دانشگاه آزاد رشت

         نقش کلیدی ایران در بیداری اسلامی صوت ها دانشگاه آزا…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۷ اردیبهشت ۹۴ گیلان صوت ه…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن شهر انزلی

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۸ اردیبهشت ۹۴ مصلی شهر ان…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور آندلوسیزه کردن ایران

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۷ اردیبهشت ۹۴ دانشگاه علو…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور روش های تعلیم و تربیت

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۷ اردیبهشت ۹۴ دانشگاه فره…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مبعث پیامبر اسلام (ص)

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۶ اردیبهشت ۹۴ دانشگاه گیل…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور سبک زندگی مهدوی

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۸ اردیبهشت ۹۴ دانشگاه آزا…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور دانشجو دانشگاه تفکر

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۹اردیبهشت۹۴ دانشگاه آزاد …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور از بعثت محمد(ص) تا نهضت خمینی

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۷ اردیبهشت ۹۴ صوت ها س…