١٧ مرداد ٩٧ – نجف آباد

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۲ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۲ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۴۳ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۱ مگابایت