هاي سياسي نداشتند، البته نمي توان گفت علايقي نداشتند چون چنين چيزي اصلا در لبنان وجود ندارد.

به هر صورت اين ماجرا نشان مي دهد که ماجراي انفجار بيروت همچين که مطرح مي شود خيلي هم سهوي نبوده و جريان هاي زيادي پشت پرده اين ماجرا وجود دارد و روز به روز صحنه روشنتر مي شود.

شايد برخي به ياد نداشته باشند اما زماني که مرحوم رفيق الحريري پدر آقاي سعد الحريري حکومت را در اختيار داشت لبنان با نوعي رشد سريع اقتصادي و سياسي مواجه شد و رفيق حريري روابط بسيار صميمي هم با حزب الله لبنان و هم با سوريه داشت.

در آن زمان نيروهاي سوريه که به عنوان نيروهاي حافظ صلح در لبنان حضور داشتند کنترل کل کشور را در اختيار داشتند.

جالب اينکه همين آقاي ميشال عون رييس جمهوري فعلي لبنان که امروزه به عنوان متحد جبهه مقاومت و سوريه از او نام برده مي شود، زماني که فرمانده ارتش لبنان بود با سوري ها وارد جنگ شد و به دنبال آن بود که سوري ها را از لبنان خارج کند وبسياري از جونان لبناني هم به او پيوستند اما با توطئه اي که پشت پرده با حمايت فرانسه و نيروهاي فالانژ به فرماندهي سمير جعجع انجام شد پشت عون خالي شد و يک ناو فرانسوي به ژونيه آمد و ميشال عون را به فرانسه برد تا سالهاي پناهندگي خود را آنجا طي کند.

به هر حال وقتي که فرانسوي ها و آمريکايي ها و اسراييلي ها و سعودي ها تصميم داشتند سوريه را از لبنان بيرون کنند مشاهده کرديم سعودي ها به راحتي پشت مهم ترين مهره خود در لبنان يعني رفيق الحريري را خالي کردند و عمليات تروري انجام شد تا آنقدر بزرگ باشد که نيروهاي حافظ صلح سوري را بتوانند از لبنان بيرون کنند.

جالب اينکه در بدو جنگ داخلي لبنان نيروهاي حافظ صلح سوريه به تقاضاي مرحوم سليمان فرنجيه وفرانسه براي حمايت از مسيحي هاي لبنان در مقابل مسلمانان و فلسطيني ها که در حال پيشروي در جنگي که مسيحي ها بر عليه مسلمانان راه انداخته بودند وارد معرکه شدند.

حال مشخص است مجددا بحث انفجار بيروت که بنا به هزار و يک دليل مي توان آن را برنامه ريزي شده دانست انجام شد تا شرايطي ايجاد شود تا بتوان حکومت لبنان را سرنگون کرد و حکومتي مورد حمايت غرب در لبنان سر کار گذاشت.

طبق صحبت هايي که آقاي مکرون همين چند روز پيش در بيروت مطرح کرد و طبق خواسته هايي که توسط تظاهرکنندگان در بيروت مطرح مي شود خاسته اصلي سرنگوني دولت نيست بلکه سرنگوني کل سيستم سياسي اين کشور مي باشد يعني هم پارلمان هم رياست جمهوري هم دولت.

عليرغم اينکه کشورهاي غربي هزاران وعده و وعيد به لبناني ها داده اند تا در صورت سرنگوني سيستم حکومتي از اين کشور حمايت کنند، اما هر تحليلگر سياسي مي تواند تاکيد کند که اين وعده ها همه وعده هاي پوچ و توخالي است و سابقه تاريخي ثابت کرده که اينها هيچ وقت به وعده هاي خودعمل نمي کنند و هميشه بهانه اي براي عدم اجراي تعهدات خود پيدا مي کنند.

حافظه ها بعضي وقت ها فرار است، حدود نيمي از اعضاي مجلس سابق لبنان وابسته به جبهه چهارده مارس يا جبهه مخالف با جبهه مقاومت و حزب الله بودند و کشورهاي عرب حوزه خليج فارس و کشورهاي غربي قول داده بودند تا در صورتي که دولتي همسو با آنها در لبنان سر کار باشد از لبنان حمايت کنند اما مشاهده کرديم عليرغم اينکه دولتي همسو با آنها در لبنان تشکيل شده بود آنها هيچ کمکي به لبنان نکردند و حتي اجازه ندادند لبنان نيروگاه هاي توليد برق برال حل مشکل برق خود را راه اندازي کند.

