طرح مهرمهدوی: عیادت استاد رائفی پور از بیماران سرطانی بیمارستان فیروزگر

[aparat id=”B7trd”]