٨ دی ٩۶ – سبزوار

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۶۶ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۳۶ مگابایت