کلیپ استادرائفی پور« جوونها دارن توی گناه جنسی غرق میشن ساکتید، خداکارتون داره »

کلیپ استاد رائفی پور « جهل شیک »

کلیپ استاد رائفی پور – « زندگی توی آخرالزمان خیلی سخته »

کلیپ استاد رائفی پور – « ببینید اندیشه چه کسایی رو توی مغزتون فرو میکنن »

کلیپ استاد رائفی پور – « حس تمدن »

کلیپ استاد رائفی پور « بی حجابی به نفع آقایان یا خانم ها ؟ »

کلیپ استاد رائفی پور « چقدر قدر این دست هارو میدونی؟ »

کلیپ استاد رائفی پور « هدفت از زندگی چیه؟» قسمت دوم

کلیپ استاد رائفی پور « هدفت از زندگی چیه؟» قسمت اول

کلیپ ماجرای کنسل شدن سخنرانیِ دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس چه بود؟