۱ الی ۷ آبان ۹۷، در مسیر پیاده روی اربعین،موکب مع امام منضور جنبش مصاف

صوت ها

جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۳ مگابایت دانلود فایل
جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۱ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۲ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۲ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۱ مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۳ مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۲ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۱۸۴ مگابایت

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۹۸ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۵۷ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۳۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۵۱ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۲ مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۵۷ مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۵۱ مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنحم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۹۳ مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه ششم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۳۱ مگابایت

دانلود فایل

جلسه ششم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۴۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۷۹ مگابایت

دانلود فایل

جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۵۷ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در مسیر پیاده روی اربعین- ۱۲ الی ۱۸ آبان ۹۶ در موکب مسجد مقدس جمکران- ۱۲الی ۱۸ آبان ۹۶

صوت ها

فرصت‌های تمدن سازی اربعین-۱۲آبان۹۶- کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۳ مگابایت دانلود فایل
فرصت‌های تمدن سازی اربعین-۱۲آبان۹۶- کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
ویژگی‌های ممتاز زیارت اربعین-۱۳آبان۹۶- کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۸ مگابایت دانلود فایل
ویژگی‌های ممتاز زیارت اربعین-۱۳آبان۹۶- کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل
آسیب‌ها و تهدید‌های زیارت اربعین-۱۴آبان۹۶- کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۱ مگابایت دانلود فایل
آسیب‌ها و تهدید‌های زیارت اربعین-۱۴آبان۹۶- کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل
فرصت‌های تمدن سازی اربعین-۱۲آبان۹۶- کیفیت HD720p – حجم ۲۶۱ مگابایت
دانلود فایل
فرصت‌های تمدن سازی اربعین-۱۲آبان۹۶- کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۰ مگابایت
دانلود فایل
ویژگی‌های ممتاز زیارت اربعین-۱۳آبان۹۶- کیفیت HD720p- حجم ۳۴۷ مگابایت
دانلود فایل
ویژگی‌های ممتاز زیارت اربعین-۱۳آبان۹۶- کیفیت ۳۶۰p- حجم ۱۴۹ مگابایت
دانلود فایل
آسیب‌ها و تهدید‌های زیارت اربعین-۱۴آبان۹۶- کیفیت HD720p – حجم ۲۲۶ مگابایت
دانلود فایل
آسیب‌ها و تهدید‌های زیارت اربعین-۱۴آبان۹۶- کیفیت ۳۶۰p- حجم ۹۵ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور هیت ثارالله کربلا ۱۹الی ۲۱آذر ۱۳۹۳

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب اول-آسیب شناسی مردم کوفه-۳۴دقیقه-حجم۵٫۹مگابایت   دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب اول-آسیب شناسی مردم کوفه-۳۴دقیقه-حجم۱۹٫۵مگابایت   دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب دوم-آسیب شناسی مردم کوفه-۴۱دقیقه-حجم۷مگابایت   دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب دوم-آسیب شناسی مردم کوفه-۴۱دقیقه-حجم۲۳مگابایت   دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب سوم-آسیب شناسی مردم کوفه-۴۶دقیقه-حجم۸مگابایت   دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب سوم-آسیب شناسی مردم کوفه-۴۶دقیقه-حجم۲۶مگابایت   دانلود فایل

سخنرانی استاد رائفی پور در کربلا “شبکه ولایت”

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور- کربلا-شبکه ولایت-۱۳۹۴-۱۷٫۸ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور- کربلا-شبکه ولایت-۱۳۹۴۵٫۴۲ MB دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل
سخنرانی در کربلا-شبکه ولایت-اربعین-۱۰۸ MB-31 دقیقه
دانلود فایل
سخنرانی در کربلا-شبکه ولایت-اربعین-۵۴۶ MB-31 دقیقه
        

سخنرانی استاد رائفی پور اربعین موکب امام رضا (ع)

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور – کربلا- موکب امام رضا ع- ۸٫۱۰ MB   دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور – کربلا- موکب امام رضا ع-۲۶٫۸ MB   دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل
سخنرانی اربعین- موکب امام رضا ع۴۶ دقیقه–۱۸۲ MB-
دانلود فایل
سخنرانی اربعین- موکب امام رضا ع۴۶ دقیقه-۱۶۸ MB