دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « آزادی به سبک غربی »

١٢ آذر ٩۶ - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند صوت ها دانلود صوتی با کیفیت …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع فرصت ها و تهدید های فضای مجازی

/
(بسم الله الرحمن الرحیم) سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع فرصت ها و ت…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « فتنه های آخرالزمان »

/
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع فتنه های آخرالزمان - …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در شهر قائنات - ۱۳۹۳/۰۳/۳۰

         با موضوع مهدویت صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در شهرس…