دانلود سخنرانی های استاد رائفی پور "اربعین 95" shia muslim        

دانلود سخنرانی های استاد رائفی پور در مسیر پیاده روی اربعین و کربلا معلی- سال ۱۳۹۵

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور” موکب علی بن موسی الرضا علیه السلام” – کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور” موکب علی بن موسی الرضا علیه السلام” – کیفیت ۲۴kb – حجم ۸ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور” موکب احباب الرضا علیه السلام” – کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۰ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور” موکب احباب الرضا علیه السلام” – کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور” روز اربعین ۹۵- کربلای معلی” – کیفیت ۸۰kb – حجم ۱۷ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور” روز اربعین ۹۵- کربلای معلی” – کیفیت ۸۰kb – حجم ۵ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور” موکب علی بن موسی الرضا علیه السلام” – کیفیت HD720p – حجم ۲۵۷ مگابایت
دانلود فایل
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور” موکب علی بن موسی الرضا علیه السلام” – کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۳ مگابایت
دانلود فایل
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور” موکب احباب الرضا علیه السلام” – کیفیت HD720p – حجم ۲۶۳ مگابایت
دانلود فایل
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور” موکب احباب الرضا علیه السلام” – کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۶ مگابایت
دانلود فایل
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور” روز اربعین ۹۵- کربلای معلی” – کیفیت HD720p – حجم ۲۰۷ مگابایت
دانلود فایل
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور” روز اربعین ۹۵- کربلای معلی” – کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۳ مگابایت

        دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -۱۳۹۳/۰۱/۳۱ دانشگاه آزاد آبادان

موضوع شهدا و مهدویت
صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -۱۳۹۲/۰۲/۰۱ دانشگاه آزاد آبادان-کیفیت بالا دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -۱۳۹۲/۰۲/۰۱ دانشگاه آزاد آبادان-کیفیت متوسط دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -۱۳۹۳/۰۲/۰۱ دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر

با موضوع چرا امام زمان (عج)
صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر ۱۳۹۳-۰۲-۰۱-کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر ۱۳۹۳-۰۲-۰۱-کیفیت بالا دانلود فایل

سخنرانی استاد رائفی پور امیدیه        

با موضوع : ماهواره و تفرقه ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پورماهواره و ایجاد تفرقه -مدت زمان ۱۱۰ دقیقه دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور در شهر امیدیه shia muslim        

با موضوع ماهواره و نمادها ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پورماهواره ونماد‌ها -مدت زمان ۸۱ دقیقه دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -امیدیه shia muslim        

با موضوع ثقلین ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ثقلین-امیدیه-مدت زمان ۱۱۹ دقیقه دانلود فایل
اهواز ماهواره و افراط وتفریط شهوت shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره و افراط وتفریظ شهوت-اهواز-مدت زمان ۱۱۰ دقیقه دانلود فایل
آغاجاری - موضوع: ماهواره shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره -آقاجاری-مدت زمان ۸۰ دقیقه دانلود فایل