دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « انقلاب اسلامی و مهدویت »

۲ دی ٩٧ - قزوین صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb -…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « انقلابی گری »

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « انقلابی گری » دانلود سخنر…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور - شفافیت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور - شفافیت  دانلود سخنرانی استاد رائفی پور - شفافیت   - ۱۸…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور قزوین

         با موضوع آسیبهای ماهواره ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ صوت ها دانلود …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -قزوین

         با موضوع نگاه صحیح به زن -۱۳۹۳/۰۵/۱۸ صوت ها دانل…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "شبکه های اجتماعی"

         سخنرانی استاد رائفی پور قزوین ۵ دیماه ۹۴ صوت ها …