۲۸ آبان ٩۷ – گرمسار

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۵۵ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۶ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۵۷۶p – حجم ۲۷۶ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۰۴ مگابایت

٢٨ آبان ٩٧، دانشگاه سمنان

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۸۱ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۴ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۵۷۷ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۵۹ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شرح زیارت آل یاسین ، 12 الی 14 اردیبهشت 97 درهیئت عاشقان حضرت مهدی (عج) شاهرود

صوت ها

جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 46 مگابایت دانلود فایل
جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 13 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 51 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 15 مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 53 مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 15 مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم 366 مگابایت

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 178 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم 384 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 189 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم 363 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 182 مگابایت

دانلود تصویری سخنرانی ظهر عاشورا -شاهرود shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور

ویدئو ها

دانلود فایل
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور ظهر عاشورا شاهرود
دانلود دو جلسه سخنرانی استاد رائفی پور نفاق shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شاهرود ۸و۹اردیبهشت۱۳۹۴

صوت ها

دانلود سخنرانی استادرائفی پور-نفاق-شب۱-۶۵دقیقه-۱۱مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استادرائفی پور-نفاق-شب۱-۶۵دقیقه-۳۷مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استادرائفی پور-نفاق-شب۲-۶۵دقیقه-۱۱مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استادرائفی پور-نفاق-شب۲-۶۵دقیقه-۳۷مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور روز تاسوعا shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳ آبان ۱۳۹۳ شاهرود

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-۱۳-۸-۱۳۹۳-شاهرود-۶۵ دقیقه-۱۱٫۲ MB دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-۱۳-۸-۱۳۹۳-شاهرود-۶۵ دقیقه-۳۷٫۴ MB دانلود فایل