دانلود نرم افزار قصه‌های مهدوی (کارخونه قصه ها)

دانلود نرم افزار قصه‌های مهدوی (کارخونه قصه ها)

 

مجموعه داستان هایی با موضوع مهدویت ویژه کودکان

در شرایطی که این روزها با توسعه تکنولوژی و تغییر سبک های زندگی، کودکان و نوجوانان هم از این تغییرات دور نبوده اند ضرورت قصه گویی برای فرزندان ایران زمین بیش از گذشته احساس میشود، با توجه به بحث اهمیت داستان و قصه گویی در تربیت و احیا سبک زندگی اسلامی-ایرانی و احساس نیاز در این حوزه موسسه مصاف اقدام به ساخت نرم افزار “قصه های مهدوی”(مجموعه داستان هایی با موضوع مهدویت ویژه کودکان) به صورت رایگان و با رویکردی متفاوت کرده است که این نرم افزار ان شاءلله با بروز رسانی حرکتی رو به جلو و کارآمد خواهد داشت.
ان شاالله هر جمعه با یک قصه جدید نرم افزار آپدیت خواهد شد.
با نصب این برنامه اندرویدی در تلفن هوشمند خود قصه های زیبا و داستان های شنیدنی را برای کودکان خود به صورت صوتی نمایش دهید.
تمامى داستانهاى کارخونه قصه ها به صورت استریو ساخته شده است.
واحد صوت مصاف پیشنهاد می کند برای شنیدن قصه ها از هندزفری و یا هر دستگاهی که قابلیت پخش استریو را داشته باشداستفاده کنید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام نرم افزار: « قصه های مهدوی (کارخونه قصه ها)»

سیسم عامل: اندروید
زبان: فارسی
تاریخ انتشار نسخه اول : ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
ناشر: موسسه مصاف ایرانیان
دانلود نرم افزار با حجم ۶ مگابایت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همچنین فایل صوتی قصه ها با دو کیفیت مختلف برای دانلود در ذیل پیوست شده است.

صوت ها

قصه ملکه زیبای برکه – قسمت اول – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۸ مگابایت دانلود فایل
قصه ملکه زیبای برکه – قسمت اول – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۲ مگابایت دانلود فایل
قصه ملکه زیبای برکه – قسمت دوم – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۴ مگابایت دانلود فایل
قصه ملکه زیبای برکه – قسمت دوم – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۰ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت اول – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۵ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت اول – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۱ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت دوم – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۴ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت دوم – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۰ مگابایت دانلود فایل
قصه مداد رنگی – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۴۱ مگابایت دانلود فایل
قصه مداد رنگی – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۵ مگابایت دانلود فایل
قصه ستاره دنباله دار – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۴۷ مگابایت دانلود فایل
قصه ستاره دنباله دار – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۸ مگابایت دانلود فایل
قصه ماهی کوچولو – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۴۱ مگابایت دانلود فایل
قصه ماهی کوچولو – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۴ مگابایت دانلود فایل
قصه شتر ناقلا بلا – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۴۱ مگابایت دانلود فایل
قصه شتر ناقلا بلا – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۴ مگابایت دانلود فایل
قصه دشت مقدس – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۷ مگابایت دانلود فایل
قصه دشت مقدس – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۲ مگابایت دانلود فایل

دانلود نرم افزار قصه‌های مهدوی (کارخونه قصه ها)

دانلود نرم افزار قصه‌های مهدوی (کارخونه قصه ها)

