کلیپ صحبت های صریح استاد رائفی پور درباره سلبریتی ها

کلیپ استاد رائفی پور – برادرهای شما از پیامبر خدا هم بالاترند؟

کلیپ استاد رائفی پور – تا کی مردم باید فریب رسانه هارو بخورند؟

کلیپ استاد رائفی پور – هیچ کشوری ضامن امنیتشو تحقیر نمیکنه

کلیپ استاد رائفی پور – تفاوت مدیران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی

کلیپ استاد رائفی پور – FATF چیست؟

کلیپ استاد رائفی پور – الگوی شوروی