آيا رهبر و سپاه با برجام مخالف‌اند

بعد از انتشار فايل صوتي ظريف، اصلاح‌طلبان با تکيه‌بر جوسازي رسانه‌اي سعي در القاي اين موضوع دارند که رهبر انقلاب، سپاه پاسداران و نهادهاي انقلابي با برجام و لغو کامل تحريم‌ها و بهبود معيشت مردم مخالف‌اند.

براي پاسخ به اين ادعا بايد گفت رهبر و ساير نهادهاي انقلابي با برجام مخالف نيستند. رهبر انقلاب با تأکيد بر قانون اقدام راهبردي مجلس شوراي اسلامي در سخنراني خود بارها اعلام کرده‌اند که ايران آماده بازگشت به برجام است؛ اما به شرطي که آمريکا تمامي تحريم‌ها را به‌صورت کامل لغو کند که البته اين مورد جزو تعهدات آمريکا در برجام است.

مشکل اينجاست که آمريکا قصد ندارد تحريم‌ها را به‌صورت کامل لغو کند و آقايان اصلاح‌طلب نيز در مذاکرات وين به دنبال لغو برخي از تحريم‌هاي نمايشي هستند تا به مردم چنين القا کنند که گشايش اقتصادي آغاز شده است تا به اين شکل با ارائه يک آب‌نبات‌چوبي به‌جاي لغو کامل تحريم‌ها، منافع انتخاباتي خود را دنبال کنند و با وعده احياي برجام مجدداً از مردم رأي بدزدند.

سروصداهاي اخيرشان بعد از انتشار صوت ظريف نيز به اين دليل است که دوقطبي کاذب مذاکره-مقاومت راه بيندازند. پس بهتر است آقايان اصلاح‌طلب اين جمله را آويزه گوش خود کنند:

«برجامي براي مردم ايران مفيد است که منجر به لغو کامل تحريم‌ها و بهبود معيشت مردم شود؛ نه برجامي که اهداف انتخاباتي شما براي دزديدن رأي از مردم را فراهم کند!»

فردين