دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « طیف شناسی جامعه سقیفه »

هفتم الی یازدهم بهمن ٩٧ – تهران

صوت ها

جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۵۳ مگابایت دانلود فایل
جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۷ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۴ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۷ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۴ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۵ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت HD720p

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۲۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۱ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۰۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۸ مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم- دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۲۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم- دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۲۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۵ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « هدف از بیان خطبه فدکیه چه بود؟ »

۳۰ دی الی ۲ بهمن ۱۳۹۷، تهران

صوت ها

جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۵ مگابایت دانلود فایل
جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۳ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۸۳ مگابایت

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۶۶ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۱۵ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۶۳ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۱۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۶۳ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « اصولگرا، اصلاح طلب یا جریان سوم؟! »

١٨ آذر ٩٧ – دانشگاه امیرکبیر

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۷۱ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۲ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۵۱ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۳۸ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « پرسش و پاسخ »

١۴ آذر ٩٧ – دانشگاه شریعتی

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۸۱ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۴ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۵۲۵ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۳۱ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « مسائل سیاسی روز »

١٣ دی ٩٧ – تهران

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۷۱ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۱ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « نقش تربیت در جامعه اسلامی »

٢٠ آذر ٩٧ – دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۶۰ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۸ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۵۷۴ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۸۳ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « بازخوانی خاطرات تلخ یک ملت »

٢٢ آذر ٩٧ – پیشوا

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۵۴ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۶ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۵۰۸ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۹۳ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « یادواره شهدا و مسائل روز »

٢ آذر ٩٧ – فیروزکوه

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۳ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۳ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۴۸۰p – حجم ۲۷۲ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۶۵ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « دهه فجر »

١۵ بهمن ٩۶ – تهران

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۶۵ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۹ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « جدال عشق و عقل »

٣٠ مهر ٩۶ ، دانشگاه امیرکبیر

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۸۷ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۶ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۶۹۴ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۸۶ مگابایت