انتخابات اخير مجلس لبنان نيز توسط دولتي برگزار شد که مورد حمايت غرب بود و به اين دليل بهانه اي براي تشکيک در اين انتخابات وجود نداشته و ندارد و مردم لبنان وقتي ديدند خيري از غربي ها و عرب ها به آنها نمي رسد به حاميان جبهه مقاومت راي دادند.

مي توان گفت مهم ترين دليل ديگري که مردم به خاطر آن به حاميان جبهه مقاومت راي دادند هم اين بود که حزب الله توانسته بود از ورود داعش به لبنان جلوگيري به عمل آورد و از مردم لبنان اعم از مسلمان و مسيحي در مقابل داعش دفاع کرده بود.

اين در حالي بود که جناح وابسته به جناح موسوم به المستقبل به رهبري آقاي سعد الحريري در حال حمايت از گروه هاي مخالف دولت سوريه بود و از گروه هاي سلفي مانند داعش و جبهه النصره حمايت مي کرد.

جالب اينکه برخي باور دارند اين آمونيوم نيتراتي که موجب انفجار در بندر بيروت شد را نيز اين گروه تصميم داشتند به گروه هاي مخالف دولت سوريه برسانند و به همين دليل آن را در بندر بيروت خالي کردند.

اخواني ها هم که در شمال لبنان بيداد مي کنند و حتي برخي روز گذشته در شهر طرابلس در شمال لبنان از ترکيه خواسته بودند، در مقابل درخواست مسيحي ها از فرانسه، لبنان را تحت الحمايه خود قرار دهد.

به هر حال امروزه مجلسي در لبنان وجود دارد که به صورت مشروع و با انتخاب اکثريت مردم لبنان تشکيل شده و مطرح کردن بحث سرنگوني اين مجلس مي تواند بدعتي ايجاد کند تا هر گروه سياسي هر وقت انتخابات به نفع آن نباشد طرفداران خود را به خيابان ها بياورد و بخواهد مجلس را سرنگون کند.

به اين شکل از اين پس سنگ روي سنگ در لبنان بند نخواهد شد.

البته اين شگرد را آمريکايي ها در بسياري از کشورهاي جهان اعمال کردند و هر بار انتخابات به نفع آنها تمام نشد ميز را برگرداندند و با تقلب و کشاندن ماجرا به خيابان ها تلاش کردند نتايج انتخابات را ناديده بگيرند.

ولي در لبنان ماجرا فرق مي کند.

امروزه جناحي اکثريت مجلس لبنان را به صورت مشروع و قانوني در اختيار دارد که از قدرت نظامي برتر هم برخوردار است و اينگونه نيست که بتوان نقشه هايي مانند آنچه مثلا در اوکراين پياده شد را در لبنان پياده کرد.

به همين دليل هم آقاي مکرون در سفر خود به لبنان اصرار داشد با آقاي محمد رعد رييس فراکسيون حمايت از مقاومت ملاقات کند، عليرغم اينکه آقاي محمد رعد عضو حزب الله است و شخصا توسط آمريکايي ها در ليست تحريم ها قرار دارد.

آمريکايي ها  و فرانسوي ها امرزوه اصرار دارند که شرايطي مانند آنچه در عراق رخ داد را در لبنان تکرار کنند و نخست وزيري سر کار بيايد که به آنها نزديک است.

از سوي ديگر حزب الله لبنان ثابت کرده که در زمينه شطرنج سياسي لبنان و منطقه هميشه چند قدم از همه جلوتر است و به اين دليل مشاهده مي کنيم که حزب الله به نوعي اجازه داده تا آنها هر طور مي خواهند بازي خود را انجام دهند.

به هر حال فعلا بهترين شرايط اين است که اجازه دهند آنها همه برگه هاي خود را بازي کنند تا ببيند چه کار مي خواهند يا مي توانند انجام دهند.

بعد نوبت حزب الله خواهد رسيد و بازي اش را شروع خواهد کرد.

با توجه به سخنان اوليه آقاي حسان دياب پس از ملاقات با آقاي مکرون که در آن گفته بود دو ماه دولت را اداره خواهد کرد تا جناح هاي سياسي به نتيجه برسند مي خواهند چه کار کنند و پيشنهاد انتخابات زود هنگام را داده بود، به نظر مي آيد حزب الله به وي پيشنهاد داده منتظر بازي فرانسوي ها نشود و اقدام خود را زودتر انجام دهد تا درگير نقشه فرانسه و آمريکا و عربستان و اسراييل نشود.

عماد آبشناس

0
به اشتراک بگذارید
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید