دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « فتنه ۹۸ »

  ٢۶ فروردین ٩٨ - قم صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb - حج…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « تهدیدات و فرصت های انقلاب اسلامی »

١٣ شهریور ٩٧ - قم صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb - ح…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « تحولات منطقه و اتفاقات سیاسی »

  دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحولات من…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « انتخابات »

  دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « انتخابات » دانلود سخنران…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور " اهمیت نظام سازی و شاخصه های انقلابی گری "

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اهمیت نظام سازی و…

دانلود تصویری برنامه تلویزیونی شبکه ولایت استاد رائفی پور۱۳۹۳/۰۳/۲۲

         شب نیمه شعبان صوت ها دانلود برنامه تلویزیونی شبکه ولایت ۱…

دانلود برنامه استاد رائفی پور در شبکه جهانی ولایت

         دانلود برنامه استاد رائفی پور در شبکه جهانی ولایت پنجشن…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شبکه ولایت شعبان۱۳۹۴

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۴٫۳٫۱۲ نیمه شعبان صوت ه…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور فاجعه منا

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ شبکه ولایت صوت …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در شبکه ولایت "روز نیمه شعبان"

         ۲خرداد۹۵، شبکه ولایت صوت ها سخنرانی استاد رائفی پو…