ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « سهل انگاری یا نفوذ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « امام مهدی (عج) در قرآن »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « جنگ اقتصادی و مسائل روز »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « اهمیت دانش مدیریت در اداره کشور »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « نقش معلمان در گام دوم انقلاب »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « پروتکل های صهیون »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « تقابل تمدن ایران و غرب »