ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « دوگانه حجاب یا معیشت »

کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور « این جوون ها بخدا کافر نیستند »

کلیپ استاد رائفی پور « اهمیت داشتن دغدغه های فرهنگی اجتماعی »

کلیپ استاد رائفی پور « توضیحات استاد درباره بیت کوین یا ارز دیجیتال »

کلیپ استاد رائفی پور« آیا افزایش جمعیت موجب افزایش فقر می شود؟ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « دولت، جوان و انقلابی »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « نشست تخصصی بررسی سیاست ارزی دولت »