کلیپ استاد رائفی پور – آیا اهل بیت با ایرانی ها دشمن بودند؟