«مسعود مصاحب» بازرگان ايراني – اتريشي بود که با سرويس جاسوسي آلمان همکاري مي‌کرد.

 

پ.ن: آيا در صنعت کشاورزي ايران هم بايد منتظر دستگيري جاسوسان باشيم؟!

چرا دولت لبنان الان استعفا داد ؟

آنگونه که بيش بيني مي شد دولت آقاي حسان دياب هم مانند دولت هاي اسبق خود نتوانست دوام بياورد و دو ماه زود تر از زماني که خود آقاي دياب مطرح کرده بود استعفا کرد.

دلايل زيادي براي اين استعفا مي توان مطرح کرد اما مهم ترين دليلي که وجود داشت اين بود که وزراي کابينه همه متوجه شده بودند در سفر کوتاه آقاي مکرون به بيروت پشت پرده توافقاتي براي تغيير دولت انجام شده بود و روز پنج شنبه قرار بود پارلمان لبنان دولت آقاي دياب را استيضاح کند و مشکلات معيشتي موجود در اين کشور را به گردن اين وزرا بياندازد.

به همين دليل هم وزرا ترجيح دادند خود استعفا دهند و کنار بکشند تا مسئوليت اوضاع سخت معيشتي گردن آنها نيافتد.

بر کسي پوشيده نيست که بحران و مشکلات اقتصادي لبنان دهه ها است وجود دارد و شايد بتوان گفت دولت آقاي حسان دياب که در يک برهه حساس حکومت را در اختيار گرفت کمترين تقصير در اين ماجرا را داشته چون دولتي عموما متشکل از تکنوکرات ها بوده وعليرغم اينکه مورد حمايت پارلمان داراي اکثريت حامي جبهه مقاومت و حزب الله بوده اما اکثر وزرا وابستگي تشکيلاتي و حزبي به جناح هاي سياسي نداشتند، البته نمي توان گفت علايقي نداشتند چون چنين چيزي اصلا در لبنان وجود ندارد.

به هر صورت اين ماجرا نشان مي دهد که ماجراي انفجار بيروت همچين که مطرح مي شود خيلي هم سهوي نبوده و جريان هاي زيادي پشت پرده اين ماجرا وجود دارد و روز به روز صحنه روشنتر مي شود.

شايد برخي به ياد نداشته باشند اما زماني که مرحوم رفيق الحريري پدر آقاي سعد الحريري حکومت را در اختيار داشت لبنان با نوعي رشد سريع اقتصادي و سياسي مواجه شد و رفيق حريري روابط بسيار صميمي هم با حزب الله لبنان و هم با سوريه داشت.

در آن زمان نيروهاي سوريه که به عنوان نيروهاي حافظ صلح در لبنان حضور داشتند کنترل کل کشور را در اختيار داشتند.

جالب اينکه همين آقاي ميشال عون رييس جمهوري فعلي لبنان که امروزه به عنوان متحد جبهه مقاومت و سوريه از او نام برده مي شود، زماني که فرمانده ارتش لبنان بود با سوري ها وارد جنگ شد و به دنبال آن بود که سوري ها را از لبنان خارج کند وبسياري از جونان لبناني هم به او پيوستند اما با توطئه اي که پشت پرده با حمايت فرانسه و نيروهاي فالانژ به فرماندهي سمير جعجع انجام شد پشت عون خالي شد و يک ناو فرانسوي به ژونيه آمد و ميشال عون را به فرانسه برد تا سالهاي پناهندگي خود را آنجا طي کند.

به هر حال وقتي که فرانسوي ها و آمريکايي ها و اسراييلي ها و سعودي ها تصميم داشتند سوريه را از لبنان بيرون کنند مشاهده کرديم سعودي ها به راحتي پشت مهم ترين مهره خود در لبنان يعني رفيق الحريري را خالي کردند و عمليات تروري انجام شد تا آنقدر بزرگ باشد که نيروهاي حافظ صلح سوري را بتوانند از لبنان بيرون کنند.

جالب اينکه در بدو جنگ داخلي لبنان نيروهاي حافظ صلح سوريه به تقاضاي مرحوم سليمان فرنجيه وفرانسه براي حمايت از مسيحي هاي لبنان در مقابل مسلمانان و فلسطيني ها که در حال پيشروي در جنگي که مسيحي ها بر عليه مسلمانان راه انداخته بودند وارد معرکه شدند.

حال مشخص است مجددا بحث انفجار بيروت که بنا به هزار و يک دليل مي توان آن را برنامه ريزي شده دانست انجام شد تا شرايطي ايجاد شود تا بتوان حکومت لبنان را سرنگون کرد و حکومتي مورد حمايت غرب در لبنان سر کار گذاشت.

طبق صحبت هايي که آقاي مکرون همين چند روز پيش در بيروت مطرح کرد و طبق خواسته هايي که توسط تظاهرکنندگان در بيروت مطرح مي شود خاسته اصلي سرنگوني دولت نيست بلکه سرنگوني کل سيستم سياسي اين کشور مي باشد يعني هم پارلمان هم رياست جمهوري هم دولت.

عليرغم اينکه کشورهاي غربي هزاران وعده و وعيد به لبناني ها داده اند تا در صورت سرنگوني سيستم حکومتي از اين کشور حمايت کنند، اما هر تحليلگر سياسي مي تواند تاکيد کند که اين وعده ها همه وعده هاي پوچ و توخالي است و سابقه تاريخي ثابت کرده که اينها هيچ وقت به وعده هاي خودعمل نمي کنند و هميشه بهانه اي براي عدم اجراي تعهدات خود پيدا مي کنند.

حافظه ها بعضي وقت ها فرار است، حدود نيمي از اعضاي مجلس سابق لبنان وابسته به جبهه چهارده مارس يا جبهه مخالف با جبهه مقاومت و حزب الله بودند و کشورهاي عرب حوزه خليج فارس و کشورهاي غربي قول داده بودند تا در صورتي که دولتي همسو با آنها در لبنان سر کار باشد از لبنان حمايت کنند اما مشاهده کرديم عليرغم اينکه دولتي همسو با آنها در لبنان تشکيل شده بود آنها هيچ کمکي به لبنان نکردند و حتي اجازه ندادند لبنان نيروگاه هاي توليد برق برال حل مشکل برق خود را راه اندازي کند.

انتخابات اخير مجلس لبنان نيز توسط دولتي برگزار شد که مورد حمايت غرب بود و به اين دليل بهانه اي براي تشکيک در اين انتخابات وجود نداشته و ندارد و مردم لبنان وقتي ديدند خيري از غربي ها و عرب ها به آنها نمي رسد به حاميان جبهه مقاومت راي دادند.

مي توان گفت مهم ترين دليل ديگري که مردم به خاطر آن به حاميان جبهه مقاومت راي دادند هم اين بود که حزب الله توانسته بود از ورود داعش به لبنان جلوگيري به عمل آورد و از مردم لبنان اعم از مسلمان و مسيحي در مقابل داعش دفاع کرده بود.

اين در حالي بود که جناح وابسته به جناح موسوم به المستقبل به رهبري آقاي سعد الحريري در حال حمايت از گروه هاي مخالف دولت سوريه بود و از گروه هاي سلفي مانند داعش و جبهه النصره حمايت مي کرد.

جالب اينکه برخي باور دارند اين آمونيوم نيتراتي که موجب انفجار در بندر بيروت شد را نيز اين گروه تصميم داشتند به گروه هاي مخالف دولت سوريه برسانند و به همين دليل آن را در بندر بيروت خالي کردند.

اخواني ها هم که در شمال لبنان بيداد مي کنند و حتي برخي روز گذشته در شهر طرابلس در شمال لبنان از ترکيه خواسته بودند، در مقابل درخواست مسيحي ها از فرانسه، لبنان را تحت الحمايه خود قرار دهد.

به هر حال امروزه مجلسي در لبنان وجود دارد که به صورت مشروع و با انتخاب اکثريت مردم لبنان تشکيل شده و مطرح کردن بحث سرنگوني اين مجلس مي تواند بدعتي ايجاد کند تا هر گروه سياسي هر وقت انتخابات به نفع آن نباشد طرفداران خود را به خيابان ها بياورد و بخواهد مجلس را سرنگون کند.

به اين شکل از اين پس سنگ روي سنگ در لبنان بند نخواهد شد.

البته اين شگرد را آمريکايي ها در بسياري از کشورهاي جهان اعمال کردند و هر بار انتخابات به نفع آنها تمام نشد ميز را برگرداندند و با تقلب و کشاندن ماجرا به خيابان ها تلاش کردند نتايج انتخابات را ناديده بگيرند.

ولي در لبنان ماجرا فرق مي کند.

امروزه جناحي اکثريت مجلس لبنان را به صورت مشروع و قانوني در اختيار دارد که از قدرت نظامي برتر هم برخوردار است و اينگونه نيست که بتوان نقشه هايي مانند آنچه مثلا در اوکراين پياده شد را در لبنان پياده کرد.

به همين دليل هم آقاي مکرون در سفر خود به لبنان اصرار داشد با آقاي محمد رعد رييس فراکسيون حمايت از مقاومت ملاقات کند، عليرغم اينکه آقاي محمد رعد عضو حزب الله است و شخصا توسط آمريکايي ها در ليست تحريم ها قرار دارد.

آمريکايي ها  و فرانسوي ها امرزوه اصرار دارند که شرايطي مانند آنچه در عراق رخ داد را در لبنان تکرار کنند و نخست وزيري سر کار بيايد که به آنها نزديک است.

از سوي ديگر حزب الله لبنان ثابت کرده که در زمينه شطرنج سياسي لبنان و منطقه هميشه چند قدم از همه جلوتر است و به اين دليل مشاهده مي کنيم که حزب الله به نوعي اجازه داده تا آنها هر طور مي خواهند بازي خود را انجام دهند.

به هر حال فعلا بهترين شرايط اين است که اجازه دهند آنها همه برگه هاي خود را بازي کنند تا ببيند چه کار مي خواهند يا مي توانند انجام دهند.

بعد نوبت حزب الله خواهد رسيد و بازي اش را شروع خواهد کرد.

با توجه به سخنان اوليه آقاي حسان دياب پس از ملاقات با آقاي مکرون که در آن گفته بود دو ماه دولت را اداره خواهد کرد تا جناح هاي سياسي به نتيجه برسند مي خواهند چه کار کنند و پيشنهاد انتخابات زود هنگام را داده بود، به نظر مي آيد حزب الله به وي پيشنهاد داده منتظر بازي فرانسوي ها نشود و اقدام خود را زودتر انجام دهد تا درگير نقشه فرانسه و آمريکا و عربستان و اسراييل نشود.

عماد آبشناس

 

(بسم الله الرحمن الرحیم)

رهبرانقلاب در واکنش به ادعای آمریکایی‌ها درباره کمک موشکی ایران یمن؛ اگر یمن محاصره نبود، صد موشک به آن‌ها میدادیم.
مشاهده و دانلود فایل های تصویری

رییس دیوان اهل تسنن عراق اعلام کرد دفاع از ایران واجب شرعی است و بر تمام اهل سنت واجب است.

شیخ عبداللطیف رئیس دیوان اهل تسنن عراق خطاب به اهل سنت:(مهم ترین محور های این فتوی)

 

۱) همه باید آماده دفاع از ایران باشند. این دفاع واجب شرعی است و همگان باید اطاعت کنند.

۲) در برابر سیاست های تجاوزگر آمریکا نه فقط عراق بلکه از همه امت اسلامی انتظار می رود که در برابر هر گونه تجاوزگری علیه ایران و همه کشورهای عربی و اسلامی بایستند.

۳) آمریکا با سیاست تجاوزگری خود دین تمدن هویت وجودی و تاریخ و آینده امت اسلامی را هدف قرار داده است.

 ۴) سیاست های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در راستای پروژه صهیونیستها است.

 

گفتنی است پس از سقوط صدام این برای نخستین‌بار است که چنین فتوایی از اهل سنت در رابطه با ایران صادر می‌شود.

شیخ عبداللطیف رئیس جزء صاحب‌نظران حوزه معارف اسلامی در عراق و دارای چندین تالیف در این حوزه است تاکید کرد که در برابر سیاست‌های تجاوزگر آمریکا نه‌فقط عراق بلکه از همه امت اسلامی انتظار می‌رود که در برابر هر گونه تجاوزگری علیه ایران و همه کشورهای عربی و اسلامی بایستند.شیخ عبداللطیف الهمیم در گفتگوی اخیر خود گفت که آمریکا با سیاست تجاوزگری خود دین تمدن هویت وجودی و تاریخ و آینده امت اسلامی را هدف قرار داده است.وی ادامه داد که همه این تحولات که در خاورمیانه و جهان اسلام اتفاق می‌افتد پروژه‌ای است که هدفش بی‌اثرکردن قوی‌ترین عناصر و بازیگران جهان اسلام و دورکردن بازیگران منطقه‌ای از معادله و موازنه قدرت در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل است.

 

الهمیم با بیان اینکه این پروژه یک طراحی صهیونیستی است گفت طبق این پروژه توانستند عراق سوریه و لیبی را از موازنه قدرت در منطقه خارج کرده و تلاش می‌کنند که مصر را نیز از این بازی خارج کنند.

 

وی سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را نیز در راستای این پروژه صهیونیستی دانست و گفت که این پروژه همچنان تا خارج کردن همه بازیگران منطقه‌ای از بازی موازنه قدرت در منطقه ادامه خواهد داشت. رییس دیوان اوقاف اهل سنت عراق تاکید کرد که بر همین اساس همه امت اسلامی باید جلوی این تجاوزگری جدید آمریکا بایستند.

ولید القططی تحلیلگر عرب در تحلیلی به دلایلی پرداخته است که رژیم صهیونیستی هرگز در هیچ جنگ و ماجراجویی نظامی که در آینده دنبال کند، پیروز نخواهد شد.

در این تحلیل آمده است در پی تشدید تنش و تجاوزات نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه، نفتالی بینت از وزیران کابینه رژیم صهیونیستی با ابراز نارضایتی از پایان یافتن درگیری به نفع مقاومت گفت آویگدور لیبرمن(وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی) شکست مفتضحانه‌ای متحمل شده و صحنه نبرد را ترک کرده است… کشتی امنیت اسرائیل در دهه اخیر به سمت نامناسبی منحرف شده است. آنچه موجب نگرانی است در واقع دشمن ما نیست، بلکه مسئله بغرنجی است که در داخل(فلسطین اشغالی) ایجاد شده است. ‎پس از جنگ دوم لبنان دولت های رژیم صهیونیستی هیچ پیروزی به دست نیاوردند.

این وزیر صهیونیست با اشاره به تنگنای این رژیم و جهت گیری نادرست آن که امنیت این رژیم را به سراشیبی تند و خطرناک سوق داده  و امر نامناسبی که در داخل کابینه این رژیم ایجاد شده،  تاکید کرده است که اسرائیل در کسب پیروزی در جنگ‌های خود با مقاومت لبنان و فلسطین ناتوان مانده است. این وزیر صهیونیست علل و دلایل این شکست ها را به ناتوانی نتانیاهو لیبرمن و دولت های سابق رژیم اسرائیل نسبت می دهد، بدون اینکه درک کند که تنگناها و بن‌بست‌های موجود در این رژیم به ویژه در تحقق پیروزی، بن‌بست و تنگنای  موجودیت رژیم صهیونیستی است و تغییر کابینه ها مقامات و وزیران این رژیم تاثیری ندارد، زیرا این شکست ها از تنگنای امنیتی عبور کرده و به تنگنای موجودیت رژیم اشغالگر اسرائیل رسیده است. ‎

نویسنده مقاله با اشاره به اینکه  تنگنا و بن‌بست امنیتی موجود در واقع از آغاز تشکیل رژیم صهیونیستی با آن همراه بوده است، نوشت: این مسئله را ” دیوید بن گوریون ” اولین  نخست وزیر رژیم صهیونیستی اینگونه بیان کرد که مشکل بنیادین و ریشه ای امنیتی به موجودیت ذاتی و درونی ما برمی گردد و این به معنای مشکل وحشتناک امنیتی است. حتی پس از سه مرحله موفقیت برای رژیم صهیونیستی به زعم بن گورین، هیچ تغییری در اصل و اساس تنگنای امنیتی این رژیم ایجاد نشده است.

بن گوریون برای بهبودی اوضاع امنیتی رژیم صهیونیستی گفت: تازمانی که اعراب خواهان حل نهایی نزاع میان ما و آنها نباشد، امکان حل نهایی آن وجود ندارد، پس پایان نزاع و درگیری به مدیریت اعراب برمی گردد. نویسنده ادامه داد: منظور بن گوریون از اعراب، نیروهای مقاومت عرب است نه عرب هایی که خود را تسلیم این رژیم کرده‌اند. ‎ در جنگ های سه گانه اول : نکبت (سالروز اشغال سرزمین فلسطین و اعلام تشکیل رژیم صهیونیستی) ۱۹۴۸م تجاوز سه‌جانبه در سال ۱۹۵۶م و نکسه ۱۹۶۷ (اشغال مناطقی دیگری از سرزمین فلسطین در سال ۱۹۶۷ میلادی)، مشکلی برای رژیم در اعلام پیروزی واضح پس از اشغال تمام سرزمین های فلسطین، بخش هایی از سرزمین های کشورهای عربی و نابودی توانمندی‌های نظامی اعراب و توافقنامه‌های آتش بس نبود که شکست و واقعیت دستاوردهای رژیم را تحکیم می‌بخشید و حتی پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ میلادی، توافق‌نامه صلح امضا و مصر از مناقشه و درگیری خارج شد و از دست رفتن فلسطین و تضییع آن تثبیت شد با وجودی که این جنگ سلسله شکست‌های نظامی اعراب را متوقف کرد و سیناء را به دولت مصر بازگرداند.

بر اساس گزارش پایگاه خبری فلسطین الیوم، ولید القططی در ادامه مقاله خود نوشت: تنگنای رژیم اسرائیل که بن گوریون دهها سال پیش درک کرده بود، امروز وزیر این رژیم “نفتالی بینت ” آن را با عنوان چالش های خطرناک امنیتی که مقاومت برای موجودیت این رژیم ایجاد خواهد کرد و به عنوان جهت گیری نادرست امنیتی این رژیم در داخل موجودیت صهیونیستی و توقف پیروزی های این رژیم  بیان کرده است.

از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ میلادی که در واقع پیروزی های رژیم صهیونیستی متوقف شد، حماسه آفرینی آغاز شد.  این حماسه آفرینی در اولین جنگ لبنان در سال ۱۹۸۲م پایه گذاری شد و با وجود پیروزی نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی در رسیدن به بیروت و اخراج نیروهای سازمان(آزادیبخش فلسطین) از لبنان و روی کار آمدن بشیر جمیل در این کشور و امضای توافقنامه ۱۷ می و با این همه به خاطر عملکرد مقاومت و حمایت سوریه پس از کشته شدن بشیر الجمیل، لغو توافقنامه ۱۷ می ظهور حزب الله لبنان  و اخراج بی قید و شرط ارتش صهیونیستی از سرزمین لبنان در سال ۲۰۰۰ میلادی و تکرار این سناریو در نوار غزه در سال ۲۰۰۵ میلادی و عقب نشینی ارتش اشغالگر و شهرک نشینان صهیونیستی از نوار غزه که به لطف عملکرد قوی مقاومت و تحمیل هزینه و خسارت سنگین مادی و انسانی به این رژیم متجاوز،  تمام دستاوردی رژیم اشغالگر صهیونیستی به پایان رسید . اگر مقاومت با شتاب بیشتری ادامه می‌یافت، ممکن بود این امر در کرانه باختری نیز اتفاق بیفتد و با افزایش هزینه و خسارت سنگین بر دوش اشغالگران صهیونیستی خطر امنیتی و موجودیت رژیم صهیوینستی با شدت بیشتری این رژیم را تهدید می کرد، اما رژیم صهیونیستی با درک این حقیقت، تصمیم به ساخت دیوار حائل در کرانه باختری و فعال کردن همکاری امنیتی با تشکیلات خودگردان از طریق سازوکار هماهنگی امنیتی گرفت.

