دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "آسیب شناسی هیئت های مذهبی"

         سخنرانی استاد رائفی پور ۲۲ آذر ۹۴ صوت ها سخنرانی…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "پرچمی سرخ در انتظار قیام قائم (عج)"

         سخنرانی استاد رائفی پور خرمدره ۲۲ آذر ۹۴ صوت ها …