ماموران حفاظت مرزی و گمرکی آمریکا یک دانشجوی ایرانی را در بدو ورود به فرودگاه «دیترویت» بازداشت کرده و قصد دارند او را اخراج کنند.
وکیل «علیرضا یزدانی» گفت او که برای تحصیل در مقطع دکتری در رشته علوم کشاورزی در دانشگاه ایالت میشیگان پذیرفته شده بود، ۶ ساعت مورد بازجویی نیروهای امنیتی آمریکا قرار گرفته و قرار است به ایران بازگردانده شود.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا می‌گوید از ماه آگوست تا کنون حداقل ۱۰ دانشجوی ایرانی به دلیل قوانینی که دولت آمریکا علیه تهران وضع کرده، از ادامه تحصیل منع و به ایران بازگردانده شده‌اند.