جنگ اکتبر ۱۹۷۳ میلادی آخرین جنگ رژیم صهیونیستی با ارتش های منظم عربی بود و جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰۶ میلادی(جنگ ۳۳ روزه) اولین جنگ با مقاومت بود . این به معنای نادیده گرفتن نقش مقاومت عربی و فلسطین در جنگ های ۱۹۴۸میلادی و نبرد کرامت ۱۹۶۸میلادی و نبردهای لبنان بین سال های ۱۹۷۰-۱۹۸۲میلادی نیست، بلکه به معنای آغاز مرحله جدید مقاومت پس از پایان جنگ های منظم نظامی است که اسرائیل نتوانست هیچ پیروزی قطعی و آشکاری را از آن خود کند.

این نوع مقاومت با جنگ های سه گانه در نوار غزه امتداد یافته و با تشدید دور جدید تجاوز نظامی ۲۰۱۸میلادی اخیر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه ادامه یافته است. البته این نبردها به اینجا ختم نمی شود بلکه به نظریه امنیت اسرائیل در بیشتر ارکان و پایه‌هایش شامل: بازدارندگی، جنگ‌های سریع و رعد آسا، ضربات پیشدستانه،، انتقال نزاع و درگیری به داخل مناطق دشمن جبهه همبستگی داخلی، برتری اطلاعاتی قدرت نیروی هوایی برای یکسره کردن نبرد و … ضربه وارد شده است تا جایی که پیروزی در مفهوم اسرائیلی که در مرحله اول عمر رژیم محقق شد، دیگر از نظر علمی غیرممکن است. این مسئله همان چیزی است که ژنرال صهیونیست به نام جبرائیل سیبونی به آن اعتراف کرد و گفت: شایسته است که واژه‌های پیروزی و یکسره کردن سریع و قطعی از گفتمان راهبردی اسرائیل دوری کرد.

این ژنرال صهیونیستی که گفته است نباید از واژه‌های پیروزی و موفقیت قطعی و نهایی سخن گفت،  دیدگاه جدید برای مفهوم پیروزی پیشنهاد می کند و  می گوید:«هدف ارتش از جنگ‌های پیاپی با توجه به فقدان یک هدف سیاسی و عدم امکان تحقق پیروزی قطعی و روشن در واقع منجر به طولانی شدن مراحل رویارویی و بازداشتن دشمن از حمله به اسرائیل است».

این مفهوم جدید درباره پیروزی را ژنرال گادی آیزنکات رئیس کنونی ارکان ارتش رژیم صهیونیستی اینگونه بیان می کند: «اهداف تعیین شده سیاسی پس از جنگ منجر به بهبود اوضاع امنیتی می شود». این مفهوم برای پیروزی در واقع مبهم و حبابی است که به رژیم صهیونیستی اجازه می دهد تا به دنبال هر جنگ و درگیری خیال کند که پیروز معرکه است. ‎

 این تنگنا و بن بست در مفهوم و تحقق پیروزی ناشی از ماهیت جنگ با مقاومتی است که بر ضربات مرگبار متکی نیست، بلکه به تراکم نقاط قوت در مقاومت و نقاط ضعف در رژیم اشغالگر تکیه دارد. بنابراین ممانعت از دستیابی دشمن به اهداف نظامی و سیاسی اش در هر درگیری و جنگ و ناکام گذشاتن اهداف علنی و غیر علنی و بالا بردن هزینه‌های جنگ، اشغالگری و شهرک‌سازی بر دشمن در راه پایان دادن اشغالگری و برچیدن شهرک‌ها و ایجاد نعی از تعادل بازدارندگی نسبی و وارد آوردن ضربه کارآمد بر پیکره امنیتی و جبهه داخلی برای تاثیرگذاری بر امنیت فردی و گروهی رژیم صهیونیستی همگی موجب تقویت نقاط قوت نیروهای مقاومت و ملت فلسطین گردیده و در مقابل منجر به تضعیف موجودیت ارتش و شهرک نشینان رژیم صهیونیستی خواهد شد.

علاوه بر آنکه ماهیت جنگ‌ها میان هر ارتش منظم با مقاومت مانند جنگ چریکی و یا ترکیبی یعنی نظامی و غیر نظامی ارتش منظم نمی‌توان پیروزی کسب کند تا زمانی که مقاومت فلسطین اراده نبرد، پایبند به هدف آزادی‌بخشی و برخوردار از پشتوانه مردمی قدرتمندی دارد،‌مقاومت و ملت فلسطین اراده پیروزی را به عنوان شرط و مقدمه‌ای برای تحقق پیروزی در اختیار دارند. و این موضوعی است که روزنامه عبری زبان معاریو در مقاله تحلیلی پس از تجاوزات نظامی اخیر رژیم به غزه مورد تاکید قرار داد و نوشت : تا زمانی که رژیم اسرائیل بر اساس اهداف اعلان شده وارد نبرد و رویارویی شود، دشمنان ما همواره پیروز خواهند شد زیرا آنان تسلیم نخواهند شد . بنابراین رژیم اسرائیل نه در جنگ آتی‌ و جنگ‌های پس از آن  پیروز نخواهد شد.

(بسم الله الرحمن الرحیم)

رهبر انقلاب در پاسخ به نگرانی و علاقه‌مندان به انقلاب گفتند: نسبت به اوضاع ما اصلا نگران نباشند، هیچکس هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، مطمئن باشند، هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد؛ این را به همه بگویید.

 در روزهای اخیر جمعی از فعالان فرهنگی خارج از کشور با رهبر انقلاب دیدار کردند که در خلال آن یکی از حضار، دغدغه و نگرانی علاقمندان به انقلاب در آن سوی مرزها را از آینده بیان کرد.

رهبر انقلاب در پاسخ به نگرانی این شخص گفتند:«نسبت به اوضاع ما اصلا نگران نباشند، هیچکس هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، مطمئن باشند، هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد؛ این را به همه بگویید.»

(بسم الله الرحمن الرحیم)

طی سالهای اخیر بسیاری از کشورهای صاحب صنعت دریایی، سرمایه گذاری قابل توجهی روی شناورهای جنگی سبک وزن انجام داده اند که برخی از آنها همچون اماراتٰ ترکیه و روسیه جزء همسایگان ایران محسوب می شوند.

شناورهای رزمی در کلاس Corvette، به عنوان شناورهای جنگی سبک وزن و یک رده بالاتر از شناورهای تندروی موشک انداز محسوب می شوند که معمولا ۲۰۰۰ و نهایتا در برخی از موارد ۳۰۰۰ تن وزن دارند. این شناورها در سالهای اخیر و به لطف استفاده از فناوری های جدید مثل طراحی های پنهانکار، توسعه مواد جدید برای ساخت بدنه های سبک تر، پرتابگرهای موشک عمودی و کوچک سازی در سامانه های الکترونیک توانسته اند به سطح مناسبی از وزن و اندازه در مقابل پنهانکاری، چابکی و قدرت آتش دست پیدا کنند. شناورها در این رده، در ماموریت های اسکورت، حفاظت از مناطق اقتصادی، جنگ سطحی و زیردریایی، مین گزاری و مقابله با مین ها دریایی کاربرد دارند.

با توجه به اینکه آمریکایی ها به دلایل مختلفٰ سالهاست که از بحث ساخت شناورهای سبک خارج شده و این بازار را به رقبا سپرده اند،   در این بخش چندین کشور به صورت جدی و با برنامه مناسب وارد بازار شده و شناورهای مناسبی را معرفی کرده اند.

بروز چالش هایی مثل بهره گیری مقتدرانه سپاه از قایق های تندرو در خلیج فارس و گسترش نیروی دریایی چین در منطقه تنگه تایوان شاهد سرمایه گذاری آمریکا در بحث شناورهای سری LCS هستیم که البته دارای برخی اشکال ها و معایب سوال انگیز خصوصا در بخش تسلیحات و قدرت آتش هستند.

با توجه به توسعه ساخت این شناورها و بازار بزرگی که چنین رده ای از محصولات دریایی در جهان پیدا کردهٰ کشورهای مختلفی طرح های بسیار خوبی در این رده ارائه کرده اند که مسئولان صنایع دریایی و دفاعی کشورمان نیز با مشاهده این تجارب موفق، می توانند سرمایه گذاری در طراحی و تولید این محصول را با نگاه به درآمدزایی و توسعه خط تولید آن را به صورت جدی تر دنبال کنند که سود آن علاوه بر کسب درآمد، گسترش اشتغال و بهینه سازی محصولات داخلی نیز باشد.

کلاس Tuo Chiang

تایوان جزیره ای کوچک در کنار چین است و تایوانی ها در این سالها هزینه های زیادی را برای افزایش توان دفاعی خود پرداخت کرده اند که یکی از طرح های آنها شناورهای کلاس Tuo Chiang است؛  شناورهایی سبک با وزن حدودی ۵۶۷ تن و طراحی پنهانکار که برای رزم دریایی ساخته شده. این کشتی ۶۰ متر طول و ۱۴ متر عرض دارد،  تعداد خدمه آن ۴۱ نفر است و می تواند به سرعت ۷۴ کیلومتر در ساعت برسد.

در این شناورها شاهد نصب ۱۶ تیر موشک ضد کشتی از دو مدل مختلف ۲ Hsiung Feng و ۳ Hsiung Fengهستیم که اول سرعتی زیر صوت و دیگری مافوق صوت است و هر دو آنها در تایوان ساخته شده اند. یک توپ ۷۶ میلی متری، دو پرتابگر سه تایی اژدر و یک قبضه سامانه دفاع نزدیک فالانکس از دیگر تسلیحات نصب شده بر روی این شناور است.

این شناور توان حمل یک فروند بالگرد را نیز دارد. چندین مدل رادار جستجوی سطحی و هوایی به همراه سامانه سونار و پخش کننده چف و فلر برای فریب موشک های ضد کشتی نیز بر روی این شناور نصب شده و در بخش پیشرانه ما شاهد نصب یک موتور دیزل با قدرت ۵۷۶۶ اسب بخار هستیم. در حال حاضر تایوانی ها یک فروند از این شناورها را وارد خدمت کردند و به دنبال ساخت ۱۱ فروند دیگر از این شناورها هستند.

تایپ ۰۵۶

از تایوانی ها صحبت کردیم و حالا به سراغ همسایه بزرگ آنها یعنی چین می رویم؛ جایی که چندین سالی است که صنعت دریایی و شناور سازی خصوصا در بخش نظامی بسیار جدی گرفته شده. چینی ها در ساخت کوروت ها هم در حجم بسیار بالایی کار کرده و مدل تایپ ۰۵۶ را در تعداد بالا ساخته اند. تا الان چیزی در حدود ۳۷ فروند از شناورهای این کلاس به نیروی دریایی چین تحویل شده و برخی شایعات حکایت از برنامه آنها برای ساخت ۶۰ فروند از این شناور دارد.

وزن این شناورها در حدود ۱۵۰۰ تن، طول ۹۰ و عرض ۱۱ متر بوده و تعداد خدمه این شناورها در حدود ۷۸ نفر است. در بخش تسلیحات در شناورهای این کلاس شاهد نصب ۴ تیر موشک کروز ضد کشتی YJ-83، یک پرتابگر موشک های ضد هوایی کوتاه برد FL-3000N با ۸ موشک، یک قبضه توپ ۷۶ میلی متری، دو توپ ۳۰ میلی متری و دو پرتابگر ۳ تایی اژدر ۳۲۴ میلی متری بر روی این ناوها هستیم.

تایپ ۰۵۶ توان حمل یک فروند بالگرد را نیز دارد. رادار جستجوگر هوایی و سطحی در کنار سیستم سونار نیز بر روی این شناور نصب شده، همچنین در بخش پیشران در این شناور ۲ موتور دیزل نصب شده که سرعتی در حدود ۴۶کیلومتر بر ساعت را برای این شناور فراهم می کند.

کلاس Baynunah

امارات متحده عربی نیز چند سالی است که بخش دریایی را جدی گرفته و با کمک فرانسوی ها اقدام به ساخت شناور رزمی کرده است. کوروت های کلاس Baynunah که در امارات ساخته شده اند، برای ماموریت دفاع از آب های ساحلی این کشور و عملیات های رزم سطحی به کار می روند. امارات ۶ فروند از این شناورها را در اختیار دارد.

این شناورها در حدود ۹۱۵ تن وزن داشته و طول آنها در حدود ۷۱ متر و عرض آن نیز ۱۱ متر است. این شناور دارای ۴ موتور دیزل است و می تواند به سرعتی در حدود ۵۵ کیلومتر در ساعت می رسد. تعداد خدمه این شناورها در حدود ۳۷ نفر است.

در بخش راداری نیز سامانه های جستجوگر سطحی و هوایی به همراه سامانه سونار برای کشف برجستگی و مین های دریایی مجهز شده است. رادار اصلی این شناور ساخت کشور سوئد و رادار کنترل آتش این ناو نیز توسط ایتالیا ساخته شده است و در حقیقت معجونی اروپایی با مرکزیت ساخت امارات است.

در بخش تسلیحات شاهد نصب ۸ تیر موشک کروز ضد کشتی اگزوست بلوک ۳ با قابلیت ثانویه درگیری با اهداف زمینی، یک پرتابگر حامل موشک های ضد هوایی RAM حامل ۲۱ تیر موشک، ۱ قبضه توپ ۷۶ و ۲ قبضه توپ ۲۷ میلی متری هستیم. این شناور توان حمل یک بالگرد را نیز دارد.

کلاس Steregushchiy

از همسایه کوچک جنوبی به سراغ همسایه بزرگ شمالی می رویم؛ جایی که روسها چند سالی است بخشی از استراتژی سطحی خود در دریا را بر اساس شناورهای کوچک تر و سبک تر با قدرت آتش بیشتر قرار دادند.

یکی از شناورهای جدید روسها کوروت های کلاس Steregushchiy با وزن نهایی ۲۲۰۰ تن است. طول این شناورها ۱۰۴ متر و عرض آنها ۱۱٫۶ متر است. این شناور دارای ۹۰ نفر خدمه است. روسها در حال حاضر ۵ شناور از این کلاس را در خدمت دارند و برنامه هایی برای داشتن ناوگانی ۲۴ فروندی از ناوهای کلاس Steregushchiy را در برنامه دارند.

این ناوها دارای سری کاملی از رادارهای جستجوگر سطحی و هوایی، سامانه های کنترل آتش، سیستم سونار و همچنین سیستم های جنگ الکترونیک و اخلالگرهای ضد موشک است. در بخش تسلیحات این شناورها به ۴ تیر موشک KH-35، ۱۲ تیر موشک ضد هوایی از سری ویتیاز، یک قبضه سامانه دفاع نزدیک “کاشتان”، دو قبضه توپ دفاع نزدیک AK-630M، یک قبضه توپ ۱۰۰ میلی متری و ۲ پرتابگر ۴ تایی اژدر ۳۳۰ میلی متری، تسلیحات این ناو را تشکیل می دهد.

در بخش پیشرانه این ناوها دارای ۴ موتور دیزل با نیروی ۲۳۶۶۴ اسب بخار هستند که سرعتی در حدود ۵۵ کیلومتر در ساعت را برای این شناورها تامین می کند. ناوهای کلاس Steregushchiy توان حمل یک فروند بالگرد را نیز دارند.

کلاس Ada

همچنان با شما هستیم در کنار همسایگان ایران و حالا به ترکیه می رسیم. این کشور برنامه بسیار سنگینی برای نوسازی توان دریایی خود دارد و بخشی از این برنامه توسعه چند مدل شناور رزمی سطحی است. ۴ فروند کوروت کلاس Ada مخصوص جنگ های ضد زیردریایی، بخشی از برنامه ترکیه محسوب می شود و در حال حاضر ترک ها دو فروند از این ناو را در خدمت دارند. این شناورها در حدود ۲۳۰۰ تن وزن، ۹۹ متر طول و ۱۴ متر عرض دارند. تعداد خدمه در حدود ۱۰۶ نفر است.

در بخش رادارها و سامانه های اپتیکی با سامانه هایی مثل رادار SMART-S Mk2 رو به رو هستیم. بخش از این سیستم ها نیز توسط شرکت های ترکیه ای مثل Aselsan توسعه پیدا کرده و سامانه سونار نیز روی این ناوها نصب شده است. در بخش تسلیحات نیز این شناورها دارای ۸ تیر موشک کروز هارپون، پرتابگر ۲۱ تیری موشک ضد هواییRAM، دو پرتابگر برای اژدرهای مارک ۴۶ و یک قبضه توپ ۷۶ میلی متری هستند و یک فروند بالگرد سی هاوک نیز بر روی این این شناورها قرار می گیرد.

در بخش پیشران شاهد نصب ۲ موتور دیزل بر روی این شناورها هستیم که در مجموع نیرویی برابر با ۴۲۴۳۰ اسب بخار را برای این شناور فراهم کرده و قابلیت رسیدن به سرعت نهایی ۵۴ کیلومتر در ساعت را به آنها می دهد. پاکستان نیز که اخیرا برنامه سنگین مدرن سازی توان دریایی خود را آغاز کرده است ۴ فروند از این شناورها را به ترکیه سفارش داده است. این قرارداد بزرگترین قرارداد دفاعی تاریخ ترکیه محسوب می شود.

خانواده کلاس SIGMA

شناورهای کلاس SIGMA ساخت هلند نیز طیف گسترده ای هم از کوروت ها و هم از ناوهای محافظ هستند که اتفاقا در بازار صادراتی نیز بسیار موفق ظاهر و شناورهایی از این کلاس به اندونزی، مراکش، مکزیک و رومانی صادر شده اند. اندونزی ۴ فروند از کوروت های مدل Sigma 9113 را در اختیار دارد که وزنی در حدود ۱۷۰۰ تن، طول ۹۷ و عرض ۱۳ متر را دارند.

این شناورها دارای ۸۰ نفر خدمه و عرشه پذیرش بالگرد است. در بخش پیشرانه این ناوها دارای ۲ موتور دیزل با توان ۱۱۹۳۵ اسب بخار است. در بخش سنسورها و سامانه های راداری، سیستم اصلی رادار آرایه فازی غیر فعال باند جی مدل MW08 ساخت شرکت تالاس است. سیستم های اپتیکی و سونار نیز روی این ناو نصب شده است.

در بخش تسلیحات شاهد نصب ۴ تیر موشک کروز اگزوست بلوک ۲، ۸ تیر موشک کوتاه برد ضد هوایی میسترال، ۲ پرتابگر اژدر، دو توپ ۲۰ میلی متری و یک توپ ۷۶ میلی متری هستیم. سیستم های جنگ الکترونیک و پخش کننده های چف و فلر نیز روی این شناورها نصب شده است.

کلاس Visby

اما در نهایت به سوئدی پنهاکار یعنی کلاس Visby می رسیم. شناوری که بحث طراحی رادارگریز در دریا را وارد مرحله ای جدید کرده است. سوئدی ها در طراحی این شناور اختفاء راداری و حرارتی را در اولویت کار خود قرار دادند. آنها ۵ فروند از این ناوها را در اختیار دارند. وزن این شناورها در حدود ۶۴۰ تن، طول آنها در حدود ۷۲ و عرض آنها نیز ۱۰ متر است.

تعداد خدمه این ناو ۴۳ نفر بوده و دارای توانایی پذیرش بالگرد نیز است. در بدنه این شناور در حجم بالایی از مواد کامپوزیتی و فیبر کربن استفاده شده است. کارشناسان سوئدی اعتقاد دارند در صورت ساخت همین شناور با مواد معمولی شاهد افزایش وزن تا ۱۲۰۰ تن می بودیم.

رادارهای جستجوگر و کنترل آتش این شناور عمدتا توسط شرکت ساب سوئد طراحی و ساخته و سامانه سونار و اقدامات متقابل و منحرف کننده های موشک نیز بر روی این شناور نصب شده است. در این شناورها ۸ تیر موشک کروز ضد کشتی RBS15 نصب شده است.

در بحث ضد هوایی قابلیت نصب تا ۱۲ تیر موشک ضد هوایی Umkhonto ساخت آفریقای جنوبی نیز روی این شناور وجود دارد اما سوئدی ها این موشک ها را نصب نکرده اند. توپ ۵۷ میلی متری، اژدرهای ۴۰۰ میلی متری و قابلیت مین گذاری و پرتاب خرج های ضد زیردریایی از دیگر توانایی های رزمی این شناور محسوب می شود.  در بخش پیشران شاهد نصب ۴ توربین گازی، ۲ موتور دیزل و سه ژنراتور هستیم که در مجموع سرعتی در حدود ۶۵ کیلومتر در ساعت را به این ناو می بخشد.

