دانشگاه گلستان

         راز ذریه و یهود شناسی صوت ها راز ذریه دانلود فایل…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "بازدارندگی ایران در مقابل غرب"

         گرگان، ۲ اسفند ۹۴ صوت ها سخنرانی استاد رائفی پور-بازدارندگی ایران …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور"اهمیت کار تربیتی برای امام زمان"

         دانشگاه فرهنگیان گرگان، ۲ اسفند ۹۴ صوت ها سخنرانی…