دانلود سخنرانی عاشورا، حماسه یا مذاکره -شهرکرد

        دانلود سخنرانی عاشورا، حماسه یا مذاکره -شهرکرد

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۸
صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-عاشورا حماسه یا مذاکره -مدت زمان ۸۷ دقیقه-کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-عاشورا حماسه یا مذاکره -مدت زمان ۸۷ دقیقه-کیفیت بالا دانلود فایل

دانلود سخنرانی تحولات منطقه -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

        دانلود سخنرانی تحولات منطقه -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-تحولات منطقه -مدت زمان ۶۲ دقیقه-کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-تحولات منطقه -مدت زمان ۶۲ دقیقه-کیفیت بالا دانلود فایل

دانلود سخنرانی رسانه و مد گرایی-دانشگاه شهرکرد

        

دانلود سخنرانی رسانه و مد گرایی-دانشگاه شهرکرد

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-رسانه و مدگرایی -مدت زمان ۸۴ دقیقه-کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-رسانه و مدگرایی -مدت زمان ۸۴ دقیقه-کیفیت بالا دانلود فایل

دانلود سخنرانی ماهواره و رسانه های دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

        دانلود سخنرانی ماهواره و رسانه های دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و شبکه‌های اجتماعی-مدت زمان ۸۷ دقیقه-کیفیت بالا دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و شبکه‌های اجتماعی-مدت زمان ۸۷ دقیقه-کیفیت متوسط دانلود فایل

دانلود سخنرانی ماهواره و رسانه های دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانلود سخنرانی ماهواره و رسانه های دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۹

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و رسانه‌های دیجیتال -مدت زمان ۷۰ دقیقه-کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و رسانه‌های دیجیتال -مدت زمان ۷۰ دقیقه-کیفیت بالا دانلود فایل

دانلود سخنرانی از عاشورا تا ظهور -بن

دانلود سخنرانی از عاشورا تا ظهور -بن shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-از عاشورا تا ظهور-مدت زمان ۷۳ دقیقه – کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-از عاشورا تا ظهور-مدت زمان ۷۳ دقیقه – کیفیت بالا دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مداحی وارداتی

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مداحی وارداتی shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شهرکرد آذرماه ۱۳۹۳ مداحی وارداتی

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مداحی وارداتی-۵۳دقیقه-حجم۵۰مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مداحی وارداتی-۵۳دقیقه-حجم۱۵مگابایت دانلود فایل