منبع : مشرق نیوز

این یادداشت بدون داوری نسبت به ادعاهای نتانیاهو برای توانایی و اراده کمک به مشکل کم‌آبی در ایران، نمایی کلی از وضعیت منابع آب و خشک‌سالی در اسرائیل به دست می‌دهد.

شاید در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی که آب یکی از علل جنگ‌های اسرائیل با همسایگان عربش بود، پیش‌بینی صادرات آن از سوی اسرائیل تا حدود زیادی غیر ممکن به نظر می‌رسید. تکنولوژی‌های شیرین سازی آب و آبیاری قطره‌ای به همراه بازیابی آب و سیاست‌های حفظ منابع آبی و البته عامل سرقت آب از سرزمین‌های فلسطینی، عرضه آب در اسرائیل را افزایش داده و به‌طور شگفت‌آوری کمبود را تبدیل به مازاد کرده است. امروز اسرائیل یکی از رهبران جهانی در زمینه شیرین سازی آب است. این پیشرفت به حدی بوده است که کارشناسان اسرائیلی اکنون مسئله آب را متغیری برای پیشبرد صلح با دولت‌های همسایه تلقی می‌کنند. با این حال، پیشنهاد اخیر نتانیاهو به ایران برای حل مشکل خشک‌سالی را به دشواری می‌توان نشان دادن یک شاخه زیتون تلقی کرد؛ واقعیت این است که او نقطه قوت اسرائیل و نقطه‌ضعف ایران را به هم مرتبط ساخته است تا به‌خوبی “دیپلماسی عمومی” را معنا کند. این یادداشت بدون داوری نسبت به ادعاهای نتانیاهو برای توانایی و اراده کمک به مشکل کم‌آبی در ایران، با خلاصه گزارش‌هایی از اندیشکده بگین سادات اسرائیل، روزنامه هاآرتص، شبکه الجزیره و وب‌سایت ساینتیفیک امریکن، نمایی کلی از وضعیت منابع آب و خشک‌سالی در اسرائیل، روش‌های به کار گرفته شده برای مقابله با کم‌آبی و چالش‌های پیش روی آن در این حوزه به دست می‌دهد.

وضعیت اسرائیل در حوزه آب

در دوران باستان و حتی در طول سال‌های قیمومیت بریتانیا (۱۰۴۸- ۱۹۱۷)، کمبود آب در فلسطین و نیز میان همسایگانش در خاورمیانه، تأثیر تعیین‌کننده‌ای نه‌تنها بر توسعه اقتصادی این منطقه بلکه بر منازعه سیاسی بین یهودیان و عرب‌ها داشت. در دهه ۱۹۵۰، نزاع بر سر آب منجر به تنش و خونریزی بین اسرائیل و سوریه شد. در سپتامبر سال ۱۹۶۵، تصمیم به تغییر مسیر اجباری شاخه‌های فرعی رود اردن گرفته شد که گرچه اجرا نشد اما منازعه بر سر آب، علت کلیدی فوران جنگ شش‌روزه در کمتر از دو سال بعد بود. با این حال از سال ۱۹۶۷، منازعه آشکار بر سر آب بین اسرائیل و کشورهای عرب، متوقف شده و امروزه تکنولوژی تمام این مسائل را تغییر داده است. اسرائیل در معاهده صلحی که در سال ۱۹۹۴ با اردن امضا شد، متعهد به انتقال سالانه ۵۰ میلیون متر مکعب آب به اردن از شاخه‌های فرعی دریای جلیله شد. این مقدار در سال ۲۰۱۳ زمانی که مشخص شد توزیع آب اسرائیل از حد انتظارات فراتر رفته است، افزایش یافت. اکنون، توانایی اسرائیل برای تولید تمام آب مورد نیاز چه برای مصرف انسانی چه کشاورزی، شیوه زندگی مردمش را تغییر داده و حتی می‌تواند صلح با همسایگانش را نزدیک‌تر کند.

تنها چند سال پیش، اسرائیل در اعماق بدترین خشک‌سالی دست‌کم ۹۰۰ سال اخیر قرار داشت و منابع آبی آن رو به اتمام بودند اما اکنون مازاد آب دارد. این جهش از طریق کمپین‌های ملی با شعار مشهور “هر قطره را حفظ کن” برای حفظ و استفاده مجدد از منابع آبی صورت گرفت اما بیشترین تأثیر را موج جدیدی از تأسیسات آب‌شیرین‌کن گذاشت. در حال حاضر این مازاد آب عمدتاً به‌واسطه افتتاح چندین تأسیسات آب‌شیرین‌کن جدید است و توسعه میادین گازی می‌تواند نیروی مورد نیاز برای به کار انداختن آن‌ها را به‌طور ارزان تأمین کند.

آب، مؤلفه کلیدی بقا برای هر سرزمینی است. اسرائیل منابع آبی متنوعی دارد از جمله آب‌های سطحی (۳۰ درصد از آب آشامیدنی)، چشمه‌های طبیعی (۳۴ درصد از آب آشامیدنی) و منابع آب زیرزمینی (۳۶ درصد از آب آشامیدنی). اسرائیل بر تأسیسات شیرین سازی آب و سیستم خط لوله و کانال ۱۳۰ کیلومتری NWC که در سال ۱۹۶۴ ایجاد شد متکی است؛ این سیستم، آب را از دریای جلیله به مناطقی از جمله تل‌آویو و حیفا و صحرای نقب در جنوب انتقال می‌دهد.

تکنولوژی‌های اسرائیل در حوزه آب

اسرائیل در مواجهه با بارندگی‌های محدود و آب‌وهوای خشک، از دهه ۱۹۶۰ و با ایجاد نخستین تأسیسات آب‌شیرین‌کن در ایلات به‌طور قابل‌توجهی بر آب دریا متکی بوده است. امروز، حدود ۶۰ درصد از تقاضای داخلی آب از طریق شیرین سازی تأمین می‌شود. از دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۹۰ اسرائیل آب مورد نیاز را از طریق دریای جلیله و سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌کرد اما در دهه ۹۰ کمبود آب و کاهش سطح دریای جلیله شدت گرفت. از آن زمان، شیرین سازی آب به همراه آبیاری قطره‌ای، بازیابی آب و سیاست‌های حفظ منابع آبی، عرضه آب در اسرائیل را افزایش داده و به‌طور شگفت‌آوری کمبود آب را تبدیل به مازاد کرده است. در واقع اسرائیل تنها سرزمینی است که در آن بیابان‌ها به‌واسطه فراوانی آب برای کشاورزی در حال کاهش هستند. امروز هیچ‌کس در اسرائیل از کمبود آب رنج نمی‌برد.

نقطه تحول سال ۲۰۰۷ بود. در آن سال در سراسر اسرائیل، دستشویی‌ها و دوش‌های حمامِ کم‌مصرف نصب شد و مقامات مسئول آب، تأسیسات پیشرفته‌ای را برای بازیافت فاضلاب کار گذاشتند که قادر به جذب دوباره ۸۶ درصد  از آب فاضلاب و استفاده از آن در آبیاری بود و رتبه نخست جهان در این زمینه را از آن خود کرد. اسرائیل در این زمینه ۱۰ برابر کشورهای دیگر جهان آب را بازیافت می‌کند. بخش عمده آب مصرفی شهروندان اسرائیل از نمک‌زدایی و آب‌شیرین‌کن‌ها تأمین می‌شود. اسرائیل در یک برنامه و طی ۱۰ سال اقدام به ساخت ۶ آب‌شیرین‌کن بزرگ در کنار دریای مدیترانه کرد. یکی از این آب‌شیرین‌کن‌ها در جنوب شهر تل‌آویو است که می‌تواند روزانه نیاز آب شرب بیش از یک و نیم میلیون نفر را تأمین کند.

موسسه شیرین سازی آب در اسرائیل (IDE)، بر اساس بررسی تکنولوژی MIT نوزدهمین شرکت هوشمند برتر جهان در سال ۲۰۱۶ شناخته شد. این شرکت در طول ۴۰ سال، ۴۰۰ تأسیسات آب‌شیرین‌کن در ۴۰ کشور (از جمله ایالات‌متحده، شیلی، چین، هند و اردن) ایجاد کرده است که روزانه ۳ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی را در سراسر جهان تأمین می‌کنند. رهبران صنعت آب اسرائیل و پژوهشگران این حوزه باور دارند که تکنولوژی شیرین سازی آب میتواند نشان دادن شاخه زیتونی برای همسایگانش باشد.

اوسنات گیلور (Osnat Gillor) پژوهشگر موسسه زوکربرگ که در زمینه تکنولوژی‌های آبی تحقیق می‌کند در این مورد گفت: “خاورمیانه در حال خشک شدن است. تنها کشوری که از تنش آبی رنج نمی‌برد، اسرائیل است.” بار زئو، پژوهشگر دیگر این موسسه بر این باور است که تنش آبی یکی از عوامل مهم در ایجاد آشفتگی خاورمیانه بوده است و در آینده احتمالاً منبع منازعه خواهد بود اما راه‌حل‌های اسرائیل می‌تواند به همسایگانش کمک کند و دشمنان قدیمی را حول محور آرمانی مشترک گرد هم آورد که یکی از ابزارهای آن شیرین سازی آب است.

سرقت منابع آبی فلسطینیان

ارتش اسرائیل از سال ۱۹۶۷ تمام منابع آبی در کرانه باختری و از سال ۱۹۷۴ تمام منابع آبی در غزه را اداره و کنترل کرده است. این کنترل که ابتدا از طریق تصرف نظامی به دست آمد بعدها از طریق پیمان‌های صلح اسلو و به‌طور فزاینده‌ای در نتیجه عملکرد و انفعال تشکیلات خودگردان و سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی مورد تأیید قرار گرفت. مرور مختصری بر تسلط اسرائیل بر منابع آبی نشان می‌دهد که اسرائیل رودخانه اردن را به سمت دریای جلیله منحرف کرده است؛ اردن، سوریه و لبنان نیز همین کار را در ارتباط با سرزمین‌های خود صورت داده‌اند. چنین اقداماتی سبب شده است بحر المیت با کاهش سطح مواجه شود. اسرائیل با بی‌اعتنایی به مخالفت حقوق بین‌الملل با تاراج سرزمین‌های اشغالی، آبخوان‌های کوهستانی را که ۸۰ درصد از آن‌ها در کرانه باختری قرار دارد، کنترل و از آن‌ها برای مصارف کشاورزی، استخرهای شهرک‌نشینان و چمنزارهای سرسبز، بیش‌ازحد استفاده می‌کند. در سال ۲۰۰۹، این آبخوان‌ها ۴۰ درصد از نیازهای کشاورزی اسرائیل و ۵۰ درصد از آب آشامیدنی آن را تأمین کردند.

اسرائیل همچنین میزانی بیش از سهم خود را از آبخوان ساحلی غزه بهره‌برداری می‌کند و نهر “وادی غزه” را درست پیش از رسیدن به غزه به سمت صحرای نقب منحرف می‌کند. دیوار مرزی اسرائیل نیز تمام چاه‌ها و چشمه‌هایی را که در شرق خط سبز قرار دارد، پوشش می‌دهد. در سال ۱۹۸۲، آریل شارون، وزیر دفاع وقت اسرائیل، تمام تأسیسات آبی کرانه باختری را به شرکت مکوروت (Mekorot) فروخت و آنچه زمانی یک دستاورد نظامی بود تبدیل به اموال یک شرکت دولتی گشت. امروز فلسطینیان کرانه باختری، نیمی از آب مصرفی خود را اغلب به قیمتی بالاتر از شهرک‌نشینان از این شرکت می‌خرند.

چالش‌های پیش روی اسرائیل

جمعیت اسرائیل همچنان رو به افزایش است. طبق آمار سازمان CIA در سال ۲۰۱۷، اسرائیل ۸ میلیون و ۱۷۴ هزار جمعیت دارد. به‌علاوه، حدود ۲۱ هزار اسرائیلی در بلندی‌های جولان و تقریباً ۲۰۱ هزار نفر در قدس شرقی زندگی می‌کنند. با توجه به رشد جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی، مصرف آب سالانه رو به رشد است. بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، میزان آب مورد نیاز از سال ۲۰۵۰ حدود ۳٫۵ میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود. در عین حال، میانگین آب غنی‌شده طبیعی در سال کمتر از ۱٫۱ میلیارد متر مکعب خواهد بود. بدین معنی که اسرائیل با کمبود سالانه ۲٫۴ میلیارد متر مکعب روبرو خواهد بود؛ دو برابر میزان کمبود در سال ۲۰۱۵٫ بنابراین آینده اسرائیل به داشتن سطوح پایداری از آب آشامیدنی وابسته است. به‌علاوه، توزیع این آب، بستگی به آب‌هایی دارد که از لبنان، سوریه و اردن به اسرائیل جریان می‌یابد. علاوه بر رخدادهای سیاسی، توزیع آب از تأسیسات آب‌شیرین‌کن ممکن است از یک نشت مهم نفتی در ساحل آن، تأثیر پذیرد.

تغییرات آب و هوایی نیز منبع نگرانی برای اسرائیل و خاورمیانه است. طبق گزارش نیویورک‌تایمز، ۲۰۱۶ گرم‌ترین سال کره زمین بوده است. تغییرات آب و هوایی منجر به ناامنی آب در سراسر خاورمیانه از جمله اسرائیل و همسایگانش اردن، سوریه، لبنان و مصر شده است. دانشمندان برآورد می‌کنند که تا سال ۲۰۵۰، در نتیجه تغییرات آب و هوایی، حوضه آبریز دریای مدیترانه، کاهشی ۳۰ تا ۵۰ درصدی را در منابع آب شیرین تجربه کند. این گرمای شدید بر رودخانه‌ها، دریای جلیله و بخش عمده صنعت کشاورزی اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که آب آشامیدنی هر چه بیشتر کمیاب می‌شود، تغییرات آب و هوایی تأثیر چشمگیری بر روابط اسرائیل با فلسطینیان نیز خواهد گذاشت. در این معنا، ازآنجاکه سطوح آب آشامیدنی به طرز خطرناکی نه‌تنها در اسرائیل بلکه در سرتاسر خاورمیانه کاهش می‌یابد، تغییر آب و هوایی نشان‌دهنده تهدیدی فزاینده است. حتی جایی که آب آشامیدنی وجود دارد، آلودگی بر آن در سرتاسر خاورمیانه تأثیر می‌گذارد.

مسئله دیگر این است که اسرائیل در سال ۲۰۱۶ با خشک‌سالی دیگری که بر دریای جلیله تأثیر گذاشته است، دست‌به‌گریبان شد. کمبود آب در شمال اسرائیل در ۱۰۰ سال اخیر، بدترین کمبود آب بوده است. هاآرتص نوشت: حتی اگر سال ۲۰۱۸ به‌قدری بارانی باشد که نتوان این سال را پنجمین سال متوالی خشک‌سالی نامید، اسرائیل همچنان در وضعیت بحران قرار خواهد داشت. مقامات هشدار دادند که سطوح آب دیگر به میزان یک دهه پیش، زمانی که دریای جلیله (بزرگ‌ترین منبع آبی اسرائیل) و سفره‌های آب زیرزمینی، پر بودند، نخواهد رسید. یکی از مقامات که نخواست نامش فاش شود گفت “دریای جلیله هیچ‌گاه مثل اول نخواهد شد و طی ۲۰ سال آینده تبدیل به باتلاق خواهد شد.” به همین منظور، سازمان آب اسرائیل و شرکت آب مکوروت طرح اضطراری۷٫۵ میلیارد شیکلی (۲/۲ میلیارد دلاری) را به‌منظور تضمین آب کافی برای خانه‌ها و مزارع تا سال ۲۰۵۰ ارائه کرده‌اند. این طرح اضطراری به مشکلات کوتاه‌مدت و بلند مدتی که اسرائیل در این زمینه با آن مواجه است پرداخته و چهار اقدام را بررسی کرده است: حفاری جدید برای تأمین آب از سفره‌های زیرزمینی، تأسیسات جدید آب‌شیرین‌کن، پمپاژ آب به دریاچه جلیله و کاهش مصرف آب.

درست است که اسرائیل تبدیل به یک رهبر جهانی در فرایند شیرین سازی آب شده است اما از آنجا که حالا می‌تواند مقادیر زیادی از آب آشامیدنی را از طریق شیرین سازی آب تولید کند، بسیاری از اسرائیلی‌ها دیگر باور ندارند که کمبود آبی در اسرائیل وجود دارد؛ این امر سبب می‌شود ادراک نیاز به حفظ و مدیریت توزیع آب در اسرائیل، کاهش یابد. به‌علاوه، تأسیسات آب‌شیرین‌کن، بنیانی برای توزیع آب فعلی و آینده اسرائیل هستند، اسرائیل همچنان نیاز دارد که به آسیب زیست‌محیطی ناشی از شیرین سازی آب بپردازد. تأسیسات شیرین سازی آب ضروری هستند اما اگر از اقدامات خصمانه یا رویدادهای زیست‌محیطی تأثیر پذیرند، ظرفیت اسرائیل برای تولید آب آشامیدنی نیز تأثیر خواهد پذیرفت.

از سوی دیگر، سیستم آب ملی اسرائیل خود باعث بروز مشکلات زیست‌محیطی شده است. تصمیم به ساخت سیستم آب ملی با هدف انتقال آب از دریای جلیله در سال ۱۹۴۸ گرفته شد. اجرای این پروژه که مستلزم تغییر مسیر سه رودخانه اردن، یرموک و لیتانی از شمال به جنوب بود، تا سال ۱۹۶۴ طول کشید. امروز، ۵۰ سال پس از تکمیل این پروژه، خسارات جانبی فراوانی را سبب شده است: کاهش شدید سطح دریای جلیله، نزاع با سوریه و اردن بر سر آب و شاید بزرگ‌تر از همه، آسیب فراوان به بحر المیت به‌واسطه کاهش شدید میزان آب ورودی از رودخانه اردن. 

در نهایت، دسترسی به آب آشامیدنی برای آینده اسرائیل حیاتی است؛ اسرائیل به‌شدت به تأسیسات آب‌شیرین‌کن، سفره‌های آب زیرزمینی و جریان آبی که از لبنان، سوریه و اردن به این سرزمین وارد می‌شود، وابسته است. علاوه بر پیشامدهای سیاسی، آلودگی و سایر عوامل در نتیجه استخراج نفت و گاز طبیعی از سواحل ممکن است تأسیسات آب‌شیرین‌کن و عرضه آب را در معرض خطر قرار دهد. شرکت‌های نفت و گاز طبیعی آمریکایی ممکن است به کمک ترامپ، اسرائیل را تحت‌فشار قرار دهند تا اجازه استخراج این منابع را به آن‌ها بدهد. تحت چنین شرایطی اسرائیل به‌زودی به جایی خواهد رسید که بین اولویت دهی به آب آشامیدنی یا منابع انرژی مجبور به انتخاب خواهد شد.

منابع
Water, Trump, and Israel’s, National Security, Donald D.A. Schaefer, The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, March 2018, pp 7-8.
Jean Cahan, Over and Drought: Why the End of Israel’s Water Shortage Is a Secret, January 24, 2017, available in: https://www.haaretz.com/end-of-water-shortage-is-a-secret-1.5314995
Rowan Jacobsen, Israel Proves the Desalination Era Is Here, Scientific American, July 29, 2016, available in: https://www.scientificamerican.com/article/israel-proves-the-desalination-era-is-here/
Charlotte Silver, Israel’s water miracle that wasn’t, Aljazeera, 30 Mar, 2014, available in: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/03/israel-water-miracle-palestine-20143247252981587.html

KIRK D’SOUZA, How Israel’s desalination technology is helping the world fight water shortage, Thenextweb, 05 Jul, 2017, available in: https://thenextweb.com/syndication/2017/07/05/desalination-nation-israel-helping-world-fight-water-shortage/

کیفیت و کمیت آب در اسرائیل، فناوری های اسرائیلی در حوزه آب، ۳ ژوئن ۲۰۱۸، دسترسی در:
http://mfa.gov.il/MFAFA/InnovativeIsrael/Israeli%20technologies/Pages/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84.aspx

اسراییل چگونه مشکل کم‌آبی را حل کرد؟، مرکز مطالعات راهبردی نبأ، ۲۷ تیر ۹۶، دسترسی در:
https://pe.annabaa.org/culture/1708

اسرائیل در معرض بحران شدید آب، هاکریا۲۰۴۰، ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، دسترسی در:
http://hakirya2040.com/fa/news/1531/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-

 

 

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ارتش سوریه مهمترین گذرگاه مرزی را در جنوب این کشور به کنترل خود درآورد.

