مطالب توسط montazer

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « یادواره شهدا و مسائل روز »

٢ آذر ٩٧ – فیروزکوه صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۳ مگابایت دانلود فایل دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۳ مگابایت دانلود فایل ویدئو ها دانلود فایل دانلود تصویری با کیفیت ۴۸۰p – حجم ۲۷۲ مگابایت دانلود فایل دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۶۵ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « بررسی جریان های سیاسی بعد از انقلاب »

١١ آذر ٩٧ – دانشگاه صنعتی کرمانشاه صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۷۵ مگابایت دانلود فایل دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۲ مگابایت دانلود فایل ویدئو ها دانلود فایل دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۵۸۷ مگابایت دانلود فایل دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۱۷ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « غدیر »

۶ شهریور ٩٧، مشهد مقدس صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۵۲ مگابایت دانلود فایل دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۵ مگابایت دانلود فایل ویدئو ها دانلود فایل دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۷۴ مگابایت دانلود فایل دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۷۶ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « جدال عشق و عقل »

٣٠ مهر ٩۶ ، دانشگاه امیرکبیر صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۸۷ مگابایت دانلود فایل دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۶ مگابایت دانلود فایل ویدئو ها دانلود فایل دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۶۹۴ مگابایت دانلود فایل دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۸۶ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « نقش معلمین در ظهور »

٢١ آبان ٩٧، تهران صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۵۶ مگابایت دانلود فایل دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۶ مگابایت دانلود فایل ویدئو ها دانلود فایل دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۲۴ مگابایت دانلود فایل دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۳۳ مگابایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی »

۲۸ آبان ٩۷ – گرمسار صوت ها دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۵۵ مگابایت دانلود فایل دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۶ مگابایت دانلود فایل ویدئو ها دانلود فایل دانلود تصویری با کیفیت ۵۷۶p – حجم ۲۷۶ مگابایت دانلود فایل دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۰۴ مگابایت