ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « جنود عقل و جهل جلسه ۲۰ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « جنود عقل و جهل جلسه ۱۹ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « جنود عقل و جهل جلسه ۱۸ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « جنود عقل و جهل جلسه ۱۷ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « جنود عقل و جهل – جلسه ۱۶ »

کلیپ استاد رائفی پور « امام زمان عج در نگاه رسانه های غربی »

کلیپ استاد رائفی پور « پیشگویی امام علی ع درباره داعش »

کلیپ استاد رائفی پور « اهمیت سواد رسانه ای در مقابله با فتنه ها »

کلیپ استاد رائفی پور « برنامه ریزی دشمن برای مهد کودک ها »

کلیپ استاد رائفی پور « پول ۸۰۰ هزار خونه رو دادن گوشت وارد کردن »