ارتباط نوشیدنی های قندی با سرطان

بر اساس مطالعه ی کوهورت انجام شده در پایگاه فرانسوی nutrini-santé ( نوتخی-نی-سانت) که به بررسی سبک زندگی ۱۰۱۲۵۷ نفر از افراد بالای ۱۸ سال طی یک پیگیری ۵ ساله پرداخته است، ارتباطی مثبت بین سرطان و مصرف بیش از اندازه ی نوشیدنی های قندی وجود دارد.

اگر چه این تحقیق ارتباط معنادار آماری بین مصرف بیش از اندازه نوشیدنی های گازدار و سرطان را تایید نمی کند اما در مورد مصرف آبمیوه های شیرین شده نشان از ارتباط ۱۰۰ درصدی بین مصرف بیش از اندازه آبمیوه های قندی [۹۰٫۳ میلی لیتر در روز برای مردان و ۷۴٫۶ میلی لیتر در روز برای زنان] و افزایش ریسک ۱۸ درصدی سرطان ها دارد که در مورد سرطان پستان این افزایش ریسک تا ۲۲ درصد گزارش شده است.

این تیم تحقیقاتی بیان داشته است که چربی ذخیره ای ناشی از مصرف نوشیدنی های قندی عمدتاً چربی احشایی (visceral fat ) است که بر اساس یافته ها می تواند با سرطان دهان، معده، پانکراس، کبد، مثانه، پستان، تخمدان، کولون، رکتوم، کلیه و پروستات و همچنین رحم در ارتباط باشد.

منبع :  https://www.bmj.com/content/366/bmj.l2408