کلیپ استاد رائفی پور – « دعوت از نمایندگان مجلس برای مناظره »