دانلود سخنرانی عاشورا، حماسه یا مذاکره -شهرکرد

        دانلود سخنرانی عاشورا، حماسه یا مذاکره -شهرکرد دانلود سخنرا…

دانلود سخنرانی تحولات منطقه -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

        دانلود سخنرانی تحولات منطقه -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دان…

دانلود سخنرانی رسانه و مد گرایی-دانشگاه شهرکرد

         دانلود سخنرانی رسانه و مد گرایی-دانشگاه شهرکرد دانلو…

دانلود سخنرانی ماهواره و رسانه های دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

        دانلود سخنرانی ماهواره و رسانه های دیجیتال دانشگاه عل…

دانلود سخنرانی ماهواره و رسانه های دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ صوت ها دانلو…

دانلود سخنرانی از عاشورا تا ظهور -بن

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ صوت ها دانلو…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مداحی وارداتی

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شهرکرد آذرماه ۱۳۹۳ مداحی و…