دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناهدچيست توبه چگونه است

قسمت بيست و چهارم: ” فرصت‌ها را درياب “

استاد پناهيان ( ويژه ماه رمضان )

منفعت‌طلب باش. تو بايد به بهترين‌ها برسي

خودسازي

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت بيست و سوم: ” هدف برتر “

استاد پناهيان ( ويژه ماه رمضان )

آغاز توجه انسان به خدا کجاست؟

يک سوال مهم براي تعيين هدف…

خودسازي

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت بيست و يکم: ” جاودانگي‌طلبي “

استاد پناهيان ( ويژه ماه رمضان )

عميق‌ترين درخواست انسان که فعال‌تر از خداپرستي‌ست، جاودانگي‌طلبي است.

خودسازي

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت نوزدهم: ” نظمِ قديمِ جهاني “

استاد پناهيان ( ويژه ماه رمضان )

فهميدنِ خيلي چيزها نيازي به دين نداره، قاعده? جهان همينه!

خودسازي

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت هجدهم: ” اهل مسابقه باش “

استاد پناهيان ( ويژه ماه رمضان )

شيعيان دير يا زود به بهشت مي‌رسند، مسابقه بذاريد براي رسيدن به درجات…

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت هفدهم: ” دليل اهميت گناه “

استاد پناهيان ( ويژه ماه رمضان )

کسي که اصل دين برايش جا نيفته، گناه هم برايش جا نميفته

دين رو اينطور تعريف کن.

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت پانزدهم: ” منفعت‌طلب‌هاي عاشق “

استاد پناهيان ( ويژه ماه رمضان )

کدوم نوع منفعت‌طلبي بَده و کدوم خوبه؟

عاشقانه منفعت‌طلب باش!

خودسازي

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت چهاردهم: ” عاشق شو “

استاد پناهيان ( ويژه ماه رمضان )

چرا خيلي‌ها از عشق خدا حرف مي‌زنند اما عاشقان خدا کم هستند؟

خودسازي

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت يازدهم: ” به کم قانع نباش “

استاد پناهيان

چيزي که بايد نگرانش باشيم جهنم نيست…

ويژه خودسازي جهت تعجيل فرج

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت يازدهم: ” سوء تفاهم شده “

استاد پناهيان

اگه اين سوءتفاهم برطرف بشه، ميشه تمام مردم عالم رو متحد کرد.

ويژه خودسازي جهت تعجيل فرج

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت هشتم: ” با برنامه زندگي کن “

استاد پناهيان

چطور خودمون رو به گناه نکردن متقاعد کنيم؟

ويژه خودسازي جهت تعجيل فرج

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت ششم: ” امر و نهي خدا “

استاد پناهيان

ويژه خودسازي جهت تعجيل فرج

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت پنجم: ” فهم عميق از دين “

استاد پناهيان

دين رو راحت ميشه مسخره کرد چون…

ويژه خودسازي جهت تعجيل فرج

دانلود سلسله کليپ با موضوعِ
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت سوم: «زيبايي توبه»

استاد پناهيان

يکي از عجيبترين اتفاقات عالم اينه…

ويژه خودسازي جهت تعجيل فرج

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

اين قسمت : «واقعيت گناه»

استاد پناهيان

فلسفه ي گناه چيست و چرا به دنبال گناه، عذاب است؟

ويژه خودسازي جهت تعجيل فرج

کليپ «دنياي جديد»

استاد پناهيان

نترس! زندگي در اين دنياي جديد رو تخيل کن…

کليپ « ياريِ پنهان »

استاد پناهيان

ياران امام زمان چه کساني هستند؟

نقطه ضعف خدا!!؟؟

خدایا، تو که نقطه ضعف نداری. اینو به زبان خودم می گم تا یادم باشه که بدانم تو مولای منی، تو دوست منی، من عبد تو ام. پس تنهایم مگذار.

دانلود سلسله کليپ با موضوع

گناه چيست توبه چگونه است

اين قسمت : ” توبه يعني چي؟ “

استاد پناهيان

خدا بخاطر تو نظم دنيا رو بهم ميزنه!

ويژه خودسازي جهت تعجيل فرج

دانلود سلسله کليپ با موضوع

گناه چيست توبه چگونه است

اين قسمت : ” واقعيت گناه “

استاد پناهيان

فلسفه ي گناه چيست و چرا به دنبال گناه، عذاب است؟

ويژه خودسازي جهت تعجيل فرج