مجموعه داستان هایی با موضوع مهدویت ویژه کودکان

در شرایطی که این روزها با توسعه تکنولوژی و تغییر سبک های زندگی، کودکان و نوجوانان هم از این تغییرات دور نبوده اند ضرورت قصه گویی برای فرزندان ایران زمین بیش از گذشته احساس میشود، با توجه به بحث اهمیت داستان و قصه گویی در تربیت و احیا سبک زندگی اسلامی-ایرانی و احساس نیاز در این حوزه موسسه مصاف اقدام به ساخت نرم افزار “قصه های مهدوی(مجموعه داستان هایی با موضوع مهدویت ویژه کودکان) به صورت رایگان و با رویکردی متفاوت کرده است که این نرم افزار ان شالله با بروز رسانی حرکتی رو به جلو و کارآمد خواهد داشت.
ان شاالله هر جمعه با یک قصه جدید نرم افزار آپدیت خواهد شد.
با نصب این برنامه اندرویدی در تلفن هوشمند خود قصه های زیبا و داستان های شنیدنی را برای کودکان خود به صورت صوتی نمایش دهید.
تمامى داستانهاى کارخونه قصه ها به صورت استریو ساخته شده است.
واحد صوت مصاف پیشنهاد می کند برای شنیدن قصه ها از هندزفری و یا هر دستگاهی که قابلیت پخش استریو را داشته باشداستفاده کنید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام نرم افزار: « قصه های مهدوی (کارخونه قصه ها) »

سیسم عامل: اندروید
زبان: فارسی
تاریخ انتشار نسخه اول : ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
ناشر: موسسه مصاف ایرانیان
دانلود نرم افزار با حجم ۶ مگابایت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همچنین فایل صوتی قصه ها با دو کیفیت مختلف برای دانلود در ذیل پیوست شده است.

صوت ها

قصه ملکه زیبای برکه – قسمت اول – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۸ مگابایت دانلود فایل
قصه ملکه زیبای برکه – قسمت اول – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۲ مگابایت دانلود فایل
قصه ملکه زیبای برکه – قسمت دوم – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۴ مگابایت دانلود فایل
قصه ملکه زیبای برکه – قسمت دوم – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۰ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت اول – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۵ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت اول – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۱ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت دوم – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۴ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت دوم – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۰ مگابایت دانلود فایل
قصه مداد رنگی – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۴۱ مگابایت دانلود فایل
قصه مداد رنگی – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۵ مگابایت دانلود فایل
قصه ستاره دنباله دار – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۴۷ مگابایت دانلود فایل
قصه ستاره دنباله دار – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۸ مگابایت دانلود فایل
قصه ماهی کوچولو – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۴۱ مگابایت دانلود فایل
قصه ماهی کوچولو – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۴ مگابایت دانلود فایل

دانلود نرم افزار قصه‌های مهدوی (کارخونه قصه ها)

دانلود نرم افزار قصه‌های مهدوی (کارخونه قصه ها)

مجموعه داستان هایی با موضوع مهدویت ویژه کودکان

در شرایطی که این روزها با توسعه تکنولوژی و تغییر سبک های زندگی، کودکان و نوجوانان هم از این تغییرات دور نبوده اند ضرورت قصه گویی برای فرزندان ایران زمین بیش از گذشته احساس میشود، با توجه به بحث اهمیت داستان و قصه گویی در تربیت و احیا سبک زندگی اسلامی-ایرانی و احساس نیاز در این حوزه موسسه مصاف اقدام به ساخت نرم افزار قصه های مهدوی“(مجموعه داستان هایی با موضوع مهدویت ویژه کودکان) به صورت رایگان و با رویکردی متفاوت کرده است که این نرم افزار ان شالله با بروز رسانی حرکتی رو به جلو و کارآمد خواهد داشت.
ان شاالله هر جمعه با یک قصه جدید نرم افزار آپدیت خواهد شد.
با نصب این برنامه اندرویدی در تلفن هوشمند خود قصه های زیبا و داستان های شنیدنی را برای کودکان خود به صورت صوتی نمایش دهید.
تمامى داستانهاى کارخونه قصه ها به صورت استریو ساخته شده است.
واحد صوت مصاف پیشنهاد می کند برای شنیدن قصه ها از هندزفری و یا هر دستگاهی که قابلیت پخش استریو را داشته باشداستفاده کنید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام نرم افزار: « قصه های مهدوی (کارخونه قصه ها)»

سیسم عامل: اندروید
زبان: فارسی
تاریخ انتشار نسخه اول : ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
ناشر: موسسه مصاف ایرانیان
دانلود نرم افزار با حجم ۶ مگابایت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همچنین فایل صوتی قصه ها با دو کیفیت مختلف برای دانلود در ذیل پیوست شده است.

