استاد رائفی پور : آقای آقامیری در یک جلسه به من گفت من اینگونه صحبت میکنم چون برخی فکر می کنند خدا دیگر آنها را نمی بخشد

[aparat id=”yzMwR”]