دانلود سخنرانی استاد رائفی پور« امام شناسی از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها »

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور« امام شناسی از دیدگاه حضرت …

زیر خیمه خورشید-شب اول

         هیئت روضه العباس(ع)کرمان-پاییز ۱۳۹۲ متن سخنرانیگزارش استاد رائف…

زیر خیمه خورشید-شب دوم

         هیئت روضه العباس(ع)کرمان-پاییز ۱۳۹۲ متن سخنرانیگزارش استاد علی …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور محبت امام زمان

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور کرمان ۱۴ آذرماه ۱۳۹۳ محبت …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مصیبت و ابتلا

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور رفسنجان جمعه ۱۴ آذرماه ۱۳۹…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور امام زمان و تحولات دنیای امروز

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور زرند جمعه۱۴ آذرماه ۱۳۹۳ ام…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن کرمان

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور دانشگاه علوم پزشکی کرمان ج…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شیعه انگلیسی زرند

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور زرند جمعه ۱۴ آذرماه ۱۳۹۳ ش…