توضیحات استاد رائفی پور پیرامون برگزاری مراسم آبلیسک سوزی

[aparat id=”NEWlx”]