بنابر گزارش‌ها محصول خانگی هوشمند گوگل موسوم به “نست هاب مکس” با داشتن یک دوربین می‌تواند تمام کارهای افراد یک خانواده را حتی در صورت غیر فعال بودن ثبت و ضبط کند و قوانین حریم خصوصی کاربران را نقض کرده و از آن‌ها جاسوسی می‌کند.

دیلی میل