گروه اطلاع‌رسانی «الإعلام الحربی» لبنان، گزارش کرد که ارتش سوریه گذرگاه مرزی «نصیب» در مرز اردن آزاد کرد.

رسانه‌های وابسته به مخالفان مسلح دولت سوریه به آزادسازی این گذرگاه اذعان کردند و ارتش سوریه پرچم این کشور را در گذرگاه نصیب به اهتزار درآورد.

ارتش سوریه بعد از ظهر امروز موفق شد هشت پاسگاه مرزی را در امتداد مرزی سوریه با اردن آزاد کند و به پنج کیلومتری این گذرگاه برسد.

طی چند روز عملیات ارتش سوریه در امتداد مرز اردن، مساحتی به طول ۲۰ کیلومتر از مرز سوریه آزاد و پاکسازی شده است.

نیروهای ارتش سوریه از دیروز (پنجشنبه) ۱۷ پاسگاه مرزی را در امتداد مرز اردن آزاد و پاکسازی کرده‌اند. 

عملیات ارتش سوریه علیه مخالفان و عناصر تروریستی مسلح از اول تیر ماه آغاز شده و طی این مدت، بیش از ۵۰ شهرک و روستا آزاد و پاکسازی شده است.

دستگاه قضایی بحرین به بی گناهی شیخ علی سلمان، شیخ حسن سلطان و علی الاسود از اتهام همکاری اطلاعاتی با قطر اذعان کرد.

دادگاه بحرین امروز پنج‌شنبه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق و دو عضو دیگر این جمعیت به نام‌های «حسن سلطان» و «علی الاسود» را از اتهام جاسوسی برای قطر تبرئه کرد.

دادستان بحرین اتهامات وارده به این سه سفر را جاسوسی برای یک کشور بیگانه (قطر) در راستای دشمنی با بحرین، آسیب رساندن به مراکز سیاسی و اقتصادی و منافع ملی آن با هدف سرنگونی نظام حاکم، افشای اسرار دفاعی و نظامی و اوضاع داخلی کشور و دریافت مبالغی از یک کشور بیگانه در مقابل افشا و در اختیار گذاشتن این اسرار، نشر اخبار و شایعات کذب و جهت‌دار در خارج به منظور تضعیف پشتوانه مالی کشور و کاستن از اعتبار و هیبت آن عنوان کرده بود.

دادستانی بحرین پیش از این مدعی شده بود که در این قضیه به گفته‌های مستدل چهار شاهد در خصوص مکالمات تلفنی انجام شده (در سال ۲۰۱۱) بین شیخ علی سلمان و شیخ حسن سلطان با دولت قطر و همچنین ملاقات‌های آنان در داخل و خارج از بحرین و نامه‌نگاری‌هایشان استناد کرده است.

شیخ علی سلمان هم اکنون برای چهارمین سال متوالی در زندان بسر می‌برد

(بسم الله الرحمن الرحیم)

رهبر معظم انقلاب در مراسم بیست و نهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) فرمودند: به دولت های اروپایی که فکرهای خامی در سر دارند می گوییم این خواب شما تعبیر نخواهد شد.

(بسم الله الرحمن الرحیم)

رهبر معظم انقلاب فرمودند: دیشب شنیدید رئیس‌جمهور آمریکا حرف‌های سخیف و سبکی زد. شاید بیش از ١٠ دروغ در حرف‌های او بود. هم نظام را تهدید کرد، هم ملت را که بنده از طرف ملت ایران می‌گویم آقای ترامپ! شما غلط می‌کنید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) به مناسبت هفته معلم در دانشگاه فرهنگیان حضور یافتند و در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و معلمان، منزلت و جایگاه والای معلمان را همچون معیشت آنان بسیار مهم و نیازمند توجه کامل خواندند و اجرای زمان‌بندی شده سند متقن و جامع تحول آموزش‌وپرورش را بسیار لازم و زمینه‌ساز نوسازی این دستگاه عظیم و سرنوشت‌ساز برشمردند.
ایشان همچنین در سخنان مهمی درباره «امریکا» و «برجام» با اشاره به استمرار عزت و عظمت ملت ایران و بی‌نتیجه ماندن توطئه‌های دشمنان تأکید کردند: بارها گفته بودیم «به امریکا اعتماد نکنید»، این هم نتیجه‌اش. درباره مذاکره با سه کشور اروپایی هم می‌گوییم به اینها هم نباید اعتماد کرد و برای هر قرارداد باید تضمین‌های واقعی و عملی بگیرید وگرنه نمی‌شود به این شکل حرکت را ادامه داد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حرفهای سخیف و سبک دیشب ترامپ گفتند: این شخص علاوه بر بیش از ده دروغ آشکار، ملت ایران و جمهوری اسلامی را هم تهدید کرد که بنده از طرف ملت ایران به او می گویم «شما غلط می کنید».

ایشان مسئله امریکا را مسئله‌ای مهم، جدی و غیر احساساتی بر شمردند و خاطرنشان کردند: دشمنی مستمر، عمیق و براندازانه آمریکایی‌ها، دشمنی با اینجانب یا دیگر مسئولان کشور نیست بلکه خصومت با مجموعه نظام اسلامی و ملتی است که این نظام را انتخاب کرده و در راه آن حرکت می‌کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همین زمینه افزودند: حتی در دولت اوباما که نامه می‌نوشتند و حرفهایی می‌زدند، در صدد براندازی بودند اما به دروغ می‌گفتند هدفمان براندازی نظام اسلامی نیست.

رهبر انقلاب در بازخوانی کوتاه روند منتهی به قرارداد برجام افزودند: وقتی مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها شروع شد، برخی چهره‌های شناخته شده به اینجانب می‌گفتند «چرا بر روی مسئله هسته‌ای می‌ایستید»، این مسئله را کنار بگذارید تا آمریکایی‌ها خباثت و دشمنی نکنند.

ایشان افزودند: این حرف البته از چند زاویه غلط بود؛ یکی اینکه انرژی هسته‌ای نیاز واقعی کشور است و تا چند سال دیگر، ایران به ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای نیاز دارد.

 

رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه خاطرنشان کردند: می‌گویید برای تأمین نیاز خود به انرژی، «نفت» دارید اما مگر نفت، ابدی است؟ آیا وقتی نفت تمام شد تازه به دنبال امکانات هسته‌ای برویم؟ آیا نسل‌های آن روز ما را لعنت نمی‌کنند که چرا به موقع، سراغ انرژی هسته‌ای نرفتید؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: همان موقع به این مسئولان می‌گفتم «انرژی هسته‌ای بهانه است اگر این را کوتاه بیایید آمریکایی‌ها بهانه دیگری می‌گیرند» آنها می‌گفتند «اینجوری نیست» اما حالا دیدید که همین‌جوری است و آنچه می‌گفتیم تحقق یافت.

ایشان افزودند: مسئله هسته‌ای را به شکلی که مخالفان ایران می‌خواستند قبول کردیم و زیر بار رفتیم اما دشمنی آمریکا و بهانه‌گیری آنها تمام نشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به بهانه‌های آمریکا درباره توان دفاعی و حضور منطقه‌ای ایران، تأکید کردند: اگر فردا اعلام کنید که دیگر موشک تولید نمی‌کنیم یا برد آنها را محدود می‌کنیم این مسئله تمام می شود، اما حتماً یک بهانه و قضیه دیگر را مطرح می‌کنند چرا که دعوای آنها با ما بنیادی است و آمریکا با اصل جمهوری اسلامی مخالف است.

ایشان علت اصلی این خصومت شدید را پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی و کوتاه شدن دست آمریکایی‌ها از ایران دانستند و افزودند: آنها می خواهند نظام را نابود و مجدداً بر ایرانِ دارای ذخایر مهم و موقعیت راهبردی حکم‌فرمایی کنند.

 

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: آمریکایی ها نوکرانی می‌خواهند که مانند برخی حکام کشورهای منطقه فقط اطاعت کنند اما جمهوری اسلامی عزت خود و ملت ایران را به رخ آنها می‌کشد و این عظمت و سرافرازی برای آنها قابل تحمل نیست.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به نامه‌ای که ترامپ چند روز قبل برای حکام کشورهای خلیج فارس فرستاده است، افزودند: رئیس‌جمهور آمریکا در نامه به این کشورها دستور می‌دهد که این کارها را بکنید و آن کارها را نکنید، آنها می‌خواهند با نظام اسلامی همین گونه رفتار کنند اما نمی‌توانند چرا که جمهوری اسلامی ذلت ملت و کشور را در دوران قاجار و پهلوی به عزت و استقلال و ایستادگی تبدیل کرده و از منافع ملی خود کوتاه نمی‌آید 

 

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنانشان رفتار زشت و سخیف ترامپ را قابل انتظار خواندند و با اشاره به استمرار خباثت همه مسئولان مختلف آمریکایی در همه سالهای پس از انقلاب افزودند: کسانی که آن خصومت‌ها را نسبت به ملت ایران انجام می‌دادند، اکنون استخوانهایشان زیر خاک است اما جمهوری اسلامی ایستاده است، این آقا هم روزی بدنش زیر خاک می رود اما جمهوری اسلامی همچنان ایستاده و سرافراز خواهد بود.

بخش مهم دیگری ازسخنان امروز رهبر انقلاب اسلامی به «برجام» اختصاص داشت.

ایشان با یادآوری تذکرات مکرر و مکرر خود در جلسات خصوصی و عمومی به مسئولان درباره پرهیز از اعتماد به امریکا افزودند: به مسئولین گفتیم قبل از هرقرارداد از طرف مقابل تضمین‌های واقعی بگیرید و به حرف آنها اعتماد نکنید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با یادآوری شروط خود برای پذیرش برجام از طرف ایران گفتند: یکی از این شروط، تضمین کتبی و امضای رئیس‌جمهور وقت امریکا مبنی بر برداشته شدن تحریمها بود، البته مسئولان محترم تلاش کردند اما نتوانستند و نتیجه‌اش این شد که بعد از دو سال و نیم عمل کردن ایران به همه تعهدات، رئیس‌جمهورآمریکا ضمن خروج از برجام، ملت ایران را تهدید هم می‌کند!

رهبر انقلاب اسلامی در فراز بسیار مهم دیگری از سخنانشان به برخی حرفها درباره ادامه دادن برجام با سه کشور اروپایی اشاره کردند و افزودند: من به این سه کشور هم اعتماد ندارم و می‌گویم به اینها هم اعتماد نکنید. اگر می‌خواهید قراردادی ببندید، تضمین واقعی و عملی بگیرید والا فردا این ها هم همان کار امروز آمریکا را به شیوه دیگری خواهند کرد.

ایشان خاطرنشان کردند: اینها گاهی در حال لبخند، خنجر را در سینه طرف مقابل فرو می‌برند و با تعریف و تمجید ظاهری و این که ما می‌دانیم شما قرارداد را به هم نمی‌زنید، اهداف خود را دنبال می‌کنند.

رهبر انقلاب اسلامی درباره کار با اروپایی‌ها افزودند: این مسئله بسیار حساس است، اگر توانستید تضمین قطعی و قابل اعتماد بگیرید که البته بسیار بعید است، اشکالی ندارد و حرکت را ادامه دهید، و گرنه نمی‌شود به این شکل حرکت را ادامه داد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مسئولان کشور را در معرض آزمونی بزرگ توصیف و تأکید کردند: مسئولان در معرض «آزمون بزرگ» قرار دارند که آیا عزت و اقتدار این ملت را حفظ خواهند کرد یا نه. باید عزت و منافع ملت به معنی واقعی کلمه تأمین شود.

ایشان افزودند: البته خوشبختانه مسئولان هم همین مسئله تأمین منافع را گفته‌اند اما برای تحقق این هدف باید با دقت، هوشیاری و عاقلانه با اروپایی‌ها روبرو شد و به حرف مسئولان اروپایی اعتماد نکرد، چرا که صرف حرف زدن اعتبار ندارد و آنها در عالم دیپلماسی کاملاً بی‌اخلاق عمل می‌کنند.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان، این دیدار را به لحاظ حضور در جمع جامعه عظیم‌الشأن معلمان، یکی از شیرین ترین دیدارها توصیف کردند و با اشاره به جمله معروف امام خمینی(ره) که معلمی «شغل انبیاء» است، خاطرنشان کردند: متأسفانه هنوز جایگاه و منزلت معلم به صورت واقعی در جامعه تبیین نشده و در اذهان عمومی شکل نگرفته است که این کار فقط با صحبت امکان‌پذیر نیست بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و کارهای هنری در ابعاد مختلف است.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه تعلیم و تربیت عمومی باید در جهت برخورداری از عدالت و تربیت انسان‌هایی عدالت‌پرور، عدالت‌ساز و عدالتخواه باشد، افزودند: جهت‌گیری و اهداف آموزش‌وپرورش در دوران ۱۲ ساله تحصیل باید بگونه ای باشد که دانش آموز، جایگاه خود را در کاروان حرکت به سمت پیشرفت، بیاید و با احساس مسئولیت و با روحیه آزاداندیشی، راستگو، بلندهمت، شجاع، فداکار، پاکدامن و پرهیزکار، تربیت و تحویل جامعه شود.

رهبر انقلاب اسلامی، عرصه تربیت جوانان والا و با انگیزه و با همت را عرصه یک جنگ بزرگ و واقعی دانستند و گفتند: برخی می خواهند لالایی بخوانند تا ما خوابمان ببرد و متوجه این جنگ نشویم، درحالی‌که جریان مقابل نظام اسلامی به‌شدت تلاش دارد از راههای مختلف مانع تربیت نسل جوان با چنین خصوصیاتی شود.

ایشان با اشاره به وجود الگوهای برجسته و فراوان در جامعه، خاطرنشان کردند: ما برای تربیت نسل جوان منطبق بر اهداف و آرمان‌ها و جهت‌گیری‌های نظام اسلامی دچار فقر الگو نیستیم که سراغ فلان شخصیت تاریخی بیگانه برویم، بلکه الگوهای بزرگی همچون شهدای هسته‌ای، شهید چمران، شهید آوینی و شهید حججی داریم که با احساس مسئولیت و با قدرت و عزت و برای افتخار و سربلندی ملت، در مقابل دشمن ایستادند.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه با تأکید بر لزوم تعلیم «علم نافع» در آموزش‌وپرورش، گفتند: نباید نگرش به آموزش‌وپرورش همانند نگرش به دیگر دستگاهها و ادارات باشد زیرا این مجموعه، فرصت کم‌نظیر و ۱۲ ساله برای انتقال صحیح و جامع آرمانهای انقلابی و ملی و نهادینه‌کردن هویت ملی در کودکان و نوجوانان در اختیار دارد.

ایشان افزودند: آموزش‌وپرورش برای رسیدن به اهداف والای خود نیازمند نوسازی است و این نوسازی با تحقق سند تحول آموزش‌وپرورش، امکانپذیر است.

رهبر انقلاب اسلامی، تحقق سند تحول را از واجب‌ترین کارها برشمردند و گفتند: به‌رغم اقدامات انجام‌گرفته اما گزارشها نشان می‌دهد، تا کنون فقط کمتر از ۱۰ درصد از سند تحول آموزش‌وپرورش تحقق یافته است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: مطالبه اصلی من از آموزش و پروش این است که برای تحقق سند تحول، زمانبندی دقیقی معین و این سند اجرا شود.

 

ایشان یکی دیگر از کارهای ضروری برای تحقق سند تحول آموزش‌وپرورش را آشنایی بدنه آموزش‌وپرورش با این سند دانستند و در خصوص معاونت پرورشی نیز گفتند: من بارها بر موضوع معاونت پرورشی تأکید کرده‌ام و انتظار این است وزیر محترم که فردی با انگیزه و با نشاط هستند، این موضوع را به‌طور جدی پیگیری کنند.

یکی دیگر از نکاتی که رهبر انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار دادند، توجه همه‌جانبه و کاملاً حرفه ای و بدون تبعیض به موضوع تیزهوشان و مدارس سمپاد بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه در خصوص سند ۲۰۳۰ نیز گفتند: من سال گذشته، رسماً و علناً و با قاطعیت، اجرای این سند انحرافی را منع کردم که با استقبال مسئولان هم مواجه شد اما شنیده‌ام در بخش‌های مختلف، برخی مفاد سند ۲۰۳۰ در حال اجرا است که این به معنای قراردادن مهم ترین مسئله کشور، در اختیار بیگانگان است.

ایشان افزودند: معنی ندارد کشوری همچون ایران با این سابقه و فرهنگ و با این نظام مقتدر، برنامه های آموزشی و تربیتی خود را از دیگران بگیرد.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین به موضوع دانشگاه فرهنگیان و دانشگاههای تربیت معلم پرداختند و گفتند: دانشگاههای تربیت معلم باید از نظر کیفی و کمّی توسعه یابند زیرا تا چند سال آینده تعداد زیادی از معلمان بازنشسته می‌شوند و کشور با بحران کمبود معلم مواجه خواهد شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه «معلمی» یک حرفه هنری و تخصصی است و نیاز به آموزش دارد، خاطرنشان کردند: متأسفانه در خصوص دانشگاه فرهنگیان و دانشگاههای تربیت معلم کوتاهی شده است و این دانشگاهها از لحاظ استاد، بودجه و فضای آموزشی دچار کمبودهای جدی هستند.

ایشان از وزارت علوم، سازمان مدیریت و سازمان امور استخدامی خواستند با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش این مشکلات را برطرف کنند و سهمیه جذب اعضای هیأت علمی این دانشگاهها را افزایش دهند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص جذب اساتید برای دانشگاههای فرهنگیان تأکید کردند: اساتید این دانشگاهها باید از لحاظ خصوصیات فکری و از لحاظ علمی و تدیّن و روحیه انقلابی، جزو شاخص‌ترین‌ها و منطبق با معیارهای سند تحول باشند.

ایشان با تأکید بر اینکه هسته‌های گزینش در رعایت این معیارها نباید هیچ گونه مسامحه‌ای انجام دهند، اساتید و دانشجویان دانشگاههای تربیت معلم را به انس با آثار شهید مطهری توصیه کردند.

رهبر انقلاب در پایان سخنانشان، آینده کشور را روشن و متعلق به ملت بویژه جوانان عزیز این سرزمین دانستند وتأکید کردند: آینده ایران ما، بدون تردید به مراتب بهتر از امروز خواهد بود.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان، خانم عادلی رئیس پردیس دانشگاهی نسیبه، خانم زهره اسلامی‌نیا دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان، دکتر سهراب مروتی استادمعلم دانشگاه فرهنگیان و آقای رامین نصیری معلم نمونه کشوری به نمایندگی از دانشجویان و استادان دانشگاه فرهنگیان و معلمان کشور به طرح دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود پرداختند.

 

محورهای مطالب مطرح شده به این شرح بود:

•     لزوم حمایت همه جانبه از دانشگاه فرهنگیان و ارتقای کمی و کیفی آن
•    ضرورت نهادینه کردن علم، ایمان، مهارت و کارآفرینی در دانش‌آموزان
•    انتقاد از اجرایی نشدن سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش
•    لزوم توجه جدی به معیشت و منزلت اجتماعی فرهنگیان
•    لزوم اصلاح ساختار جذب هیأت علمی و نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان
•    نیاز به جذب و افزایش تعداد معلم با توجه به افزایش تعداد دانش‌آموزان و بازنشستگی تعداد زیادی از معلمان در سال‌های آینده
•    ضرورت تحقق عدالت آموزشی و توجه به دانش‌آموزان مناطق محروم و عشایری

 

همچنین آقای بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش در گزراشی، معلمان را کانون اساسی و مؤثرترین عنصر در نظام تعلیم و تربیت خواند و گفت: برنامه‌ریزی و تحول در آموزش‌وپرورش با تکیه بر سند تحول بنیادین آن، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی و افزایش اختیارات آنها، کاربردی کردن آموزش‌ها و توسعه مهارت‌ها از مهمترین رویکردها و اقدامات انجام‌شده در آموزش‌وپرورش بوده است.

