دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « خانواده و رسانه »

٨ مرداد ٩٧ – ارومیه

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۳ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۳ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « نقش زنان در جامعه و خانواده »

٣ مهر ٩٧، تهران

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۴ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۱۸ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۹۶ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « آغاز امامت امام زمان (عج) »

۸ آذر ۹۶ – تهران

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۶ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۴ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۶۱ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۸۸ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « معلم ماندن و چگونگی تداوم راه حسینی »

۲۳ مهر ۹۷ – کرج

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۵۱ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۵ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۸۴ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۷۰ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « ویژه پسران نوجوان »

۶ شهریور ۹۷ – مشهد مقدس

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۷ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « مهدویت و آخرالزمان »

۲۷ مهر۹۷ – مشهد مقدس

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۵۵ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۳۳ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « آزادی به سبک غربی »

١٢ آذر ٩۶ – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۸۲ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۴ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « مهدویت و راه‌ های مقابله با تبلیغات علیه منتظران »

٢٢ مهر ٩٧ – تهران

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۸ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « مسائل روز کشور »

٢٨ آبان ٩٧، دانشگاه سمنان

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۸۱ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۴ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۵۷۷ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۵۹ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « ۴٠ سالگی انقلاب اسلامی »

١۵ آبان ٩٧ – اراک

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۷ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۴ مگابایت دانلود فایل