کلیپ استاد رائفی پور با موضوع چرا آمریکا می‌خواهد قیمت نفت بالا بماند؟!

کلیپ استاد رائفی پور – آیا اهل بیت با ایرانی ها دشمن بودند؟

کلیپ استاد رائفی پور – « نفوذ یعنی… »

کلیپ استاد رائفی پور « حواستون به امنیت کشور باشه »