 

رهبر انقلاب اسلامی همچنین در بدو ورود به دانشگاه فرهنگیان در جمع مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش، جمعی از اساتید دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی و نمایندگان معلمان استانها حضور یافتند.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان کوتاهی با تأکید بر اینکه هزینه‌کردن منابع در بخش آموزش در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است، افزودند: اگر این سرمایه‌گذاری امروز انجام نشود، فردا خسارت آن را همگان خواهند دید.

ایشان با انتقاد از برخی تعابیر غلط مبنی بر اینکه دستگاههایی چون آموزش‌وپرورش بودجه کشور را می‌بلعند، گفتند: نباید این افکار انحرافی مبنای تأمین بودجه آموزش‌وپرورش با شیوه‌های شک‌برانگیز و مشکل‌زا قرار بگیرد، بلکه آموزش‌وپرورش باید همچون گذشته به صورت دولتی اداره شود.

در چند ماه گذشته کارگران خانگی فیلیپینی با ارسال پیام‌های جداگانه‌ای از شهر‌های جده، ریاض و دمام عربستان در شبکه‌های اجتماعی، از دولت فیلیپین خواستند که به یاری آن‌ها بیاید و جلوی خرید و فروش آن‌ها و دیگر آزار‌های جسمی و روحی را که درحال تحمل آن هستند، گرفته شود.

گزارش کارگران فیلیپینی شاغل در عربستان حاکی است که این افراد در این کشور خرید و فروش می‌شوند و کارفرمایان سعودی شدیدترین خشونت‌ها را علیه آن‌ها اعمال می‌کنند.

در چند ماه گذشته کارگران خانگی فیلیپینی با ارسال پیام‌های جداگانه‌ای از شهر‌های جده، ریاض و دمام عربستان در شبکه‌های اجتماعی، از دولت فیلیپین خواستند که به یاری آن‌ها بیاید و جلوی خرید و فروش آن‌ها و دیگر آزار‌های جسمی و روحی را که درحال تحمل آن هستند، گرفته شود.

فیلیپین ۱۰ میلیون نفر کارگر خارجی در کشور‌های مختلف جهان دارد که حدود ۲ میلیون نفر از آن‌ها در خاورمیانه و عمدتا کشور‌های عربی مانند عربستان و امارات کار می‌کنند. این کارگران یکی از منابع مهم درآمد زایی و رشد اقتصادی فیلیپین هستند.

گزارش پیدا شدن جسد یک کارگر خانگی فیلیپینی در یخچالی در کویت نیز در ماه‌های گذشته سبب تیرگی روابط مانیل- کویت شد.
رئیس جمهور فیلیپین که به شدت از وضعیت کارگران فیلیپینی در کشور‌های خارجی ناراضی است، با صدور فرمان منع ورود کارگران کشورش به کویت، برای تخلیه ۱۰ هزار نفر از آن‌ها اقداماتی انجام داد.

دوترته همچنین با اعزام هیات‌های ویژه دولت، به عربستان و دیگر کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس خواستار بهبودی وضعیت کارگرانش شده است.

‘عبدالعزیز بن سعود’ وزیر کشور عربستان ماه گذشته با سفر به مانیل سعی کرد کشورش را از فرمان ممانعت مشابه اعزام کارگران فیلیپینی مصون نگه دارد.

وی در رایزنی هایش خواستار استفاده بیشتر از کارگران ارزان فیلیپینی شده بود.

این درحالی است که براساس تازه‌ترین بیانیه وزارت امور خارجه فیلیپین در مورد وضعیت کارگران خارجی این کشور، رفتار‌های خشونت آمیز علیه کارگران به ویژه خدمتکاران فیلیپنی در کشور‌های عرب خاورمیانه همچنان ادامه دارد.

طبق این بیانیه یک گارگر خانگی فیلیپینی در عربستان پس از آنکه کارفرمای سعودی اش وی را با نوشیدن مایع اسیدی پاک کننده تنبیه کرده بود، راهی بیمارستان شد.

‘آگنس مانسیلا’ کارگر خانگی روز دوم آوریل (۱۳ فروردین) پس از آن که در شهر ‘جیزان’ در جنوب غرب عربستان به اجبار کارفرمایش مایع سفید کننده را نوشید، بیهوش و به بیمارستان منتقل شد.
وزارت امور خارجه فیلیپین در بیانیه خود تاکید کرد ضمن اعتراض به این اقدام خواستار اجرای عدالت در مورد کارفرمای این کارگر فیلیپینی است.

‘ادگار باداجوز’ کنسول فیلیپین در جده عربستان گفت: ‘مانسیلا’ که از سال ۲۰۱۶ تاکنون درعربستان کار می‌کند، گزارش داد که بار‌ها توسط کارفرمایش مورد تنبیه و آزار جسمی قرار گرفته است.
دوترته رئیس جمهوری فیلیپین پیشتر گفته بود گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد وضعیت کارگران فیلیپینی در کشور‌های عربی که اکثر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، بسیار ناگوار است به گونه‌ای که مجبور به تحمل شرایط سخت ۲۱ ساعت کار در شبانه روز هستند.

وی افزود: کارگران فیلیپینی گزارش دادند که از سوی کارفرمایان خود مورد تجاوز قرار گرفته اند.

دوترته هفته گذشته بار دیگر خواستار بهبود شرایط کار کارگران این کشور در کشور‌های عرب خاورمیانه شده بود.

یکی از خواسته‌های اصلی دولت فیلیپین این است که کارگران فیلیپینی اجازه داشته باشند تلفن‌های همراه و پاسپورت خود را حفظ کنند، که در شرایط کنونی این امکانات توسط کارفرمایان عرب آن‌ها مصادره می‌شود.

اقدامات دولت فیلیپین درحالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های آسیایی گزارش دادند: عربستان و امارات در تلاش هستند تا امسال حدود ۱۰ هزار نفر نیروی کار ارزان فیلیپینی را جذب کنند.

مردم یمن با برپایی تظاهرات گسترده در الحدیده در غرب کشور، ضمن اعلام وفاداری به شهید “صالح الصماد”، رئیس شورای سیاسی اعلای یمن، خواستار پاسخ به جنایت متجاوزان سعودی در ترور وی شدند.

“محمد علی الحوثی”، رئیس کمیته انقلابی عالی یمن، ترور الصماد را جنایت جنگی و تروریسم و نقض قوانین بین الملل خوانده و بر گرفتن انتقام خون وی تأکید کرد.

در یمن شهر الحدیده شاهد گسترده مردم از شهرهای مختلف استان و خارج استان در اعلام وفاداری به شهید صالح الصماد بود. وی پیش از شهادت، مردم را به برپایی “تظاهرات تفنگ” در اعتراض به اظهارات آمریکا درباره الحدیده و اعلام آمادگی برای مقابله با متجاوزان و مزدوران در جبهه های ساحل غربی فرا خوانده بود.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعار علیه تجاوز سعودی اماراتی به یمن، بر ادامه پایداری و مقاومت و گرفتن انتقام خون صماد و هزاران غیر نظامی یمنی که در تجاوزات هوایی ائتلاف سعودی به شهادت رسیده اند، تأکید کردند.

تظاهرات کنندگان با تجمع هزاران نفری در منطقه منصه العروض، سلاح های خود را بالا برده تا شدت خشم و آمادگی خود را برای مبارزه نشان دهند؛ مقامات عالی رتبه دولتی استان در این تظاهرات حضور داشتند.

قبایل یمنی نیز در پاسخ به فراخوان عمومی مقامات محلی، آمادگی خود را برای ارسال پول و اعزام نیروهای قدرتمند به جبهه ها اعلام کردند.

عبدالملک الحوثی: آماده‌ایم در کنار حزب‌الله با اسرائیل بجنگیم/ عربستان گاو شیرده‌ای است که ذبح خواهد شد

(بسم الله الرحمن الرحیم)

▫رهبر جنبش انصارالله یمن با اشاره به آمادگی این جنبش برای مبارزه با رژیم صهیونیستی، سیاستهای عربستان در یمن را محکوم به شکست خواند و تأکید کرد که ملت یمن در این جنگ پیروز خواهند شد.

«سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصار الله یمن تأکید کرد که هزاران نفر از افراد قبایل یمنی مشتاق جنگ با رژیم اشغالگر صهیونیستی هستند و انصار الله نیز آمادگی دارد که در کنار حزب الله با این رژیم بجنگد.

الحوثی در اولین مصاحبه خود با روزنامه غیر یمنی، در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار لبنان تصریح کرد که با وجود گذشت سه سال از جنگ و محاصره کشورش توسط ائتلاف عربستان سعودی، ولی به پیروزی در این نبرد اطمینان دارد.

وی با اشاره به اینکه تلاشهای عربستان علیه یمن محکوم به شکست است، خاطر نشان کرد که همچنین سیاستهای ریاض در سوریه و عراق نیز به شکست منتهی شده است.

رهبر جنبش انصار الله یمن با تأکید بر لزوم اتحاد امت اسلامی در برابر حملات آمریکا و غرب، اظهار داشت که پشت کردن کشورهای عربی و بین المللی به ملت یمن، در هویت آنان که با مقاومت عجین است، هیچ تغییری ایجاد نکرده است.

الحوثی با تأکید بر اینکه به اتهامات رژیمهای عربی مبنی بر وابستگی وی به خارج از یمن، هیچ اهمیتی نمی‌دهد، «توهمات» محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره حذف جنبش انصار الله از نقشه سیاسی و ملی یمن را به سخره گرفت.

وی در ادامه تأکید کرد: وعده‌ای که به سید مقاومت لبنان دادم، تعارف نبود و هزاران رزمنده از قبائل مختلف یمنی در صورت هر گونه حماقتی از سوی اسرائیل، برای جنگ علیه این رژیم مشتاق هستند.

***

سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن در پاسخ به اولین سؤال در خصوص وضعیت عربستان سعودی و یمن به طور عمومی و همین‌طور ادعای بن سلمان در خصوص افول جایگاه جنبش انصارالله در یمن پاسخ داد:

پس از سه گذشت سه سال از آغاز تجاوز آمریکایی- سعودی به یک کشور عربی و اسلامی، این مسأله دارای ابعاد مختلفی است که اولین بُعد آن مطلومیت مردم یمن است که این مظلومیت تا کنون نظیری نداشته و تا به حدی رسیده که صدای مؤسسات بین‌المللی که به سکوت و کوری در قبال فجایع یمن معروف بودند، نیز در آمده و به مظلومیت مردم یمن اعتراف می‌کنند.

او افزود: متجاوزین از کشتن هزاران کودک و زن و شهروندان غیر نظامی در شهرها و روستاها، آن هم به طرق وحشیانه، ابایی ندارند؛ به طوریکه اجتماعات مردمی در عروسی‌ها، مجالس عزا و مناطق مسکونی، مدارس و مساجد را هدف قرار می‌دهند.

سید بدرالدین الحوثی در ادامه گفت: اما در خصوص متجاوزین، از حجم دشمنی اقتصادی آن‌ها علیه مردم یمن کاسته نشده است، بیماران یمنی نمی‌توانند برای مداوا از کشور خارج شوند، حتی امکان سفر به کشورهای هم پیمان با عربستان، نظیر اردن و مصر را هم ندارند. تحریم‌ها به وسایل امدادی و نیازهای ضروری انسانی از جمله غذا و دارو و سوخت رسیده و توطئه‌ها بانک مرکزی یمن را نیز در بر گرفته است و تلاش بسیاری برای گرسنه نگه داشتن مردم یمن صورت می‌گیرد.

عربستان گاو شیرده‌ای است که سرانجام ذبح می‌شود

رهبر انصارالله یمن در ادامه افزود: در نتیجه، هر اندازه آنان به دشمنی خود ادامه دهند، قدرت نظامی ما افزایش خواهد یافت و هر اندازه در داخل یمن توطئه کنند، این امر سبب بهبود شرایط می‌شود و خائنین را از مردم جدا خواهد کرد و ان‌شا الله تهدیدات را به فرصت بدل خواهد کرد.

اما شرایط عربستان، به مثابه احمقی است که خود را با این تجاوز به سوی سقوط اخلاقی و انسانی در وهله اول و سپس به درون بحران‌ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشانده است. همان‌طور که در عراق و سوریه شکست خورد در یمن و بحرین نیز به اذن خداوند کست خواهد خورد و مصلحت خداوند به نفع بندگان مظلومش است. اما جایگاه عربستان در نظر اربابانش در حال افول است و در نظر آن‌ها همان‌طور که ترامپ تعبیر کرد، بیش از یک گاو شیرده نیست که آن را می‌دوشند تا شیرش خشک شود سپس ذبحش می‌کنند و آیا وضعیتی فجیع‌تر از این هم وجود دارد؟

اما انصارالله مشکل دشمنانش را ندارد، کاملا با مردم یمن است و یک سازمان جدا افتاده به حساب نمی‌آید و یک جریان مردمی است که با دیگر گروههای مردمی یمن نیز در ارتباط است.

همکاری اسرائیل با افسران اماراتی در ساحل غربی

عبدالملک الحوثی در خصوص آماده شدن ائتلاف سعودی برای آغاز عملیات نظامی جدید در ساحل غربی و میزان آمادگی انصارالله در این خصوص گفت:

عملیات در ساحل [غربی] به خواسته آمریکایی‌ها است و آمریکایی‌ها توجه ویژه‌ای به دریاها و مناطق ساحلی دارند و واضح است که به منطقه دریای سرخ و باب‌المندب و خلیج عدن تمرکز کنند و آن‌ها اهمیت جغرافیایی و استراتژیک این منطقه را به خوبی می‌دانند و اکنون نیز با تجاوز ائتلاف سعودی به یمن، گمان می‌کنند که فرصت طلایی برای تسلط بر این منطقه بدست آورده‌اند. همچنین  برای ما کاملا توجه و تمرکز اسرائیل به باب‌المندب و دریای سرخ نیز آشکار است و ما فعالیت‌ها و مشارکت اسرائیل در تجاوز علیه یمن و از جمله بمباران ساحل غربی را رصد می‌کنیم و همچنین آن‌ها با افسران اماراتی و دیگران همکاری می‌کنند و در برنامه‌ریزی‌ها مشارکت دارند.

رهبر انصارالله یمن در خصوص کسانی که با متجاوزین همکاری می‌کنند نیز گفت: آن‌ها گمان می‌کنند که متجاوزین خارجی برای خدمت به آن‌ها آمده‌اند اما امروز اوضاع برای آن‌ها چگونه است؟ شرایط به حدی رسیده که برخی از آن‌ها که به خود نام وزیر داده‌اند در بازداشت به سر می‌برند و عبدربه منصور هادی هم در بازداشت و حقارت به سر می‌برد و در حال حاضر اشغالگران، به طور کامل بر فرودگاهها، گذرگاهها و پایگاههای نظامی و تأسیسات نفتی و اقتصادی و سواحل در استان‌های جنوبی تسلط دارند و آن‌ها (خائنین به یمن) از مزدور بودن به غریبه بودن در کشورشان تبدیل شده‌اند و به طور کامل تحت تسلط اشغالگران هستند.

توسعه قدرت موشکی ادامه دارد

رهبر انصارالله یمن در خصوص قدرت موشکی نیروهای یمنی گفت: توسعه قدرت موشکی بعنوان یک قدرت استراتژیک ادامه خواهد یافت و توانسته اهداف بسیار دور را در عمق خاک دشمن هدف قرار دهد و تأثیر و بازدارندگی بسیاری دارد و توانسته به ریاض و ابوظبی برسد و مهم‌تر از این‌ها توانسته سامانه دفاع موشکی آمریکایی (پاتریوت) که بسیار به آن اعتماد دارند را بی اثر کند و موشک «برکان ۲» به قصر الیمامه ریاض برسد. آمریکایی‌ها اخیرا نمایشی از «برکان ۲» را به اجرا در آوردند و این حجم از نگرانی و تأثیر بسیار خوب است.

او در ادامه گفت: آن‌ چیزی که برای ما اهمیت دارد این است ک بتوانیم از کشور و مردم خود در قبال کشتار دفاع کنیم و باید در این مسیر قدرت لازم را برای مواجهه با تجاوزگر داشته باشیم و این حق طبیعی ماست.

عبدالملک الحوثی در خصوص به جریان افتادن دوباره روند سیاسی گفت: در حال حاضر هیچ نشانه‌ای برای ما در خصوص اراده و توجه جدی برای حل و فصل سیاسی وجود ندارد. هر چند برخی تحرکات روتینی برای حفظ آبرو در جامعه بین‌الملل وجود دارد که صرفا نقش پوششی برای متجاوزین دارد. در حقیقت باید گفت که آمریکا و انگلیس دو طرفی هستند که در این جنگ از طریق فروش صدها میلیارد دلار سودمند شده‌اند و همچنین دستاوردهای سیاسی و غیره هم داشته‌اند و هیچ تمایلی برای توقف تجاوزگری ندارند.

او همچنین درخواست برای تحویل سلاح از سوی نیروهای یمنی را عجیب دانست و گفت که از ارتش و نیروهای مردمی می خواهند که سلاحشان را تحویل دهند، در حالیکه به کشورشان تجاوز کرده و بخش وسیعی از آن را اشغال کرده‌اند.

ترامپ شفاف‌تر از اوباما عمل می‌کند

رهبر انصارالله یمن درباره رفتار دولت آمریکا در پرونده یمن و تفاوت نگاه دولت اوباما با ترامپ در این خصوص گفت:

تفاوت دو دولت در این است که ترامپ شفاف‌تر عمل می‌کند. دولت اوباما تلاش داشت حقیقت رفتار آمریکا را در پوشش دیپلماسی پنهان نگه دارد، ترامپ اما واضح‌تر و آشکاراتر عمل می‌کند و در روند شیردوشی از گاو شیرده، بهتر از اوباما عمل کرده است وگرنه دشمنی دولت آمریکا از ابتدا بوده و نه عربستان و نه امارات بدون تمایل و حمایت همه جانبه آمریکا نمی‌توانستند وارد این جنگ بشوند

عبدالملک الحوثی در خصوص نقش و فعالیت روسیه در قبال بحران یمن گفت: روس‌ها سیاست و دغدغه‌های خود را دارند و ما منتظر و وابسته آن‌ها نیستیم ولی اگر یک روی به این نتیجه برسد که با متجاوزین همکاری کند باید بداند این به نفع او نیست و شاید آتش آمریکا خرس روسی را از خواب زمستانی که به تابستان نیز کشیده شده، بیدار کند و ما امیدواریم که روسیه حداقل بیطرفی را رعایت کند.

رهبر انصارالله یمن در خصوص وضعیت رابطه انصارالله با حزب «کنگره مردمی» وابسته به «علی عبدالله صالح» و قبائل طرفدار این حزب نیز گفت که شرایط تا حد بسیاری بهبود یافته است.

او در این باره افزود: فعالیت خوبی برای دوستی و مصالحه وجود دارد و روابط ما با حزب  «کنگره ملی» طبیعی است و موضع آن‌ها هم همواره شرافتمندانه بوده و برخی افراد استثناء در درون آن‌ها بودند که پس از گرویدن آن‌ها به جبهه متجاوزین، رسوا شدند.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در پایان در پاسخ به سؤالی در خصوص محل زندگی خود و اینکه آیا در غارهای صعده زندگی می‌کند گفت: من در سرزمین یمن به شکل طبیعی همچون هر یمنی دیگری سکونت دارم و نیازی هم به غار ندارم. زندگی من با پیش از تجاوز دشمن تفاوتی ندارد، مگر در دیدارهای عمومی که با توجه به شرایط جنگ تغییر یافته است.

خبرگزاری فلسطینی معا به اسنادی از طرح تل‌آویو برای تشکیل «کشور واحد» دست یافته که نشان می‌دهد این رژیم دنبال تشکیل ۳۰ استان و اختصاص ۲۰ استان آن به صهیونیست‌هاست.

