ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « بررسی موشکافانه معاهده پاریس »

کلیپ استاد رائفی پور « قوانینی که طرفدار پولدارها باشه اسلامی نیست »

کلیپ استاد رائفی پور « مانوری برای یاری امام زمان عج »

کلیپ استاد رائفی پور « تا می توانید برای اهل بیت کار کنید »

کلیپ استاد رائفی پور « روزی کارشناسهاخواهند گفت افول امریکا از تحریم ایران شروع شد »

کلیپ استاد رائفی پور « چه شد که غربیها به فکر حقوق زنان افتادند »