کلیپ استاد رائفی پور – از تئورسین اصلاحات تا سلبریتی جریان خاص برای تحریف عاشورا

شب هشتم محرم

شب هفتم محرم

شب ششم محرم

شب پنجم محرم

شب چهارم محرم

شب سوم محرم

شب دوم محرم

شب اول محرم

شب اول محرم ۱۳۹۴