خبرگزاری فلسطینی «معا» به اسنادی از یک طرح اسرائیلی در ارتباط با سناریوهای «کشور واحد» دست یافته که نشان می‌دهد این رژیم دنبال یک کشور با ۳۰ استان است که ۲۰ استان آن صرفا متعلق به صهیونیست‌ها باشد.
تا پیش از این مذاکرات در خصوص طرح دو کشور (دو دولت) بود اما اسناد و مدارک فاش شده نشان می‌دهد که تل‌آویو دنبال ایجاد یک قانون اساسی مشترک مورد موافقت صهیونیست‌ها و فلسطینی‌هاست و دیگر اینکه دنبال تحمیل قانون اسرائیلی بر کرانه باختری و غور اردن و اعطای شهروندی اسرائیل است و می‌خواهد غزه را یک نهاد جداگانه قلمداد کند.
بندهای این طرح رژیم صهیونیستی به شرح زیر است:
**تحمیل قانون اساسی (اسرائیلی) در یهودا و سامره (کرانه باختری) و غور اردن
**کسب موافقت بین‌المللی برای باقی ماندن شهرک‌های اسرائیلی در جایگاه‌های خود
**اعطای تابعیت اسرائیلی به ساکنان کرانه باختری
**تشکیل قانون اساسی مشترک که مورد موافقت دو طرف باشد
**تقسیم کشور به ۳۰ استان که حدود ۲۰ استان دارای اکثریت صهیونیست و ۱۰ استان از آن دارای اکثریت عربی‌اند
**تقسیم دموگرافی به شکل فوق: ۶۰ درصد صهیونیست و ۳۵-۴۰ از فلسطینی‌ها
**ایجاد روابط متقابل میان استان‌های صهیونیست‌نشین و فلسطینی
**بازگرداندن شایستگی‌های اجتماعی و اقتصادی به اردوگاه‌های آوارگان در کرانه باختری و روستاهای «النقب»
**به رسمیت شناخته شدن قانون اسرائیلی در کرانه باختری از سوی مجامع بین‌المللی و تبدیل اسرائیل به دولتی فدرال
**اجرا و توسعه طرح‌های مشترک با کشورهای همسایه بویژه اردن و مصر
**برشمردن غزه به عنوان نهادی مستقل
**صهیونیست‌ها به توسعه روابط خود با یهودیان دیگر کشورهای ادامه دهند و فلسطینی‌ها نیز به روابط مشترک مشابه با کشورهای عربی و اسلامی ادامه دهند.
جزئیات این طرح در زمانی منتشر شده که آمریکا در پی اجرای طرح موسوم به «معامله قرن» است و اخیرا وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که آمریکا اجرای این طرح را عملا آغاز کرده است.
معامله قرن یا توافق نهایی، طرحی به پیشنهاد دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت عربستان، برای پایان منازعه اسرائیل با فلسطین و مقدمه‌ای برای عادی‌سازی روابط عربی اسرائیلی است.
در این طرح و مذاکرات بعدی، مسئله آوارگان با «وطن جایگزین» در خارج از فلسطین اشغالی حل و «حق بازگشت» آوارگان فلسطینی به کشورشان برای همیشه لغو می‌شود. بر اساس این طرح دولت فلسطین در نوار غزه و صرفا در مناطق الف و ب و بخش‌هایی از منطقه ج کرانه باختری تشکیل و وضعیت نهایی قدس و بازگشت آوارگان به مذاکرات بعدی موکول می‌شود و در گام آخر، مذکرات «صلح» میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی آغاز می‌شود.

سخنگوی نیروی انتظامی از دستگیری ۳۰۰ نفر از آشوبگران حوادث شب گذشته در خیابان پاسداران تهران خبر داد.

نیروی انتظامی شب گذشته در عملیاتی پس از تعیین ضرب الاجل برای آشوبگران خیابان پاسداران و پایان این ضرب الاجل در ساعت ۴ بامداد، آتش برافروخته‌شده توسط مخلّان نظم و امنیت را خاموش و عناصر اصلی را دستگیر کرد.
به گفته سخنگوی نیروی انتظام، بیش از ۳۰۰ نفر از دراویش بازداشت شده اند که بین آنان رانندگان اتوبوس و سمندی که عده‌ای از جمله مأموران پلیس را هدف قرار دادند و همچنین ضاربان و عناصر اصلی به‌چشم می‌خورد.
وی پیش از این از دستگیری بالغ بر ۶۰ نفر از اعضای آشوبگر فرقه دراویش در خیابان پاسداران تهران خبر داد.
منتظرالمهدی از مجروح شدن ۳۰ مأمور پلیس در این حادثه خبر داده و اظهار تاسف کرده است که در این آشوبگری تخریب اموال عمومی، خودروها و شیشه منازل مردم توسط اخلالگران نظم و امنیت در محل صورت گرفته است.
جمعی از دراویش گنابادی عصر روز دوشنبه(۳۰ بهمن ماه) با تجمع در خیابان پاسداران تهران محدوده کلانتری ۱۰۲ ضمن ایجاد بی نظمی، ناامنی و درگیری در سطح منطقه، ۳ مامور پلیس را در حین انجام وظیفه برای برقراری نظم و امنیت به شهادت رساندند.
این گروه از دراویش در اقدامی شبیه تروریست های داعش با یکدستگاه اتوبوس و در حادثه ای دیگر با یک دستگاه خودروی سواری سمند در خیابان پاسداران به سمت مردم، خودروها و نیروهای انتظامی حمله کرده و آنان را زیر گرفتند.

یک روزنامه اردنی از تلاش داعش برای ترمیم خود پس از فروپاشی نظامی در عراق، این بار به سرکردگی «ابویحیی العراقی» خبر داد.

یک روزنامه اردنی از طرح یکی از سرکرده‌های ارشد داعش برای احیای این گروه تروریستی یا تشکیل یک سازمان تروریستی موازی با داعش در غرب عراق خبر داد.
روزنامه «امان» با انتشار این خبر نوشت: «ابو یحیی العراقی» از سرکرده‌های معروف داعش قصد دارد در پی شکست نظامی داعش در عراق، بار دیگر این گروه تروریستی را احیا کند.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه عراقی نوشت: داعش به دنبال باز تاسیس خود در عراق از طریق عناصر باقی مانده از این گروه در کشور است و ابویحیی العراقی از عاملان اصلی این اقدام است.
این منابع اعلام کردند که العراقی یک گروه مسلحانه در «وادی حوارن» واقع در غرب الانبار به طور کاملا محرمانه تاسیس کرده و این گروه فعلا کاملا پنهانی فعالیت می‌کند و قرار است به طور ناگهانی و در جریان طرح بازگشت داعش به عراق خود را ظاهر کند.
تاکنون چندین‌بار، اخباری درباره وضعیت وخیم سلامتی «ابوبکر البغدادی» خلیفه خودخوانده داعش، منتشر شده که آخرین آن در ماه جاری بود که وزارت کشور عراق اعلام کرد «بر اساس اطلاعاتی که از ابوبکر البغدادی داریم وی به شدت زخمی شده و احتمال به هلاکت رسیدن او بسیار بالاست».
«ابو علی البصری» مدیر کل بخش اطلاعات و مبارزه با تروریسم در وزارت کشور عراق اعلام کرد که ابوبکر البغدادی سرکرده داعش به شدت زخمی شده و حال او وخیم است.
به گفته این مسئول ارشد امنیتی عراق، «ابراهیم عواد السامرائی» ملقب به البغدادی اخیرا در پی وخیم شدن اوضاع جسمی خود به بیمارستان داعشی‌ها در منطقه الجزیره سوریه منتقل شده است.

مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس جمهور سوریه اعلام کرد زمانی که ترکیه شکست تروریستها در سوریه را مشاهده کرد، مداخله نظامی در شمال این کشور را آغاز کرد.

«بثینه شعبان» مشاور سیاسی و رسانه ای بشار اسد رئیس جمهور سوریه از نقش منفی ترکیه در بحران سوریه و سوء استفاده این کشور از توافقات مذاکرات آستانه انتقاد کرد.
شعبان که برای مشارکت در کنفرانس بین‌المللی «روسیه در خاورمیانه: نقش آفرینی در تمامی صحنه‌ها» در موسسه والدای در روسیه حضور دارد اظهار داشت که ترکیه تمامی قوانین بین الملل را نقض و از توافق میان کشورهای ضامن (ایران و روسیه) سوء استفاده کرد.
شبکه خبری «الاخباریه» به نقل از این مسئول سوری گزارش داد که تروریستها از سراسر جهان به سوریه آمدند، و ترکیه نیز به روند ورود مزدوران تروریست به سوریه کمک کرد و زمانی که «پی برد آنان (تروریستها) شکست خوردند، قوانین بین الملل را نقض و مداخله در شمال سوریه را آغاز کرد».

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه برای توسعه توان موشکی از کسی اجازه نمی‌گیریم، گفت: مذاکره درباره توان موشکی، به هیچ عنوان با دیدگاه ایران تطابق ندارد.

علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی عصر امروز (شنبه) در حاشیه همایش هم‌اندیشی میهمانان خارجی شرکت‌کننده در جشن‌های دهه فجر در جمع خبرنگاران درباره توان موشکی ایران، اظهار داشت: برای توسعه توان موشکی از کسی اجازه نمی‌گیریم.
وی افزود: مذاکره درباره توان موشکی ایران به هیچ عنوان با دیدگاه ایران تطابق ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ایران هر چقدر که لازم بداند از موشک استفاده می‌کند و این حق مشروع ما است.

ارتش اسرائیل سایت پدافندی الکسوه را هدف قرار داد

بنابر برخی گزارشهای غیر مستند ارتش اسرائیل دقایقی پیش سایت پدافندی الکسوه(در جنوب دمشق) را که گفته شده نیروهای ایرانی در آن مستقر بوده اند با چند موشک هدف قرار داده است.
منابعی نیز در شمال اسرائیل خبر از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب و پیاپی می دهند.
همزمان یکی از مقامات ارشد اسرائیلی با حضور در شبکه ۲ این رژیم مدعی شده است که هر چند تحرک ایران و سوریه از دید تل آویو اعلان جنگ تلقی می شود اما این رژیم فعلا نمی خواهد آتش بحران را افزایش دهد.
سایت های پدافندی مستقر در معضمیه الشام، جبل القاسیون و جبل الوعر تحرکات جدیدی در مرزهای جنوبی سوریه مشاهده کرده اند.
منابعی در خبرگزاری الجزیره نیز خبر از آماده باش کامل ایرانی ها در دو سایت پدافندی خربه الغزاله و الکسوه می دهند.

کمیته‌های مقاومت فلسطین ساقط شدن جنگنده اف ۱۶ رژیم صهیونیستی را تبریک گفت و اعلام کرد زمان عربده‌کشی صهیونیست‌ها به پایان رسیده است.

کمیته‌های مقاومت فلسطین در اولین واکنش به سقوط جنگنده اف ۱۶ رژیم صهونیستی اعلام کرد زمان عربده‌کشی صهیونیست‌ها به پایان رسیده  است . 

بر اساس گزارش شبکه «المیادین»،  کمیته‌های مقاومت فلسطین در ادامه سقوط این جنگنده را تبریک گفت .
سوریه امروز (شنبه) اعلام کرد رژیم صهیونیستی اقدام به حملاتی علیه مواضع این کشور در منطقه «میانی» این کشور کرده است و پدافند سوریه در پاسخ به این حملات، جنگنده‌ مذکور را هدف قرار داده است.
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم اعلام کرد: مقابله با جنگنده‌های دشمن تأکید بر رد معادله‌ای است که صهیونیست‌ها خواهان آن هستند.
در ادامه بیانیه این گروه مقاومت فلسطینی آمده است: ساقط کردن جنگنده اف ۱۶ دلیل بر آن است که سوریه قادر به برخورد با رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن امت اسلام است.
ارتش رژیم صهیونیستی در ابتدا از پاسخ به ساقط کردن جنگنده این رژیم خبر داد اما ساعاتی بعد سخنگوی ارتش اعلام کرد عملیات برای آنها تمام شده است.

ساعتی پس از سقوط جنگنده اسرائیلی، خبرگزاری رسمی سوریه از حمله جدید رژیم صهیونیستی و مقابله ارتش با این حمله خبر داد.

به دنبال حمله دوباره جنگنده های صهیونیستی و مقابله پدافند سوریه با این حملات، بار دیگر صدای آژیر خطر درمنطقه جولان اشغالی سوریه به صدا در آمد.
رسانه های صهیونیستی این بار مدعی شدند که جنگنده های این رژیم یک انبار سلاح حزب الله را هدف قرار داده اند.
خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، نوشت که «پدافند هوایی ارتش (سوریه) با تجاوزهای جدید دشمن اسرائیلی در ریف دمشق مقابله کرد». 
این حمله صبح امروز (شنبه) ساعاتی پس از هدف قرار گرفتن جنگند اف ۱۶ رژیم صهیونیستی توسط پدافند هوایی ارتش سوریه، صورت گرفته است.
صبح امروز (شنبه) ارتش رژیم صهیونیستی پس از اعلام رسانه‌های آن مبنی بر سقوط یک جنگنده «اف.۱۶» بر فراز منطقه «الجلیل» در نزدیکی جولان اشغالی، مجبور به اعتراف شد و سقوط یک جنگنده را تایید کرد اما سوریه اعلام کرد که پدافند این کشور بیش از یک جنگنده اسراییلی را هدف قرار داده است.

سازمان ملل براساس گزارش‌های تازه منتشر شده از کشتار مسلمانان روهینگیا، این وضعیت را نگران کننده و هشدار دهنده خواند.

سازمان ملل روز جمعه جزئیاتی از تحقیقات رویترز در خصوص کشتار مسلمانان روهینگیا در میانمار را “هشداردهنده” توصیف کرد و گفت: این تحقیقات لزوم بررسی کامل خشونت‌ها در ایالت راخین را نشان می‌دهد.
براساس گزارش «رویترز»، «فرهان حق» سخنگوی سازمان ملل به خبرنگاران اعلام کرد: ما از آخرین گزارش‌ها آگاه هستیم. «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل آزادی دو خبرنگار بازداشت شده را خواستار شده است.
رویترز به اسنادی دست پیدا کرده بود که نشان می‌دهد سال گذشته ده روستایی مسلمان در استان راخین به طور غیرقانونی اعدام شده‌اند.
«وا لون» و «کیاو سئو اوو» دو خبرنگار رویترز در دوازدهم دسامبر سال گذشته به اتهام در اختیار داشتن اسناد محرمانه دولتی مربوط به استان راخین بازداشت شدند.
خبرگزاری رویترز می‌گوید پس از نزدیک به دو ماه از بازداشت این دو خبرنگار، تحقیقات آنها را منتشر می‌کند تا نشان دهد آنها در جهت منافع عمومی مشغول به فعالیت بودند.
بر اساس تحقیقات خبرنگاران بازداشت شده رویترز، نظامیان میانماری در دوم سپتامبر پس از حمله به روستایی، ده مرد مسلمان را بازداشت کردند و پس از حفر یک گودال بزرگ به وسیله روستاییان بودایی این افراد را اعدام و در درون گودال دفن کردند.
بر این اساس، دو نفر از کشته شدگان به وسیله روستاییان بودایی سلاخی و هشت نفر دیگرشان به وسیله سربازان تیرباران شدند.

دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان خارج نشین اذعان کرد که ارتش سوریه و متحدانش طی ۲۴ ساعت گذشته، دستکم ۷۹ روستا را در حومه جنوبی حلب ىر مجاورت فرودگاه نظامی ابوالضهور آزاد کردند.

منابع میدانی تاکید کردند که ارتش سوریه و  هم پیمانانش جبل المدور، وادی الصنوع، روستاهای النعمانیه، بویضه صغیره، مشرفه البویضتین، بویضه کبیره و الواجد در شمال شرق جاده تل الضمان را آزاد کردند.
ارتش و متحدانش پیش از این از مواضع خود در اطراف جبل الاربعین دست به عملیاتی زدند و طی آن روستاهای برده، تل حطابات، بطرانه، جعفر منصور، رجیله، ارجل، غریرفه، منبطح تا شهرک تل الضمان در غرب خناصر را نیز آزاد کرده بودند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه صاحبان تریبون اعتقادات حق را در مسلخ اهداف سیاسی خود ذبح نکنند، گفت: مسئولان به جای طرح چالش‌های اعتقادی باید به حل مشکلات اقتصادی بپردازند.

آیت‌الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در واکنش به اظهارات اخیر ریاست جمهوری مبنی بر نقد معصومین اظهار داشت: با بیان اینکه گفته شده است در این کشور همه قابل نقد هستند که این یک سخن جدید نیست و باید دید با چه هدفی این مطالب مطرح می‌شود، اما ما به اهداف این سخنان خوش‌بین نیستیم و نگرانی داریم که از این کلام سوء استفاده و حریم‌های این کشور آسیب ببیند.

آیت‌الله خاتمی ادامه داد: گفته شده است که امام زمان (عج) و پیامبر (ص) قابل نقد هستند؛ این تعبیر زیر سوال بردن یک اعتقاد حق، مسلم و ثابت شده اسلام و تشیع است و در این بیان دو مطلب خلط شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بر همین اساس افزود: اول آنکه پیغمبر (ص) کدام اجازه نقد را می‌دادند، مشخص است که پیامبر اسلام قابل نقد نیست و دلیل آن در دهها آیه و روایت آمده است که پیامبر سخن و رفتاری بدون وحی ندارد و سخن دیگر این است که پیامبر اجازه نقد می‌دادند اما این مساله به معنای قابل نقد بودن نیست.

وی تاکید کرد: آنچنان که پیامبر ما تاکید بر مشورت داشتند ولی این امر به معنای آن نیست که نیاز به مشورت دارند، از این رو پیامبر اسلام برای تکریم امت و الگوسازی اقدام به مشورت می‌کردند و اجازه نقد می‌دادند نه آنکه خودشان قابل نقد هستند؛ لذا این سخنان اخیر قطعا نادرست است.

آیت‌الله خاتمی خاطرنشان کرد: تقاضای من از صاحبان تریبون این است که اعتقادات حق را که سال‌ها علما با خون دل آن را تثبیت کرده‌اند در مسلخ اهداف سیاسی خود ذبح نکنند و از این رو از مسئولان انتظار می‌رود که جای طرح مباحث چالش‌زا به معیشت مردم، حل گرانی و رفع مشکل بیکاری بپردازند.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ادعا کرده است که کشورهای اروپایی برای همراهی با آمریکا و فشار ایران شده اند.

خبرگزاری اسپوتنیک بنابر اعلام رسانه های صهیونیستی می گوید، وزیر امنیت داخلی اسرائیل گیلاد اردان به سخنان رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعتقاد دارد که اعلام کرد برای آخرین بار لغو تحریم ها در چارچوب برجام را تمدید کرده است و تاکید نمود که آلمان، فرانسه و انگلیس نیز سیگنال هایی برای آمادگی به منظور افزایش فشار بر رژیم ایران نشان داده اند.
پیشتر ترامپ اعلام کرده بود که برای آخرین بار رژیم لغو تحریم ها را تمدید کرده و از اتحادیه اروپا می خواهد که در اصلاح توافق مربوط به برنامه هسته ای ایران شرکت نماید و اکنون آخرین شانس برای ایجاد تغییر است. ضمنا ترامپ ایران را اصلی ترین حامی تروریسم نامید و بیان داشت که می خواهد در قانون تحریم های شدیدی را در خصوص آزمایش های موشک های بالستیک ایران وضع کند. 
اردان در گفتگو با رادیو اسرائیل گفته است « من کاملا با رئیس جمهور آمریکا موافقم. ما همچنین می بینیم که اروپاییان کم کم می فهمند که ایران باید رفتار خود را تغییر دهد… من فکر می کنم که آلمان ها آمادگی خود را برای فشار بر ایرانیان ابراز کرده اند. معتقدم که بریتانیایی ها و فرانسوی ها نیز در این جهت گام برمی دارند.»

