کلیپ استاد رائفی پور « وصیت نامه تکان دهنده شهید رضا نادری »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « یادوآره شهدا و تحلیل مسائل روز »

کلیپ استادرائفی پور «پاسخ محکم مسئول ایرانی به رئیس جمهور آذربایجان»

کلیپ استاد رائفی پور « ما جوونها بی عرضه ایم،باید مطالبه گر باشیم »

کلیپ خاطره جالب استاد رائفی پور از اول شدن درفعالیت دانشجویی

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « تصویب اسناد بین المللی »

کلیپ استاد رائفی پور « ساختارهای عجیب نظارتی کشور چین »