صوت ها

قصه ملکه زیبای برکه – قسمت اول – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۸ مگابایت دانلود فایل
قصه ملکه زیبای برکه – قسمت اول – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۲ مگابایت دانلود فایل
قصه ملکه زیبای برکه – قسمت دوم – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۴ مگابایت دانلود فایل
قصه ملکه زیبای برکه – قسمت دوم – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۰ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت اول – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۵ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت اول – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۱ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت دوم – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۴ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت دوم – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۰ مگابایت دانلود فایل
قصه مداد رنگی – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۴۱ مگابایت دانلود فایل
قصه مداد رنگی – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۵ مگابایت دانلود فایل
قصه ستاره دنباله دار – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۴۷ مگابایت دانلود فایل
قصه ستاره دنباله دار – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۸ مگابایت دانلود فایل

دانلود نرم افزار قصه‌های مهدوی (کارخونه قصه ها)

دانلود نرم افزار قصه‌های مهدوی (کارخونه قصه ها) shia muslim                  

مجموعه داستان هایی با موضوع مهدویت ویژه کودکان

در شرایطی که این روزها با توسعه تکنولوژی و تغییر سبک های زندگی، کودکان و نوجوانان هم از این تغییرات دور نبوده اند ضرورت قصه گویی برای فرزندان ایران زمین بیش از گذشته احساس میشود، با توجه به بحث اهمیت داستان و قصه گویی در تربیت و احیا سبک زندگی اسلامی-ایرانی و احساس نیاز در این حوزه موسسه مصاف اقدام به ساخت نرم افزار “قصه های مهدوی(مجموعه داستان هایی با موضوع مهدویت ویژه کودکان) به صورت رایگان و با رویکردی متفاوت کرده است که این نرم افزار ان شالله با بروز رسانی حرکتی رو به جلو و کارآمد خواهد داشت.
با نصب این برنامه اندرویدی در تلفن هوشمند خود قصه های زیبا و داستان های شنیدنی را برای کودکان خود به صورت صوتی نمایش دهید.
تمامى داستانهاى کارخونه قصه ها به صورت استریو ساخته شده است.
واحد صوت مصاف پیشنهاد می کند برای شنیدن قصه ها از هندزفری و یا هر دستگاهی که قابلیت پخش استریو را داشته باشداستفاده کنید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام نرم افزار: « قصه های مهدوی (کارخونه قصه ها)»

سیسم عامل: اندروید
زبان: فارسی
تاریخ انتشار نسخه اول : ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
ناشر: موسسه مصاف ایرانیان
دانلود نرم افزار با حجم ۶ مگابایت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همچنین فایل صوتی قصه ها با دو کیفیت مختلف برای دانلود در ذیل پیوست شده است.

صوت ها

قصه ملکه زیبای برکه – قسمت اول – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۸ مگابایت دانلود فایل
قصه ملکه زیبای برکه – قسمت اول – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۲ مگابایت دانلود فایل
قصه ملکه زیبای برکه – قسمت دوم – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۴ مگابایت دانلود فایل
قصه ملکه زیبای برکه – قسمت دوم – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۰ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت اول – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۵ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت اول – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۱ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت دوم – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۳۴ مگابایت دانلود فایل
قصه طاووس زیبا – قسمت دوم – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۰ مگابایت دانلود فایل
قصه مداد رنگی – کیفیت۳۲۰kb- حجم ۴۱ مگابایت دانلود فایل
قصه مداد رنگی – کیفیت۱۹۲kb- حجم ۲۵ مگابایت دانلود فایل

دانلود اپلیکیشن اندروید اسرار نماز و تعقیبات

سلام علیکم

??بالاخره بعد از مدت ها تلاش بی وقفه تیم نرم افزار ( ?منتظران مهدی عج ?) موفق به انتشار ??#اپلیکیشن_اندروید #اسرار_نماز_و_تعقیبات شدیم✅
خدمت دوستداران آقا صاحب الزمان عج❤️ عارضم

✅این اپلیکیشن با جون و دل و نذر تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان عج تنظیم و انتشار یافته است

#اپلیکیشن_اسرار_نماز_و_تعقیبات شامل این خدمات میباشد :
✅اهمیت واسرار نماز (جامع و کامل) ?
✅احکام و آداب نمازگزار ?
✅خدمات آنلاین شامل نقشه جمکران / نمایش سایت به صورت کامل در نرم افزار و اتصال به اینستاگرام ?
✅پشتیبانی جهت پرسش و پاسخ های نرم افزاری و دینی ( شبهات )❤️
✅آخرین ارسال های اخبار و مجموعه های صوتی و تصویری از آر اس اس سایت منتظران مهدی عج?

??#توجه : تماماً برنامه #رایگان میباشد .?

از حمایت شما بیشمار سپاسگذاریم??
منتظر نظرات شما هستیم ??
⌚️ تلفن پشتیبانی :  ۰۹۳۵۹۱۲۵۵۷۲

❤️اللهم عجل لولیک الفرج❤️

?✅ #لینک_دانلود_آخرین_ورژن :

???? دانلود از کافه بازار

دانلود اپلیکیشن اندروید ادعیه و زیارات


سلام علیکم
??بالاخره بعد از ماه ها تلاش بی وقفه تیم نرم افزار ( ?منتظران مهدی عج ?) موفق به انتشار ??#اپلیکیشن_اندروید #ادعیه_منتخب شدیم✅
خدمت دوستداران آقا صاحب الزمان عج❤️ عارضم
✅این اپلیکیشن با جون و دل و نذر تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان تنظیم و انتشار یافته است
#اپلیکیشن_ادعیه_منتخب شامل این خدمات میباشد :
✅ادعیه_منتخب تفکیکی ?
✅زیارات معروف ?
✅خدمات آنلاین شامل نقشه جمکران / نمایش سایت به صورت کامل در نرم افزار و اتصال به اینستاگرام ?
✅پشتیبانی جهت پرسش و پاسخ های نرم افزاری و دینی ( شبهات )❤️
✅آخرین ارسال های اخبار و مجموعه های صوتی و تصویری از آر اس اس سایت منتظران مهدی عج?
??#توجه : تماماً برنامه #رایگان میباشد .?
از حمایت شما بیشمار سپاسگذاریم??
منتظر نظرات شما هستیم ??
⌚️ تلفن پشتیبانی : ۰۹۳۵۹۱۲۵۵۷۲
❤️اللهم عجل لولیک الفرج❤️
?✅ #لینک_دانلود_آخرین_ورژن :

???? دانلود از کافه بازار

دانلود اپلیکیشن اندروید بانک احادیث

سلام علیکم
??بالاخره بعد از ماه ها تلاش بی وقفه تیم نرم افزار ( ?منتظران مهدی عج ?) موفق به انتشار ??#اپلیکیشن_اندروید #بانک_احادیث شدیم✅
خدمت دوستداران آقا صاحب الزمان عج❤ عارضم
✅این اپلیکیشن با جون و دل و نذر تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان تنظیم و انتشار یافته است
#اپلیکیشن_بانک_احادیث شامل این خدمات میباشد :
✅بانک احادیث تفکیکی بر اساس موضوع که در ورژن ۲٫۰٫۰ تماماً کامل شده است?
✅خدمات آنلاین شامل نقشه جمکران / نمایش سایت به صورت کامل در نرم افزار و اتصال به اینستاگرام ?
✅پشتیبانی جهت پرسش و پاسخ های نرم افزاری و دینی ( شبهات )❤
✅آخرین ارسال های اخبار و مجموعه های صوتی و تصویری از آر اس اس سایت منتظران مهدی عج?
??#توجه : تماماً برنامه #رایگان میباشد .?
از حمایت شما بیشمار سپاسگذاریم??
منتظر نظرات شما هستیم ??
⌚ تلفن پشتیبانی : ۰۹۳۵۹۱۲۵۵۷۲
❤اللهم عجل لولیک الفرج❤
?✅ #لینک_دانلود_آخرین_ورژن :

???? دانلود از کافه بازار

دانلود نرم افزار جامع مهدوی

نرم افزار جامع مهدوی توسط موسسه فرهنگی هنری مصاف ایرانیان و با توجه به نیاز مبرم جامعه به معارف مهدوی تهیه و آماده شده است همزمان با 9 ربیع الول(سالروز اغاز امامت امام عصر عج) رونمایی شد.