انتقاد آیت الله حسینی قزوینی به سخنان اخیر رئیس جمهور روحانی در درس خارج فقه امروز خود

 آیت الله حسینی قزوینی در درس خارج فقه  امروز  خود ، ضمن انتقاد شدید از سخنان چند روز پیش رئیس جمهور در زیر سوال بردن عصمت رسول اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم ، این سخنان را مغایر با اصول و بدیهیات مذهب تشیع دانستند. 
ایشان با اشاره به احادیث فراوان و متواتر در اثبات مسئله عصمت رسول خدا و اهل بیت ایشان خواستار عدم دخالت افراد غیر متخصص در  حیطه مسائل اعتقادی شدند. 
قابل ذکر است آقای روحانی در سخنان چند روز پیش خود سخنان و عملکرد رسول اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم را قابل نقد دانست.

یک افسر رژیم صهیونیستی برای اولین بار اذعان کرد حزب‌الله تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای دارد و در عملیاتی مربوط به سال ۱۹۹۷، مکالمات میان ۲ افسر اسرائیلی را شنود کرده و اسرائیلی‌ها به همین خاطر در کمین حزب‌الله گیر افتاده‌اند.

«عمیرام لوین» معاون رئیس اسبق موساد و فرمانده سابق منطقه شمالی رژیم صهیونیستی برای اولین بار اعتراف کرد در عملیات «انصاریه» (۱۹۹۷) حزب‌الله مکالمات میان دو خلبان اسرائیلی را شنود کرده است و به همین دلیل در جریان این عملیات قرار گرفته و برای نیروهای اسرائیلی قبل از رسیدن به محل مذکور «کمین» کرده بودند.
این اعترافات عمیرام لوین در فیلم مستندی که شبکه «المیادین» تحت عنوان «باتلاق اسرائیلی در جنوب» پخش شد، منتشر شد.
عملیات انصاریه در سال ۷۶ مشهورترین عملیات حزب الله در طول دو دهه اشغال جنوب لبنان بود. نیروهای مقاومت با نصب کمین بر سر راه یک گروه ۱۵ نفره از کماندوهای ویژه ارتش اشغالگر در روستای انصاریه آنها را تار و مار کردند.
مقاومت پس از مدتی اجساد تکه تکه شده این نظامیان را با پیکرهای ۴۰ شهید لبنانی که ۳۰ نفر از آنها شهدای مقاومت اسلامی بودند، مبادله کرد. این اولین بار در طول تاریخ رژیم صهیونیستی بود که چنین شکستی به تل آویو وارد می‌شد.

یک رسانه صهیونیستی شمار موشک‌هایی را که حزب‌الله روزانه در جنگ آینده به‌سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک می‌‌کند، ۴۰۰۰ فروند برآورد کرد.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت که حزب‌الله در جنگ آینده با اسرائیل روزی ۳ الی ۴ هزار فروند موشک یعنی ساعتی ۱۵۰ فروند موشک شلیک می‌کند.
به‌نوشته این روزنامه صهیونیستی، موشک‌های حزب‌الله این بار دقیق‌تر و کشنده‌تر و برد آن‌ها نیز بیشتر خواهد بود به‌گونه‌ای که کل اسرائیل را در بر می‌گیرد.
آحارونوت افزود که اولین موشک‌های حزب‌الله از سامانه‌های موشکی ثابت و سامانه‌های موشکی زمین به زمین، به‌سمت اهداف مشخص در اسرائیل شلیک خواهد شد.
به‌نوشته این رسانه صهیونیستی، بر اساس برآوردها در نبرد بعدی، جبهه لبنان تا خاک سوریه، گسترش پیدا می‌کند.
آحارونوت به نقل از اویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نوشت که ۳۰ درصد از اسرائیلی‌ها در شمال راه‌حلی برای پنهان کردن خود ندارند.
این روزنامه صهیونیستی افزود: هیچ کس نمی‌تواند بودجه دقیق برای مسدود کردن روزنه‌ها و رسیدن به سطح آمادگی معقول را مشخص کند.
به‌نوشته این رسانه صهیونیست، سناریوی خطرناک‌تر جنگ بعدی با حزب‌الله، تعداد بی‌سابقه مجروحان در صفوف نظامیان اسرائیل است به‌گونه‌ای که در این نبرد، ۲۰۰۰ نظامی صهیونیست زخمی می‌شوند.

پخش زنده یک مسئول پزشکی قانونی: آغاز نمونه گیری ژنتیکی ازخانواده خدمه نفتکش سانچی/مراجعه۱۶خانواده آغاز نمونه گیری ژنتیکی ازخانواده خدمه نفتکش سانچی/مراجعه۱۶خانواده شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ – ۱۴:۳۹ مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان پزشکی قانونی گفت: در پی حادثه آتش سوزی نفتکش ایرانی در آب‌های چین و یافتن جسد ۳تن از خدمه این کشتی، اخذ نمونه گیری از خانواده هایشان آغاز شده است.

به گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، مهرداد علی‌بخشی با بیان این مطلب اظهارکرد: اطلاعات ما از تعداد خدمه و وضعیت نفتکش ایرانی مطابق با مواردی است که سازمان بنادر و کشتیرانی کشور اعلام که بر این اساس ۳۲ خدمه (شامل ۳۰ ایرانی و دو غیر ایرانی) در کشتی حضور داشتند.
وی با اظهار امیدواری نسبت به زنده و سلامت بودن مابقی خدمه کشتی افزود: به منظور بررسی هویت سه جسد یافت شده از خدمه این کشتی ناچار به اخذ نمونه ژنتیکی از خانواده‌های (بستگان درجه یک) تمام خدمه کشتی هستند که بر اساس هماهنگی با سازمان بنادر و کشترانی خانواده‌ها به پزشکی قانونی تهران و فارس هدایت شدند.
علی بخشی تصریح کرد: نمونه‌گیری از خانواده از روز پنجشنبه در پزشکی قانونی تهران و فارس آغاز شده است و در استان تهران ۱۲ خانواده و در استان فارس نیز چهار خانواده به مرکز پزشکی قانونی مراجعه و از آنان نمونه ژنتیکی اخذ شد.
وی با تأکید بر اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه با تألمات روحی خانواده‌های خدمه کشتی کار اخذ نمونه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با حفظ حرمت این عزیزان انجام داد، گفت: تاکنون از خانواده ۱۶ تن از خدمه کشتی نمونه ژنتیکی اخذ شده، مابقی خانواده نیز با هماهنگی سازمان بنادر و کشترانی برای نمونه گیری به سازمان پزشکی قانونی کشور معرفی خواهند شد.

ارتش اسرائیل با تظاهر به اینکه مردان و زنان قدرت برابری دارند در حال فریب دادن خود و به خطر انداختن سلامت سربازان است

ارتش اسرائیل با تظاهر به اینکه مردان و زنان قدرت برابری دارند در حال فریب دادن خود و به خطر انداختن سلامت سربازان است.

 
لیزی حمیری، نویسنده هاآرتص نوشت: بسیاری از مردان و زنان جوان اسرائیلی در طول دوره خدمت سربازی خود خواهان ایفای نقش در پست‌های مختلف هستند اما درمی‌یابند که ارتش مشتاق چنین امری نیست. برای مثال، اگر فردی عینک به چشم داشته باشد احتمالاً قادر نیست خلبان شود.
 
با این حال، این الزام که یک سرباز باید به لحاظ فیزیکی برای یک پست نظامی مناسب باشد در بحث ورود زنان به واحدهای رزمی، به‌سرعت ناپدید می‌شود. در این مورد، ارتش، برابری را مبنای استدلال خود قرار می‌دهد، گرچه به‌واقع برابری فیزیکی بین مردان و زنان وجود ندارد. چرا ارتش، زنان را به سمت پست‌هایی سوق می‌دهد که مناسب فیزیک آن‌ها نیست؟
 
همکاری با دولت به معنای خدمت در موقعیت‌هایی است که در آن سربازان بتوانند بهترین عملکرد داشته باشند نه اینکه بر انجام وظایفی اصرار ورزد که توان فیزیکی آن‌ها مناسب انجام آن‌ وظایف به بهترین نحو نیست.
 
ارتش یک اردوگاه تابستانی برای تحقق رؤیاهای ما نیست بلکه دیوار دفاعی ماست و ما نباید این موضوع را فراموش کنیم. به‌اندازه کافی مشاغلی وجود دارد که هرکس –مرد و زن- طبق توانایی و صلاحیت‌های خود بتواند در آن مشارکت کند. هیچ نابرابری و تحقیری هم در این امر نهفته نیست.
 
من در عجبم که هم زنان و هم پرسنل پزشکی ارتش، تفاوت فیزیولوژیک بین مردان و زنان را نادیده می‌گیرند. ما نباید اجازه دهیم برابری بر آمادگی و توانایی اولویت یابد. در واقع، برابری بنیادین با پرداخت هزینه فوق‌العاده به دست نمی‌آید بلکه با قرار دادن مردان و زنان در موقعیت‌هایی که در آن می‌توانند بهترین استفاده را از مهارت‌هایشان ببرند، محقق می‌شود.
 
هیچ شرمی در به رسمیت شناختن برتری فیزیکی مردان در نقش‌های رزمی وجود ندارد. ما باید خود فریبی ارتش را پیش از آنکه هزینه بالایی پرداخت شود، متوقف کنیم.

آژیر خطر در فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

رسانه‌های فلسطینی از به صدا درآمدن آژیر خطر در یکی از شهرک‌های صهیونیست‌نشین واقع در نزدیکی نواز غزه خبر دادند.
دقایقی بعد، ارتش رژیم صهیونیستی پس از انجام بررسی‌های لازم اعلام کرد که این آژیر اشتباهی بوده است.

ارتش یمن و کمیته‌های مردمی در حمله توپخانه ای علیه مواضع نظامیان و مزدوران سعودی شماری از متجاوزان سعودی را به هلاکت رسیدند.

ارتش یمن و کمیته های مردمی در حمله توپخانه ای که علیه مواضع نظامیان و مزدوران سعودی در الطلعه و بوابه صله در نجران ترتیب دادند شماری از متجاوزان سعودی را به هلاکت رسیدند.
همچنین؛ حمله توپخانه ای نیروهای یمنی به مواضع مزدوران سعودی در پایگاه های عباسه، الشبکه و التبه الرملیه در مقابل گذرگاه الخضراء منجر به کشته و زخمی شدن شماری از مزدوران سعودی شد.
شماری دیگر از مزدوران سعودی در حمله موشکی و راکتی نیروهای ارتش یمن و کمیته های مردمی به مواضع آنان در المهاشمه از توابع خب و الشعف در الجوف به هلاکت رسیدند.

روزنامه «نیویورک تایمز» در یادداشتی به بررسی اغتشاشات اخیر در ایران پرداخته و به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا توصیه کرد که برای حمایت از اغتشاشگران بهتر است ساکت بماند. در ابتدای این یادداشت با اشاره به اینکه ترامپ، ایران را مقصر تمام مشکلات خاورمیانه اعلام داشته و از هیچ تهدیدی علیه ایران صرف‌نظر نکرده، آمده است: پس اگر ترامپ می‌خواهد از غتشاشات حمایت کند، بهتر است ساکت باشد و کاری انجام ندهد. نیویورک تایمز با بیان اینکه توئیت‌های ترامپ در روز شنبه در حمایت از اغتشاشات، بیش از حد مورد نیاز بود، نوشت: هنوز چیز زیادی درباره این اعتراضات یا اینکه به کجا ختم خواهد شد، مشخص نیست. اما چیزی که مشخص است حمایت‌های بلندمرتبه علنی آمریکا از اغتشاشات، بیشتر از آنک مفید باشد، صدمه می‌زند. درادامه این یادداشت با اشاره به اینکه بیشتر مقامات دولت ترامپ معتقدند برای ایجاد تغییر واقعی در رفتار ایران، باید نظام آن را عوض کرد، تاکید شده است: اما یک دلیل برای نگرانی از اینکه ترامپ بخواهد برای اغتشاشگران قهرمان‌بازی دربیاورد، این است که باراک اوباما نتوانست از فرصتی که در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) ایجاد شده بود،‌استفاده کند. نیویورک تایمز ضمن تاکید بر اینکه ترامپ نمی‌تواند برای مخالفان دولت ایران، مفید باشد، افزود: مردم ایران هرفکری که درباره دولت خود داشته باشند اما نمی‌خواهند رئیس‌جمهور آمریکا که به تازگی با تسهیل اقتصادی این کشور و مسافرت آنها به آمریکا مخالفت کرده بود،‌صدای اعتراض آنها باشد. در پایان این مقاله با بیان اینکه سیاست‌های ترامپ، آمریکا را از متحدان جهانی‌اش جدا کرده و به ایران دلیلی برای متحد شدن علیه او داده، آمده است: اگر ترامپ توافق هسته‌ای را لغو کرده و تحریم‌های ایران را مجددا اعمال کند، کار مفیدی برای مخالفان انجام نداده و بهترین راه برای افزایش شانس موفقیت اغتشاشگران این است که کاری انجام ندهد.

بیش از ۲هزار نفر از ساکنین تل‌آویو شامگاه شنبه در اعتراض به فساد دولتی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه‌اش برای پنجمین هفته پیاپی به خیابان‌های این شهر آمده و تظاهرات کرد.

به نوشته روزنامه «هاآرتص»، ساکنین شهرهای حیفا، قدس و العفوله نیز تظاهراتی را در اعتراض به پرونده‌های فساد مالی نتانیاهو برگزار کردند.

تظاهرات کنندگان با حمل پلاکاردهایی با نوشته «جُرم‌وزیر» (Crime Ministerبه جای کلمه نخست‌وزیر Prime Minister) خواستار استعفای نتانیاهو از این سمت و تمام اعضای مفسد کابینه او شدند.

حزب «لیکود» (حزب نتانیاهو و حاکم بر کابینه رژیم صهیونیستی) اما با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این تظاهرات، مدعی شد جریان چپ‌گرای سیاسی در اسرائیل، مشغول تفرقه‌افکنی و دو نیم کردن صهیونیست‌ها است.

این در حالی است که نتانیاهو هفته قبل به خاطر ۳ پرونده فساد مالی، دریافت رشوه و سوء استفاده از قدرت، برای هفتمین بار مورد بازجویی پلیس قرار گرفت.

نتانیاهو تحت پرونده موسوم به «۱۰۰۰» به دریافت رشوه و کمک‌های مالی غیرقانونی خارجی، تحت پرونده «۲۰۰۰» به سوء استفاده از قدرت و پرداخت رشوه به نشریه «یدیعوت آحرونوت» جهت حمایت و پوشش ویژه، و تحت پرونده «۳۰۰۰» به زد و بند در جریان خرید زیردریایی‌های اتمی از آلمان متهم است.

 

روزنامه نیویورک تایمز به رئیس‌جمهور آمریکا توصیه کرد که بهتر است بجای اعلام حمایت علنی از اغتشاشات در ایران، سکوت کند و اجازه دهد اوضاع خود به خود پیش برود

روزنامه «نیویورک تایمز» در یادداشتی به بررسی اغتشاشات اخیر در ایران پرداخته و به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا توصیه کرد که برای حمایت از اغتشاشگران بهتر است ساکت بماند.

در ابتدای این یادداشت با اشاره به اینکه ترامپ، ایران را مقصر تمام مشکلات خاورمیانه اعلام داشته و از هیچ تهدیدی علیه ایران صرف‌نظر نکرده، آمده است: پس اگر ترامپ می‌خواهد از غتشاشات حمایت کند، بهتر است ساکت باشد و کاری انجام ندهد.

نیویورک تایمز با بیان اینکه توئیت‌های ترامپ در روز شنبه در حمایت از اغتشاشات، بیش از حد مورد نیاز بود، نوشت: هنوز چیز زیادی درباره این اعتراضات یا اینکه به کجا ختم خواهد شد، مشخص نیست. اما چیزی که مشخص است حمایت‌های بلندمرتبه علنی آمریکا از اغتشاشات، بیشتر از آنک مفید باشد، صدمه می‌زند.

درادامه این یادداشت با اشاره به اینکه بیشتر مقامات دولت ترامپ معتقدند برای ایجاد تغییر واقعی در رفتار ایران، باید نظام آن را عوض کرد، تاکید شده است: اما یک دلیل برای نگرانی از اینکه ترامپ بخواهد برای اغتشاشگران قهرمان‌بازی دربیاورد، این است که باراک اوباما نتوانست از فرصتی که در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) ایجاد شده بود،‌استفاده کند.

نیویورک تایمز ضمن تاکید بر اینکه ترامپ نمی‌تواند برای مخالفان دولت ایران، مفید باشد، افزود: مردم ایران هرفکری که درباره دولت خود داشته باشند اما نمی‌خواهند رئیس‌جمهور آمریکا که به تازگی با تسهیل اقتصادی این کشور و مسافرت آنها به آمریکا مخالفت کرده بود،‌صدای اعتراض آنها باشد.

در پایان این مقاله با بیان اینکه سیاست‌های ترامپ، آمریکا را از متحدان جهانی‌اش جدا کرده و به ایران دلیلی برای متحد شدن علیه او داده، آمده است: اگر ترامپ توافق هسته‌ای را لغو کرده و تحریم‌های ایران را مجددا اعمال کند، کار مفیدی برای مخالفان انجام نداده و بهترین راه برای افزایش شانس موفقیت اغتشاشگران این است که کاری انجام ندهد.

وبگاه تایمز اسرائیل نوشت: علی‌رغم شکست خوردن قطعنامه شورای امنیت درباره قدس، اما آمریکا و اسرائیل در برابر جهان، تنها ماندند.

در ابتدای این یادداشت با بیان اینکه وتو شدن قطعنامه توسط آمریکا برای کسی تعجب‌آور نبود، آمده است که شاید قطعنامه شکست خورده باشد اما به این معنا نیست که نمی‌تواند مزاحم اسرائیل یا آمریکا شود.

این ویگاه تاکید می‌کند هزینه پافشاری بر این موضع که قدس پایتخت اسرائیل است، باعث می‌شود آمریکا و اسرائیل که به تنهایی در برابر جهانیان ایستاده‌اند، به عنوان یاغی و شورشی دیده شوند.

تایمز اسرائیل با بیان اینکه آمریکا همین هفته باید در برابر جمعیت بیشتری از کشورهای دنیا، به تنهایی مخالفت کند، نوشت این بار در اجلاس عمومی سازمان ملل، دیگر هیچ وتویی وجود ندارد.

در ادامه این مطلب آمده است که در جلسه شورای امنیت ۱۴ عضو از ۱۵ کشور، با آمریکا مخالفت کردند اما در اجلاس عمومی، انزوای آمریکا و اسرائیل در برابر ۱۹۳ کشور دیگر، عمیق‌تر خواهد بود.

تایمز اسرائیل تاکید کرد که بدین ترتیب مشخص می‌شود پیام «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره اینکه کشورهای دیگر نیز ار تصمیم آمریکا تبعیت می‌کنند، چیزی جز رویا نبوده است.

شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه جلسه‌ای اضطراری را برای رای‌گیری درباره قطعنامه پیشنهادی مصر برای لغو تصمیم واشنگتن درباره قدس برگزار کرد که از طرف آمریکا وتو شد.

سرگیجه دستگاه‌های ناظر از فروش “گوساله لاکچری”

در حالی که بسیاری از مردم برای تأمین مایحتاج اولیه خود با مشکلات مالی مواجه هستند، یک قصابی لاکچری اقدام به عرضه گوشت نوعی گوساله کرده که قیمت هر کیلو از آن حدود یک میلیون تومان است.
این شرکت فقط در یکی از برج‌های معروف شمال تهران فروش حضوری دارد و در کنار آن اقدام به فروش اینترنتی محصولات لاکچری خود می‌کند.
هنوز هیچ ارگانی درباره صدور مجوز برای چنین محصولی توضیح نداده است.

به بهانه کنترل و محافظت از کودک نوپا

به بهانه کنترل و محافظت از کودک نوپا، ابزار نامتعارفی به سبد خرید خانواده های ایرانی اضافه شد.
قلاده کودک هم در ایران دیده شد!

