AFP: چهار قحطی بزرگ و ۲۰ میلیون انسان در خطر گرسنگی

AFP سازمان ملل و نهادهای امدادی نسبت به وقوع دستکم ۴ قحطی بزرگ در جهان هشدار می‌دهند.

به گزارش مصاف، در سال ۲۰۱۷ وقوع چهار قحطی بزرگ جان دستکم ۲۰ میلیون انسان را به خطر انداخته است.
درگیری های داخلی و جنگ در چهار منطقه یمن، سودان جنوبی، شمال نیجریه و سومالی خطر قحطی و مرگ میلیون ها انسان را به جهانیان گوشزد می کند. این درحالی است که نمایندگی سازمان ملل در سودان جنوبی نیز خبر از کاهش شدید کمک های جهانی به این برنامه خبر داده است.
منبع: شفقنا