مطالب توسط montazer

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور"اهمیت کار تربیتی برای امام زمان"

         دانشگاه فرهنگیان گرگان، ۲ اسفند ۹۴ صوت ها سخنرانی استاد رائفی پور-اهمیت کار تربیتی برای امام زمان- گرگان-۲اسفند۹۴-۱۴٫۶ MB دانلود فایل سخنرانی استاد رائفی پور-اهمیت کار تربیتی برای امام زمان- گرگان-۲اسفند۹۴-۴۸٫۷ MB دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۷ اردیبهشت ۹۴ گیلان صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن-۸۹ دقیقه-۵۱٫۳مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن-۸۹ دقیقه-۱۵٫۴مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن شهر انزلی

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۸ اردیبهشت ۹۴ مصلی شهر انزلی صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-جاهلیت مدرن-۹۰ دقیقه-۱۵٫۵مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-جاهلیت مدرن-۹۰ دقیقه-۵۲ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور آندلوسیزه کردن ایران

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۷ اردیبهشت ۹۴ دانشگاه علوم انسانی گیلان صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-آندلوسیزه کردن-۱۲۴ دقیقه-۲۱٫۳ مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-آندلوسیزه کردن-۱۲۴ دقیقه-۷۱٫۱ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور روش های تعلیم و تربیت

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۷ اردیبهشت ۹۴ دانشگاه فرهنگیان رشت صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-روش‌های تعلیم و تربیت-۸۷ دقیقه-۱۵٫۰ مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-روش‌های تعلیم و تربیت-۸۷ دقیقه-۵۰٫۱ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مبعث پیامبر اسلام (ص)

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۶ اردیبهشت ۹۴ دانشگاه گیلان صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مبعث پیامبر اسلام-۹۷ دقیقه-۱۶٫۷ مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مبعث پیامبر اسلام-۹۷ دقیقه-۵۵٫۸ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور سبک زندگی مهدوی

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۸ اردیبهشت ۹۴ دانشگاه آزاد لاهیجان صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-سبک زندگی مهدوی-۵۵ دقیقه-۹٫۶۴ مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-سبک زندگی مهدوی-۵۵ دقیقه-۳۲ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور دانشجو دانشگاه تفکر

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۹اردیبهشت۹۴ دانشگاه آزاد صومعه سرا صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-۱۳۹۴/۰۲/۲۹دانشگاه آزاد صومعه سرا-۹۰ دقیقه-۱۵مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-۱۳۹۴/۰۲/۲۹دانشگاه آزاد صومعه سرا-۹۰ دقیقه-۵۱مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور از بعثت محمد(ص) تا نهضت خمینی

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۷ اردیبهشت ۹۴ صوت ها سخنرانی استاد رائفی پور-رودسر-۲۷ اردیبهشت۹۴-۷۲٫۹ MB دانلود فایل سخنرانی استاد رائفی پور-رودسر-۲۷ اردیبهشت۹۴-۵۴٫۷ MB دانلود فایل ویدئو ها دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-۶۸۷ MB-حدود۷۰ دقیقه دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور از بعثت محمد(ص) تا نهضت خمینی- حجم کم