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد، در درگیری‌های ۴ روز گذشته فلسطینیان با نیروهای رژیم صهیونیستی چهار فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۶۳۲ تن زخمی شده‌اند

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد طی درگیری‌هایی که از پنجشنبه هفته گذشته (۱۶ آذر) در قدس، کرانه باختری و نوار غزه آغاز شده چهار فلسطینی به شهادت رسیده‌اند و ۱۶۳۲ تن زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش وبگاه «فلسطین‌الیوم»، ۱۳۲۷ نفر از زخمی‌ها از کرانه باختری و قدس هستند که ۲۸ تن با گلوله جنگی، ۲۹۲ نفر با گلوله پلاستیکی مجروح و ۹۶۲ تن دچار خفگی ناشی از استنشاق گاز شده‌اند.

در ادامه این گزارش آ مده است، ۳۰۵ فلسطینی نیز در نوار غزه مجروح شده‌اند: ۶۴ تن با گلوله جنگی، ۱۱ نفر با گلوله پلاستیکی، ۱۲ نفر مورد جراحات دیگر قرار گرفته‌اند و ۱۹ تن دچار خفگی ناشی از استنشاق گاز شده‌اند.

هر چهار شهید از نوار غزه هستند: محمود المصری (۳۰ ساله)، ماهر عطا الله (۵۴ ساله)، عبد الله العطل (۲۸ ساله) و محمد الصفدی (۳۰ ساله).

بازداشت اسرای آزادشده

نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز (دوشنبه) به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله نابلس، وادی الفارعه، فوریک، سلفیت و جنین یورش بردند.

طی این یورش‌ها چندین اسیر آزاد شده بار دیگر بازداشت شدند؛ از جمله این اسرا «خضر عدنان» از جنبش جهاد اسلامی است.

حمله به پزشکان فلسطینی در قدس

تعدادی از شهرک‌نشینان صهیونیست با یورش به بیمارستانی در قدس، پزشکان فلسطینی در این بیمارستان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. جزئیات بیشتری از این حادثه هنوز منتشر نشده است.

یگان موشکی ارتش یمن و انصارالله پایگاه عناصر شبه نظامی ائتلاف سعودی در منطقه «حریب نهم» استان مارب واقع در شمال شرق استان صنعاء را هدف قرار داد.

به گزارش مصاف، نیروهای یمنی مواضع شبه نظامیان وابسته به ائتلاف سعودی را در منطقه حریب نهم واقع در شمال شرق استان صنعاء را با موشک‌های «کاتیوشا» هدف قرار دادند.
نیروهای ارتش یمن و انصارالله عصر روز گذشته نیز مواضع نظامیان ارتش عربستان را در نجران واقع در جنوب این کشور موشک باران کردند.
یگان موشکی ارتش یمن امروز همچنان مواضع عناصر مزدور مستقر در پایگاه الخضراء واقع در نجران را با موشک های کاتیوشا منهدم کرد.
از سوی دیگر، ارتش عربستان صبح امروز منطقه الغور در منطقه مرزی غمر استان صعده را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار داد.
منبع: فارس

۳ فرد بازداشت شده در لبنان اعتراف کردند برای رژیم صهیونیستی و سرویس اطلاعاتی این رژیم جاسوسی کرده‌اند.

به گزارش مصاف، امنیت عمومی لبنان حدود یک هفته قبل ۳ نفر را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت کرده و پس از تحقیقات، این اتهامات برای ۳ نفر یاد شده به نام‌های «عباس مصطفى سلامه، کرم مکرم ادریس، کمال اجود حسن» ثابت شد.
شبکه المنار اعترافات این افراد را به شرح زیر منتشر کرد:
عباس مصطفى سلامه
– از سال ۲۰۱۵ با رژیم صهیونیستی و موساد همکاری داشته است.
– با جاسوسی فراری «سامر ابوعراج» در ارتباط بود و ابوعراج از وی خواسته از برخی مناطق در جنوب لبنان عکس‌برداری و فیلمبرداری کند و سلامه این کار رو انجام داده است.
-از وی اطلاعاتی درباره پایگاه‌های نظامی و برخی شخصیت‌هایی سیاسی و حزب با هدف ترور آنها خواسته شده است.
– سلامه هم ‌چنین خواستار حمایت مالی شده تا با تحریک برخی مجموعه‌های مدنی در داخل لبنان، در راستای تخریب چهره حزب الله گام بردارد.
– وی تلاش کرده به افراد نزدیک شده تا اطلاعاتی از حزب‌الله به دست بیاورد و آنها را تحویل اسرائیلی‌ها بدهد.
کمال اجود حسن:
-در سال ۲۰۱۱ با اسرائیلی ارتباط پیدا کرد.
-وی با تعدادی زن و مرد در اراضی اشغالی فلسطین از جمله «آفیخای ادرعی» در ارتباط بوده است.
– او به در ارتباط بودن به جاسوس «یوسف فخر» ملقب به کاوبوی اعتراف کرده است.
کرم اکرم  ادریس:
از سال ۲۰۱۳ با موساد ارتباط پیدا کرد.
– اقدام به عکس‌برداری از برخی پایگاه‌های توپخانه‌ای در القصیر و البقاع کرده و تصاویری از مواضع حزب الله در القصیر را برای اسرائیلی‌ها فرستاده است.
تحقیقات امنیت عمومی لبنان درباره این ۳ نفر تمام شده و به دادگاه نظامی تحویل داده شده‌اند.
منبع: فارس

سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که رقه به طور کامل از عناصر داعش پاکسازی شد.

به گزارش مصاف، دیده بان حقوق بشر سوریه واقع در لندن اعلام ،امروز (سه شنبه ۲۵ مهر) اعلام کرد که «رقه» سوریه به طور کامل از عناصر تروریستی داعش پاکسازی شد.
در ساعات اولیه صبح امروز ،یکی از منابع نظامی اعلام کرده بود که در چند ساعت آینده آخرین پایگاه گروه تروریستی داعش یعنی رقه به طور کامل تصرف و از دست تروریست ها خارج می شود.
اخبار منتشر شده حاکی از شادمانی نیروهای سوری در خیابان های رقه است.
یکی از فرماندهان میدانی محلی اعلام کرد که هیچ نیروی داعشی در شهرهایی که آخرین پایگاه های آنها در سوریه محسوب می شود،باقی نمانده است.
درگیری های شب گذشته و امروز در رقه متمرکز بر بیمارستان ملی رقه و استادیوم این شهر بود.
خارج شدن رقه از دست تروریست های داعش نشان دهنده سقوط کامل این گروه در سوریه است.
رقه شهری بود که نیروهای تروریستی داعش حملات خود را از آنجا طراحی می کردند.
گروه تروریستی داعش در سال جاری بسیاری از مناطق تحت تصرف خود در عراق و سوریه را از دست داد که از آن جمله می توان به شهر موصل عراق اشاره کرد.
منبع: شبستان

هم‌زمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السّلام)، امسال نیز همچون سال‌های گذشته، مجلس عزاداری در حضور رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد.

به گزارش مصاف، برنامه‌ی عزاداری ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السّلام) در حسینیه‌ی امام خمینی (رحمه‌الله) از شب هفتم تا شب دوازدهم محرم ۱۴۳۹ (چهارشنبه ۵ مهر تا دوشنبه ۱۰ مهر) به مدت شش شب برگزار می‌شود.
این مراسم همراه با اقامه‌ی نماز جماعت مغرب و عشا در حسینیه‌ی امام خمینی‌ (رحمه‌الله) واقع در خیابان فلسطین جنوبی، پایین‌تر از خیابان جمهوری برگزار می‌شود. ورود به حسینیه برای آقایان از درب انتهای خیابان فلسطین و برای بانوان از درب خیابان نوشیروان امکان‌پذیر است.
ضمنا احکام شرعی هر شب قبل از اذان مغرب بیان می‌شود.
برنامه‌ی مراسم به شرح زیر است:

ایام مراسم تاریخ مداح قبل از منبر سخنران عزاداری
شب اول

چهارشنبه، ۵مهر۹۶

آقای میرزا محمدی
حجت‌الاسلام سیداحمد خاتمی آقای منصور ارضی
شب دوم

پنجشنبه، ۶مهر۹۶

آقای مهدی سماواتی حجت‌الاسلام کاظم صدیقی آقای حسین سازور
شب سوم،
شب تاسوعا

جمعه، ۷مهر۹۶

آقای علی‌اکبر قلیچ حجت‌الاسلام ناصر رفیعی آقای محمدرضا طاهری
شب چهارم،
شب عاشورا

شنبه، ۸مهر۹۶

آقای علی آئینه‌چی حجت‌الاسلام مسعود عالی آقای محمود کریمی
شب پنجم،
شام غریبان

یکشنبه، ۹مهر۹۶

آقای علی انسانی حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان آقای میثم مطیعی
شب
ششم
دوشنبه، ۱۰مهر۹۶ آقای مرتضی طاهری حجت‌الاسلام  سیدحسین حسینی قمی آقای سعید حدادیان

فرمانده نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی تغییر کرد

فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ارتش رژیم اسرائیل فرمانده جدید نیروی هوایی را برگزید.

به گزارش مصاف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم اسرائیل روز جمعه فرمانده جدیدی را برای نیروی هوایی ارتش این رژیم برگزید.
به نوشته «دبکا فایل»، سپهبد «گادی عیزنکات» روز جمعه سرلشگر «آمیکام نورکین» را به سمت فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برگزید.
نورگین جایگزین سرلشگر «امیر اشل» که پنج سال این سمت را بر عهده داشت خواهد شد.
نورکین پیشتر فرمانده یک اسکادران نیروی هوایی بود و فرماندهی بخش برنامه ریزی ارتش اسرائیل را نیز بر عهده داشت.
به نوشته دبکا فایل، سرلشگر اشل که بعد از چهل سال خدمت اینک بازنشسته شده در جریان مراسم تودیع مدعی شد که نیروی هوایی اسرائیل بیش از پیش قوی‌تر شده و بستری را برای تغییرات دکترین امنیتی اسرائیل مهیا کرده است.
فرمانده جدید نیروی هوایی اسرائیل نیز در این مراسم متعهد به افزایش همکاری‌ بین واحدهای رزمی شد.
منبع: فارس

نخست وزیر لبنان ۳۱ اوت به فرانسه می‌رود

نخست وزیر لبنان ۳۱ اوت در یک سفر دوره‌ای پس از واشنگتن به پاریس رفته و با رئیس جمهور و مقامات بلند پایه این کشور دیدار می‌کند.

به گزارش مصاف، سعد الحریری، نخست وزیر لبنان ۳۱ اوت به عنوان نخستین مسئول بلندپایه با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و برخی مقامات این کشور دیدار خواهد کرد.
در این دیدار مباحثی درباره مساله بحران آوارگان سوری و پیامدهای منفی آن مطرح خواهد شد که بالا گرفتن هزینه مالی آوارگان سوری در زمینه آموزش، برق و بهداشت در نتیجه کوتاهی کشورهای میزبان متعهد به پرداخت‌ کمک‌های مالی در قبال آوراگان و نیز افزایش زاد و ولد سالانه و ثبت نشدن آنها در سرکنسولی سفارت سوریه در لبنان از پیامدهای منفی آن است.
سعد الحریری نیز در این دیدار درباره بحران سوریه و پیامدهای آن در لبنان، دودستگی سیاسی درباره بحران سوریه، بهره لبنان از حمل و نقل جاده‌ای و مطالبه کمک‌های نظامی بیشتر از فرانسه گفت‌وگو خواهد کرد.
همچنین نخست وزیر لبنان در این سفر از ماکرون درخواست خواهد کرد که از پیشنهادات لبنان در خصوص بازگرداندن آوارگان سوری به مناطق امن در کشورشان براساس دستورکار سازمان ملل حمایت کند.
وی در این دیدار درباره کمک عربستان به لبنان برای مقابله با تروریسم نیز گفت‌وگو خواهد کرد.
سفر احریری به فرانسه دو روز طول می‌کشد. وی در این دوره از سفرهای خود ابتدا به واشنگتن خواهد رفت و سپس ۳۱ اوت از فرانسه و ۱۷ سپتامبر از مسکو دیدار خواهد کرد.
همچنین ماکرون از میشل عون، رئیس جمهور لبنان نیز دعوت کرده که از راه‌های دیپلماتیک زمان این دیدار مشخص خواهد شد.
منبع: ایسنا

مرگ بیش از ۱۱ هزار و ۲۵۰ بیمار یمنی به دلیل محاصره عربستان

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد به دلیل تحریم‌ها و محاصره تحمیلی یمن و بسته بودن فرودگاه صنعا، بیش از ۱۱ هزار و ۲۵۰ بیمار یمنی جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش مصاف، وزارت بهداشت و اسکان یمن اعلام کرد که بیش از ۱۱ هزار و ۲۵۰ بیمار به دلیل عدم سفر به خارج از کشور برای درمان به دلیل محاصره تحمیلی یمن، جان خود را از دست داده‌اند.
«عبدالحکیم الکحلانی» سخنگوی رسمی وزارت بهداشت یمن به خبرگزاری رسمی این کشور (سبأ)، اظهار داشت: سالیانه بیش از ۱۰۰ بیمار نیاز دارند که برای درمان به خارج از کشور اعزام شوند، زیرا درمان آنها در داخل کشور، میسر نیست اما به دلیل محاصره تحمیلی یمن، امکان این سفر مهیا نمی‌شود.
وی افزود: فرودگاه صنعاء باید فورا باز شود و هر یک روز تاخیر، به مرگ ۳۲۵ بیمار در تمامی استانهای یمن، منجر می‌شود. عربستان سعودی با هدف گرفتن یمنی‌ها و سپس ممانعت از سفر آنها برای درمان، در حال جنایت است.
سخنگوی رسمی وزارت بهداشت یمن تاخیر در رسیدن کمک‌های انسانی و هواپیماهای سازمان ملل به فرودگاه صنعاء به دلیل مانع‌تراشی‌های عربستان و ضرورت صدور مجوز از سوی این کشور برای این هواپیماها، بحران انسانی در یمن را به طور کلی تشدید کرده است و مبارزه با وبا و سایر بیماری‌های مسری در کشور را دشوارتر کرده است.
وی از جامعه بین‌الملل خواست تا هرچه سریعتر فرودگاه صنعاء را باز کند زیرا محروم کردن ۳۰ میلیون شهروند از سفر از طریق فرودگاه پایتخت کشورشان، جنایتی بی سابقه در طول تاریخ به شمار می‌رود.
منبع: فارس

حمله النصره به شمال حلب ناکام ماند

نیروهای ارتش سوریه، حمله عناصر گروه تروریستی جبهه النصره به حومه حلب را ناکام گذاشتند.

به گزارش مصاف، عناصر گروه تروریستی جبهه النصره در نخستین ساعات امروز قصد داشتند به مناطقی در “مزارع الملاح” در حومه شمالی حلب نفوذ کنند.
خبرنگار العالم خاطرنشان کرد، نیروهای ارتش سوریه با ناکام گذاشتن این حمله جبهه النصره، شماری از آنها را از پا درآوردند. 
منبع: العالم

سازمان جاسوسی اسرائیل فروپاشی غزه در هر لحظه را پیش‌بینی کرد

سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی پیش‌بینی کرده است که نوار غزه در وضعیت فروپاشی کامل در زیرساخت‌هاست و شهروندان در تمامی بخش‌ها و زمینه‌های مختلف دچار مشکل هستند.

به گزارش مصاف، درمناقشاتی که در سال گذشته میلادی در دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل صورت گرفت کارشناسان در دستگاه‌های اطلاعاتی و هماهنگ کننده امور دولت چشم‌اندازهای تاریکی را برای اوضاع نوار غزه مطرح کردند و گفتند که نوار غزه به صورت کامل در سال ۲۰۲۰ از هم فروخواهد پاشید.
منابع افزودند: اما در تابستان جاری کارشناسان اسرائیلی در این پیش‌بینی‌های خود تجدید نظر کرده و به اطلاع دولت اسرائیل رساندند که وضعیت سال ۲۰۲۰ همین الان وجود دارد و غزه شاهد روند سریع فروپاشی است که خطر آن از پیش‌بینی‌های ما بیشتر است.
این بررسی‌ها اساساً برای آگاهی از میزان خطرها نسبت به وقوع جنگ جدید با نوار غزه مطرح شد و در جریان آن، سازمان جاسوسی اسرائیل به این نتیجه دست یافت که نابسامان شدن اوضاع نوار غزه ممکن است حماس را به ماجراجویی برای نبردی دیگری علیه اسرائیل سوق دهد.
اما رژیم صهیونیستی در ارائه تسهیلات جهت کاستن دشواری‌ها در نوار غزه تردید دارد و علت آن لجاجت‌های بنیامین نتانیاهو و آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی است که به وزیر ارتباطات اسرائیل اجازه اجرایی کردن طرح خود جهت ساخت جزیره مصنوعی و ساخت بندر در نوار غزه را نمی‌دهند و این علی رغم آن است که ارتش این رژیم رویکرد مثبتی نسبت به این مساله دارد. برعکس، نتانیاهو و لیبرمن تمایل دارند که ارتش را برای آمادگی جهت جنگ و تکمیل ساخت وساز خود در زیرِ زمین برای رویارویی با تونل‌های حماس سوق دهند.
این در حالی است که راوینا شمدسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد، بحران سیاسی در غزه دو میلیون تن را از برق، بهداشت، دسترسی به آب آشامیدنی در دمای بالای هوا در تابستان محروم کرده است.
وی از اشغالگران اسرائیلی و تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس خواست مناقشات خود را پایان دهند.
این سخنگو افزود:‌ ما نسبت به وضعیت انسانی و حقوق بشری نامساعد غزه نگرانیم.
منبع: ایسنا

لفاظی رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا؛ باب کورکر: طرح تحریم‌های ایران و روسیه خیلی زود به قانون تبدیل می‌شود

رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با تاکید بر قریب‌الوقوع بودن قانونی شدن طرح تحریم‌ها علیه ایران و روسیه، مدعی شد باید کاری کرد ایران خود ملزم به خروج از برجام شود.

به گزارش مصاف، سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت طرح تحریم های ایران و روسیه خیلی زود به قانون تبدیل خواهد شد.
رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا افزود: در طرح تازه تحریم ها بخش مربوط به کره شمالی احتمالا حذف می شود اما تحریم ها علیه روسیه و ایران همچنان بدون تغییر باقی می مانند.
کورکر تصریح کرد طرح تحریم ایران و روسیه، به سرعت روند قانونی را طی کرده و نهایی می‌شود.
این سناتور ارشد جمهوری‌خواه در مورد احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای نیز گفت: اکنون زمان مناسبی برای این کار نیست و باید تلاش کرد تا ایران خود وادار به خروج از برجام شود.
این سناتور آمریکایی ادامه داد: هدف این است که برهم زدن توافق هسته ای، کار ایران باشد، نه ایالات متحده، چون ما می‌خواهیم متحدانمان با ما باشند.
کورکر با بیان اینکه نظر وزرای دفاع ، خارجه و همچنین مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا هم همین است، گفت: رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا به دنبال توافقی است که در آن ایران هیچ‌گاه حق غنی‌سازی نداشته باشد.
او گفت: اینکه ایران حق غنی‌سازی داشته باشد، موجب می‌شود متحدان آمریکا در خاورمیانه هم این حق را طلب کنند و واشنگتن هم نتواند از این مسئله جلوگیری کند.
کورکر با تکرار اینکه باید حق غنی سازی را از ایران گرفت، گفت: باید با همراهی متحدانمان و با تدوین یک طرح و سیاست مشخص از توافق خارج شویم.اما امروز اگر این کار را انجام دهیم متحدان اروپایی خود را از دست داده و بحرانی به بحران سوریه ، کره شمالی و مشکلات فزاینده با روسیه اضافه کرده ایم.
مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه با اجماع تقریبی به طرح اعمال تحریم های جدید علیه روسیه، کره شمالی و ایران رای مثبت داد. این تحریم ها می تواند شرکت های اروپایی را تحت الشعاع قرار دهد.
این طرح تحریم های جدید با ۴۱۹ رای مثبت و سه رای منفی تصویب شد و مورد حمایت قاطع جمهوریخواهان و همچنین دموکرات ها قرار گرفت. به این ترتیب ترامپ مجبور است پیش از کاهش هرگونه تحریم ها، اجازه قانونگذاران آمریکایی را به دست آورد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان