ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « آغاز امامت امام زمان عج »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « نقش زن در خانواده و جامعه »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « بررسی اسناد بین المللی »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « بررسی مسائل روز کشور » – ٢٨ آبان ٩٧

سخنرانی استاد رائفی پور- معلم ماندن و تداوم راه حسینی

سخنرانی استاد رائفی پور – ایران ، سرزمین نجیب زادگان