توضیحات استاد رائفی پور پیرامون چک های جنجالی مداحان