نرم افزار جامع مهدوی توسط موسسه فرهنگی هنری مصاف ایرانیان و با توجه به نیاز مبرم جامعه به معارف مهدوی تهیه و آماده شده است.

گفتنی است این نرم افزار کاملا رایگان بوده و با هدف تعجیل در فرج امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف و افزایش بصیرت مهدوی و آخر الزمانی شیعیان و محبان حضرت و با هزینه مردمی تهیه گشته است.
ان شالله و با یاری شما عزیزان، دیگر نرم افزارهای مهدوی در عرصه ها، شکل ها و تیپ های  مختلف تقدیم مهدی یاوران گرامی خواهد شد. 

آنچه در این نرم افزار تقدیم شما شده است:

1. هر صبح راس ساعت 7 تذکر قرائت دعای عهد بر صفحه گوشی شما نقش میبندد و شما صبحی مهدوی را شروع خواهید کرد (صوت و متن دعا در اختیار کاربر قرار می گیرد).

2. هر ظهر رأس ساعت 13 یک حدیث مهدوی بر صفحه گوشی شما نقش می بندد و شما هر روز با معارف مهدوی آشناتر خواهید شد، خوب است آن روز را با تفکر پیرامون آن حدیث شریف نورانی و معنوی تر کنید. تمام احادیث تحت نظر مرکز تخصصی مهدویت بررسی سندی شده اند. 

3. فراهم سازی امکان استغاثه دسته جمعی:
این نرم افزار به صورت هوشمند رأس ساعت 10 شب به تمام عزیزانی که آن را نصب کرده اند هشدار داده  و مهدی یاوران عزیز می توانند هم نوا با دیگران و به صورت دسته جمعی و همزمان دعای فرج (الهی عظم البلا) را با نیت تعجیل در فرج، قرائت فرمایند. (صوت و متن دعا در اختیار کاربر قرار می گیرد).
همچنین تذکر قرائت دعای ندبه پنجشنبه شب ها نیز در نظر گرفته شده تا شما برای جمعه صبح و حضور در دعای پر فیض ندبه برنامه ریزی فرمایید.

4. دسترسی به تمام توقیعات صادره از ناحیه مقدسه (نامه های امام زمان)

5. احادیث امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
در این نرم افزار چیزی بیش از 90 حدیث از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) برای شما عزیزان آماده شده است، تمام احادیث تحت نظر مرکز تخصصی مهدویت، بررسی سندی شده اند. 

6. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از دیدگاه 13 معصوم دیگر به تفکیک معصومین:
احادیثی پیرامون امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از 13 معصوم دیگر برای شما آماده شده است که در نسخه های جدیدتر نرم افزار به تعداد احادیث افزوده خواهد شد.

7. ادعیه و نجواهای مرتبط با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف):
تمام ادعیه معتبر پیرامون حضرت در این بخش از نرم افزار برای شما جمع آوری شده و شما به متن و صوت ادعیه دسترسی خواهید داشت.

8. بیش از 90 مقاله معتبر پیرامون امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف):
در این بخش از نرم افزار بیش از 90 مقاله معتبر و علمی پیرامون مسانل مرتبط با حضرت، اعم از: زندگی ایشان، علائم ظهور، انتظار، آخر الزمان و … آماده شده است در نسخه های جدیدتر نرم افزار، متناسب با شبهات روز و اهمیت شناخت حضرت به تعداد آن افزوده خواهد شد.

9. اشعار مرتبط با حضرت به تفکیک ایام و مناسبت ها:
در این بخش از نرم افزار متناسب با ایام و مناسبت های ملی (عید نوروز، شب یلدا و …) و مذهبی (فاطمیه، محرم، ماه رمضان و…) اشعاری مرتبط با ایام و اشخاص مذکور و در عین حال مرتبط با امام زمان آماده شده است تا امکان بهره مندی فرهنگی برای مهدی یاوران عزیز و شعرا و مادحین فراهم شود.

