ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « مسیح (ع)،منتظر مهدی (عج) »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « تربیت در جامعه اسلامی »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « یادوآره شهدا و تحلیل مسائل روز »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « تصویب اسناد بین المللی »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « اصولگرا، اصلاح طلب یا جریان سوم »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « بازخوانی خاطرات تلخ یک ملت »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « روند تصویب اسناد بین المللی »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « بررسی جریانهای سیاسی بعد از انقلاب »

ویدئو استاد رائفی پور-« روایت عهد ۳۷-صنعت کشاورزی،فرصت ها و تهدید ها ۱»

ویدئو سخنرانی جنجالی استاد رائفی پور « روند تصویب اسناد بین المللی »