دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « مطالبه گری و ‌#شفافیت »

١٩ دی ٩٧ - همدان صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb - …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « بصیرت فاطمی، جوان انقلابی »

٢ اسفند ٩۶ - همدان صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb - حج…

دانلود سخنرانی سنندج - تحولات منطقه

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور صوت ها دانلود سخنرانی ا…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جنگ دیروز جنگ امروز

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۴/۰۶/۱۹بیجار صوت ها …