دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « ضرورت مطالبه گری و فساد ستیزی »

١١ آذر ٩٧ - کرمانشاه صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb - حجم …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « انقلاب اسلامی و مهدویت »

١٢ آذر ٩٧ - کرمانشاه صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb - حجم …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « بررسی جریان های سیاسی بعد از انقلاب »

١١ آذر ٩٧ - دانشگاه صنعتی کرمانشاه صوت ها دانلود صوتی با کیفی…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « مهدویت و خانواده »

١١ آذر ٩٧ - کرمانشاه صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb - حجم …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « بررسی اسناد بین المللی »

١۶ مهر ٩٧، دانشکده شهید عباسپور تهران صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور تحولات منطقه+گزارش تصویری

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۴شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نبرد فرهنگی

         سخنرانی استاد رائفی پور ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ صوت ها …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع وظایف منتظران+ فیلم سخنرانی

         سخنرانی استاد رائفی پور هیئت رایه العباس کرمانشاه ۲…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "به نام شیعه،به کام دشمن"

         سخنرانی استاد رائفی پور کرمانشاه ۲۳ اردیبهشت ۹۴ صوت…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "عربستان و یمن"

         سخنرانی استاد رائفی پور کرمانشاه ۲۳ اردیبهشت ۹۴ صوت…