کلیپ راهکار جالب ۵ ماه پیش استاد رائفی پور درباره قیمت بنزین

کلیپ استاد رائفی پور « درهم آمیختگی فرهنگ شیعی و ایرانی »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « تمدن مهدوی » عید بیعت ۱۳۹۸

کلیپ هنرنمایی با شن خانم ( فاطمه عبادی ) در مراسم عید بیعت ۱۳۹۸

کلیپ مداحی کربلایی محمد حسین پویانفر در مراسم عید بیعت ۱۳۹۸

کلیپ مداحی کربلایی حسین طاهری در مراسم عید بیعت ۱۳۹۸

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین جلسه ۱۴ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین جلسه ۱۳ »