از "رُم" تا "خدا"(در سالگرد شهادت شهید آنیلی)

[aparat id=”85eLS”]