10. صدها پیامک مهدوی:
در این بخش از نرم افزار شما امکان ارسال صدها پیامک مهدوی برای دیگران را خواهید داشت.

11. تصاویر و تم های مهدوی

12. امکانات جانبی :
امکان عرض ادب و سلام به حضرت با هربار باز شدن قفل گوشی (فعال سازی این بخش در قسمت تنظیمات در اختیار کاربر خواهد بود).
امکان جستجوی دقیق در تمام بخش های نرم افزار.

 

تغیرات نسخه سوم نرم افزار جامع مهدوی:

-طراحی جدید رابط کاربری نرم افزار

– آرشیو کامل شعر های مهدوی

-آپدیت شدن بخش تصاویر مهدوی

-اضافه شدن بخش وصایای مهدوی

-برطرف شدن مشکلات نسخه قبل

 

تغییرات نسخه ۳.۲

-امکان دریافت اطلاعیه 

-امکان تغییر سایز متن در صفحه 

-اضافه شدن گزینه نمایش اللهم عجل لولیک الفرج در قسمت سلام بر صاحب الزمان

-بهبود رابطه کاربری

-ایجاد امکان انتخاب دقیقه برای اعلان دعای عهد

-برطرف کردن ایرادات جزئی

به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که صد البته نزدیک است ان شاءالله.  

این نرم افزار بدون حامی مالی و توسط طراحان و برنامه نویسان انقلابی زیر نظر موسسه جنبش مصاف ایرانیان تهیه و تولید شده و به صورت رایگان منتشر می شود.

 

نام نرم افزار:جامع مهدوی

پلتفورم : اندروید

دسته بندی: مذهبی

زبان : فارسی

تاریخ انتشار : آذر 1394

تاریخ آپدیت (نسخه 3.2): 5 دی1395

ناشر: جنبش مصاف ایرانیان

لینک  دانلود   | با حجم 15 مگابایت

منبع : وب سایت جنبش مصاف ایرانیان

دانلود نرم افزار دیکشنری عبری به فارسی


نرم افزار پیش رو اولین لغت نامه عبری به فارسی است که علاوه بر معنای لغت موردنظر، اعراب کلمه را نیز مشخص می کند

دارای کیبورد عبری
طراحی و اجرا توسط : موسسه فرهنگی هنری مصاف ایرانیان
پلتفرم : ویندوز

 لینک دانــلود با حجم 55.5 MB

نرم افزار نصبی نیست تنها لازم است بر روی فایل MasafHebrewToPersianDictionary.exe کلیک کنید , تا باز بشود

درصورتی که در هنگام اجرای برنامه با مشکال و ارور مواجه شدید، این برنامه را نصب نمایید

  دریافت فرمت اندروید نرم افزار (نسخه 1.1)

منبع : masaf.ir

کانال آپارات منتظران مهدی عج?
به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجت (عج الله تعالی فرجه الشریف) که صد البته نزدیک است ان شاءالله.

دانلود نرم افزار قفل کودک


این برنامه برای اولین بار در دنیا این قابلیت را میدهد که گوشی شما با دو مدل رمز باز شود:
رمز اصلی برای والدین و رمز دوم مخصوص کودک می باشد.
زمانی که کودک با این رمز وارد گوشی شود میتواند  به اندازه مدتی که شما مشخص کردید از گوشی استفاده کند و بعد از اتمام زمان تعیین شده، گوشی قفل شده و تا فردا با رمز کودک باز نمی گردد.
* البته هیچ محدودیتی برای ورود والدین ندارد.
نرم افزار قفل کودک را نصب کنید و این برنامه را برای دیگر والدین ، معلم ها و مدیران مدارس از طریق بازار معرفی کنید تا همه از این امکان استفاده نمایند.
دریافت لینک نرم افزار از بازار

منبع : masaf.ir

کانال آپارات منتظران مهدی عج?
به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجت (عج الله تعالی فرجه الشریف) که صد البته نزدیک است ان شاءالله.