دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « سبک زندگی دانشجویی »

۴ آذر ٩۶ – بوشهر

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۵۲ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۵ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۷۰ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۰۴ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اخلاق و خانواده

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اخلاق و خانواده

 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اخلاق و خانواده
کیفیت بالا
 ۲۶۴mb
تصویری 
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اخلاق و خانواده
کیفیت متوسط
 ۱۰۱mb
صوتی
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اخلاق و خانواده
کیفیت بالا
۲۷mb
صوتی
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اخلاق و خانواده
کیفیت متوسط
 ۸mb

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مشکلات اجتماعی ماهواره

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مشکلات اجتماعی ماهواره        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور چغادک ۲ آذر ماه ۱۳۹۳ مشکلات اجتماعی ماهواره
صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مشکلات اجتماعی ماهواره-۵۶دقیقه-حجم۳۲مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مشکلات اجتماعی ماهواره-۵۶دقیقه-حجم۹٫۷۸مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور آخرالزمان و تحولات منطقه

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور آخرالزمان و تحولات منطقه shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی بوشهر ۲ آذر ماه ۱۳۹۳ آخرالزمان و تحولات منطقه

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-آخرالزمان و تحولات منطقه-۷۳دقیقه-حجم۴۱٫۸مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-آخرالزمان و تحولات منطقه-۷۳دقیقه-حجم۱۲٫۶مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور رسانه و مد گرایی

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور رسانه و مد گرایی shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور دانشگاه پیام نور بوشهر ۲ آذر ماه ۱۳۹۳ رسانه و مد گرایی

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-رسانه و مدگرایی-۹۳دقیقه-حجم۵۳مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-رسانه و مدگرایی-۹۳دقیقه-حجم۱۶مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره وفضای مجازی

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور آبپخش ۲شنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۳ ماهواره وفضای مجازی

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و فضای مجازی-۷۰دقیقه-حجم۴۰مگابایت   دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و فضای مجازی-۷۰دقیقه-حجم۱۲مگابایت   دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره و مهدویت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره و مهدویت shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور برازجان ۲شنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۳ ماهواره و مهدویت

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره ومهدویت-۷۶دقیقه-حجم۴۳٫۸مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره ومهدویت-۷۶دقیقه-حجم۱۳٫۲مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور گناوه آذرماه ۱۳۹۳ ماهواره

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره-۷۴دقیقه-حجم۴۸مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره-۷۴دقیقه-حجم۱۴٫۴مگابایت دانلود فایل