مطالب توسط montazer

مصافحه با دشمن در تشییع جنازه یک قاتل!

                   مشارکت محمود عباس در مراسم تدوین رئیس سابق رژیم صهیونیستی، تحلیل‌ها و انتقادات مختلفی را به دنبال داشت؛ چرا که این رژیم، از اساس رژیمی تجاوز کار است و “شیمون پرز” نیز یکی از برجسته‌ترین افراطگرایان در آن بود و ماهیتا مرد صلح نبود. به گزارش منتظران مهدی عج، روزنامه “السفیر” در مقاله ای […]