کلیپ استاد رائفی پور – « راز چشم زخم »

کلیپ استاد رائفی پور « اگه مردید بیاید علنی رای گیری کنید! »

کلیپ استاد رائفی پور-«قربانی کردن انسان قسمت ششم – راز دلار»

کلیپ استاد رائفی پور « وصیت نامه تکان دهنده شهید رضا نادری »

کلیپ استادرائفی پور «پاسخ محکم مسئول ایرانی به رئیس جمهور آذربایجان»

کلیپ استاد رائفی پور « ما جوونها بی عرضه ایم،باید مطالبه گر باشیم »

کلیپ خاطره جالب استاد رائفی پور از اول شدن درفعالیت دانشجویی