۱۱ شهریور ٩٧، مرودشت( جوار تخت جمشید)

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۵۶ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۶ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۷۶ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۹۲ مگابایت